Načítanie obrázkov...
 

Vítajte na našich stránkach, ktoré sa menia, tak ako život. V roku 2000 sme otvorili prostredie pre ľudí, ktorí hľadajú podporu, záujem, výmenu skúseností, nové vedomosti, podnety a inšpirácie. Zaujíma ich osobnostný rozvoj alebo potrebujú riešenia pre náročné životné situácie.

Môžete sa  zúčastniť prednášok, interaktívnych, zážitkových,  vzdelávacích,  tvorivých,  relaxačných programov alebo osobných konzultácií. Týmito spôsobmi rozvíjame schopnosti a  zručnosti vo vzťahu k sebe, v medziľudských vzťahoch, k práci, ktorá dáva zmysel životu.  

Stretnete sa s nami 

  B. Bystrica, Zvolen, Kordíky, Zaježová, Levice, Nitra

Veľa o nás a našej práci  hovoria nižšie uvedené citáty. Sú v nich hodnoty, postoje, smer k prirodzenému, spokojnému a láskavému spôsobu života žien,  mužov a detí.

“Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.” (Gándhí) 

“Ľudia nepotrebujú aby sme ich učili. Môžeme im však pomôcť objavovať všetko to, čo je v nich samotných. ”  (Galileo Galilei)

 “Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.” (Frank Zappa)

“Problém sa nedá vyriešiť tým istým myslením, ktoré ho vytvorilo. ”  (Albert Einstein)

“Lásku netreba hľadať, stačí uvoľniť bloky, ktoré bránia v jej prejavení. ” (neznámy autor)

   persons-731514_1920

 Posted by at 16:29