SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ing. Helena Klepáčová

Koučka, lektorka, organizátorka akcií zameraných na osobnostný rozvoj.


0908 408 278
h.klepacova@gmail.com

Čo robím najradšej

KOUČING – individuálne konzultácie, ktoré vám môžu pomôcť, keď potrebujete:

 • chvíľku iba pre seba
 • byť vypočutá/ý
 • usporiadať si čokoľvek – svoje myšlienky, priority, ciele, kroky..
 • sprehľadniť životnú situáciu, v ktorej sa nachádzate
 • aktivovať svoju silu a svoje zdroje
 • rozhodnúť sa pre niečo, rozhýbať sa, posunúť sa z miesta
 • s niečím začať, skončiť, niečo zmeniť
 •  nájsť svoje vlastné, najlepšie riešenie
 • naplánovať si reálne kroky ako ďalej a naozaj ich urobiť.

V priebehu konzultácie počúvam, pýtam sa, spoločne skúmame realitu, namiesto problémov hľadáme riešenia, plánujeme ďalšie kroky. Sprevádzam, neradím. Vytváram priestor, kde klient sám nájde to, čo najviac potrebuje.

Koučing je vhodný pre tých, ktorí chcú POSUN, dokážu prevziať ZODPOVEDNOSŤ a urobiť REÁLNE KROKY pre zmenu.

Koučing je vhodný pre tých, ktorí chcú svoj život lepšie „vidieť“ a majú odvahu ho tak aj žiť. 

Kontakt: Ing. Helena Longauerová, +421 908 408 278, h.longauerova@gmail.com.

Príspevok za hodinu konzultácie je 20 Eur, za 90 minút 30 Eur.

Konzultácie realizujem  po dohode osobne, príp. cez Skype. Prvá konzultácia je ZDARMA.

Som diplomovanou absolventkou Business Coaching College – medzinárodne certifikovaného výcviku v koučovaní.

 

Pracujem ako:

 • metodička pre vzdelávanie v Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach, organizátorka, realizátorka, lektorka vzdelávacích podujatí,
 • školiteľka medzinárodného rozvojového programu pre mladých ľudí DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu,
 • lektorka environmentálnej výchovy pre MŠ, ZŠ, SŠ

Vzdelaním som:

 • inžinierka ekológie – FEE TU Zvolen, absolventka doplnkového pedagogického štúdia,
 • lektorka vzdelávacích programov pre deti, mládež a dospelých (environmentálna problematika, rozvíjanie mäkkých zručností – motivácia, komunikácia, spolupráca, prezentácia, projektový mechanizmus),
 • absolventka rôznych vzdelávacích programov (Montessori pedagogika – C.A. Hontz, Kladno, Svet je pre všetkých – Sloboda zvierat Bratislava, Zelená škola, Klíma nás spája, Svet v nákupnom košíku, Globálne vzdelávanie – CEEV Živica Bratislava, ONE BRAIN, Nenásilná komunikácia a Focusing – Peter Kukliš, Koučing v práci s mládežou – Karol Herian, IUVENTA, Národný projekt KOMPRAX – Kompetencie pre prax, IUVENTA, lektorka vzdelávania dospelých – Národný ústav celoživotného vzdelávania, Busines Coaching College – ICF výcvik).