Načítanie obrázkov...

Tvorivá cesta ženy 2017

 

Na piatich víkendových seminároch v nádhernom prostredí Zaježovej

sa spoločne v kruhu žien vydáme na tvorivú cestu.

Lektorka Janka Vaculčiaková odovdzá svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti o tom, aké schopnosti a možnosti my – ženy máme a ako ich môžeme rozvíjať. Budeme navzájom zdieľať ženské príbehy, naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať všetko potrebné a prínosné pre život ženy. Spojenie s prírodou je spojením s prirodzeným spôsobom bytia, ktoré máme aj v našich telách. Naučíme sa porozumieť ich signálom a reagovať na ne.

Vďaka tancu a pohybovej terapii, kresleniu, hrám, spevu, zdieľaniu, meditáciám, pozorovaniu cyklickosti ženy, prostredníctvom masáží, vôňí, oslavami prechodov medzi životnými obdobiami, aj vďaka výbornej vege strave, prechádzkam v prírode, či spoločným posedeniam v čajovničke nazbierame inšpiráciu a získame nové skúsenosti pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší aj sebavedomejší, úspešnejší život. Všetky zážitky, nové poznania a vedomosti si každá účastníčka ponesie so sebou do každodenného života a môže ich použiť pri budovaní svojich vzťahov s blízkymi či s partnerom, pri hľadaní svojho poslania, pri výchove detí či pri starostlivosti o seba samú.

Cyklus seminárov je určený pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré chcú samy vytvárať svoj život. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobia a hľadajú z nich východisko, pre ženy, ktoré sa nevedia rozhodnúť a možno aj vedia, čo nechcú, ale ešte hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojná a chcete si oddýchnuť a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami.

Prvé jarné stretnutie nám otvorí cestu k sebe ako žene. 17. – 19. marec

Budeme sa spoznávať, rozvíjať láskavý prístup k sebe, záujem a úctu, či uznanie, aby sme podporili svoje sebavedomie, samostatnosť, sebadôveru a vytvorili základ pre rozvíjanie tvorivých schopností vlastného života.

Druhé stretnutie nám ukáže cestu ku vzťahom k iným. 5. – 7. máj

Budeme hľadať spôsoby, ako rozvíjať láskavé vzťahy s ľuďmi, ktorých stretávame, s blízkymi a príbuznými. Budeme venovať čas vlastnej rovnováhe v žensko-mužskom princípe, čas partnerským vzťahom a láske, ktorú v nich môžeme podporiť, aby sme cítili vzájomné spojenie a naplnenie.

Tretie stretnutie bude o materstve, o zdrojoch, ktoré nám v ňom pomáhajú. 28 . – 30. júl

Bude o vedomom rodičovstve, o našich deťoch a cestách k nim. Bude o roliach mama a otec o tom, čo zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na krajšie. Bude o tom, čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Bude o zdrojoch, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme.

Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami.

Štvrté stretnutie bude o našej sebarealizácii. 29. – 1. október

Stretnutie bude o našich talentoch, schopnostiach, silných a slabých stránkach, o sebarealizácii a práci, ktorá nám môže dávať zmysel. O tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. O tom, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Bude to stretnutie s hodnotou ženy, ktorú vnímame vo svojom živote.

Piate stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. – 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite.

Jana Almaja Vaculčiaková

Teší ma stretávanie so ženami, otváranie a rozvíjanie tém, ktoré nás približujú k sebapoznávaniu a tvoreniu spokojného, radostného a naplneného života ženy.

9 rokov pracujem s podpornými skupinami a inšpirujem k tomu aj iných na víkendových seminároch Ako viesť podpornú skupinu? Vediem ženské kruhy, kde venujeme pozornosť vnímaniu prírodných cyklov, ženskej premenlivosti a menštruácii, ktorá je viac ako biologický proces v tele. Na jednodňových alebo víkendových seminároch sprevádzam ženy cyklami životných období/panna, milenka, matka, kráľovná, čarodejka, múdra žena, liečiteľka, prechodovými obdobiami, ktoré su transformačné a plné zmien. Sprevádzam ženy pri spoznávaní a rozvíjaní talentov a schopností. vytváraní pracovného prostredia podľa vlastných predstáv, pri tvorení vlastného života. Venujem pozornosť aj individuálnemu prístupu pomocou konzultácií ak ženy uprednostnia takúto formu.

Spolupracujem na cykloch Chudnime s láskou a radosťou alebo Ako prúdia peniaze vo vzťahoch, kde otváram témy, ktoré sa objavujú vo vzťahoch medziľudských a vzťahoch k peniazom.

Odporúčame ženám prechod celým cyklom. Jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji, o témach, ktoré sú súčasťou našich životov. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam a pozitíva.

Zvýhodnená cena na celý cyklus pri platbe do 24. 12.

875€ za celý cyklus

Platby je možné realizovať na 2 splátky:

I. Splátka pri prihlásení II. do marca 2017

Po Vianociach :

Platba 950€ za celý cyklus

Platby je možné realizovať na 2 splátky

Pri prihlásení sa a do 1. mája 2017

V prípade vyplatenia plnej sumy platí zvýhodnená cena cena 875€

Je možné absolvovať jednotlivé víkendy podľa výberu.

Platba 200€ za jeden víkend.

Platba za viac ako dva víkendy po 190€

Platba jednorázovo.

V cene je ubytovanie, vegetariánska strava, darček, materiál k stretnutiam, lektori 

Darček: Jedna osobná dvojhodinová konzultácia. Je možné ju využiť v priebehu celého cyklu podľa potreby:)

Vôňa na tvorivú cestu ženy podľa výberu

Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2017

_E6B8981

 https://www.facebook.com/events/717440265073420/

http://www.zajezka.sk/sk/users/vzdel%C3%A1vacie-centrum-zaje%C5%BEov%C3%A1

Cyklus organizuje:

Ing. Helena Longauerová, metodička pre vzdelávanie
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
 Posted by at 18:31

Sorry, the comment form is closed at this time.