SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

0907 141 509
jvaculciakova@gmail.com

Alžbeta Vaculčiaková

Herečka na voľnej nohe. Organizátorka podujatí v Brne.

+420 608 759 588
avaculciakova@gmail.com

Magdaléna Rojo

Som novinárka na voľnej nohe, zakladateľka novinárskeho projetku Ženy, ktoré zostali, milovníčka Mexika, obdivovateľka spôsobu života a premýšľania pôvodných obyvateľov Latinskej Ameriky, čoskoro mama.

magdalenarojo.va@gmail.com

Ing. Helena Longauerová

Koučka, lektorka, organizátorka akcií zameraných na osobnostný rozvoj.

0908 408 278
h.longauerova@gmail.com

Jozef Mihališin

"Vediem obchodný tím v nadnárodnej spoločnosti s nasadením hesla „líder vytvára lídrov“ a verím, že som zodpovedný v prvej línii za vedenie ľudí v tíme viac ako za zákazníkov.

Jana Bothárová

Mám rada vizuálnu krásu ženy,
no som ešte radšej, keď k nej patrí aj krásna duša.
Starám sa o svoje zákazníčky tak, aby ten súzvuk krás bol počuť i vidieť.

+421903475306
jana.botharova@gmail.com

Martina Pivolusková

Mojou vášňou je tanec, spev a hudba v ich podobách a premenách v rámci najrôznejších kultúr sveta. Pomáham propagovať a organizovať stretnutia Súladu, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že to má zmysel.

pivolusk@hotmail.com

Ing. Milan Libiak

0905 611 283
milan.libiak@gmail.com

Margareta Mikovínyová

Zdravie považujem za aktívny proces vyživovania života. Cvičením si zdravie utvrdzovať, stravu mať ako liek, bylinky ako verných pomocníkov, dotyk ako terapeutický nástroj na spojenie so sebou, s klientom a Univerzom súčasne.

+421 907 445 722
margareta.mikoviny@gmail.com