SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Novinky

Matka a jej podoby

19.05.2017 Blíži sa leto a my pomaly otvárame témy matky, materstva, výživy, starostlivosti, otvorenosti, obetavosti, služby. Matka je žena, ktorej zmysel života a prejavenie tvorivosti úzko súvisí so starostlivosťou o iných. Obdobie materstva má svoj začiatok a koniec, má svoje témy, ktorým môžeme venovať pozornosť.

Tvorivá cesta ženy

11.05.2017 Kráčame po ceste tvorenia nového života. Zoznamujeme sa so sebou a s témami, ktoré prináša náš ženský život. Spoločne tvoríme novú kvalitu, ktorú potrebujeme na každodennej individuálnej ceste životom. Pripravujeme sa na tretie stretnutie pre ženy, ktoré  je v akciovej cene do konca júna.

Ženy v nás

15.05.2017 Svoju ženskosť môžeme vnímať rôznymi spôsobmi. Inšpirujúca môže byť predstava 5. žien, s ktorými sa počas svojho života stretávame. Rozvíjame ich schopnosti v jednotlivých obdobiach života, ktorými prechádzame, ale stretávame sa s nimi aj každý mesiac v našom menštruačnom cykle.