SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Referencie

Rok 2019 v Súlade

06.01.2020 Správa o činnosti oz Súlad pre rok 2019. Všetky uvedené akcie sme úspešne zrealizovali.

Rok 2018 v Súlade

27.02.2019 Výročná správa o činnosti oz Súlad pre rok 2018.  Zahŕňa všetky aktivity, ktoré boli úspešne zrealizované.  

Rok 2017 v Súlade

16.03.2018 Správa o činnosti oz Súlad pre rok 2017. Uvedené akcie boli všetky úspešne zrealizované.