SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ing. Milan Libiak


0905 611 283
milan.libiak@gmail.com

Zaujímam sa o

celostný pohľad na zdravie a život človeka. Súčasťou môjho života je osobnostný rozvoj. Absolvoval som rôzne semináre, kurzy a výcviky, ktorými si zvyšujem svoje vedomosti a schopnosti, rozširujem kvalifikáciu a zároveň spoznávam život v jeho širších súvislostiach. V roku 2014 som ukončil výcvik Rodinných a systemických konštelácií u Jana Bíleho. Môj veľký záujem o túto rozvíjajúcu sa techniku vyvolal osobné stretnutia s ňou. Ako účastník rôznych seminárov a kurzov som roky pozoroval ľudí, ktorí s ňou pracovali a po osobných pozitívnych skúsenostiach sa zvyšuje môj záujem spoznávať ju bližšie. Pri práci s ľuďmi, hľadám najvhodnejšie spôsoby a zároveň rešpektujem individuálne potreby človeka. Za svoje silné stránky považujem záujem, empatiu, ústretovosť, hľadanie cesty k pochopeniu, zmysel pre nachádzanie riešení, vytrvalosť, zodpovednosť, komunikáciu.

Vzdelanie

Rekonektívne liečenie – Eric Pearl, I., II., III. úroveň

ONE BRAIN – I. úroveň

SU JOK terapia – I. a II. úroveň

Odstraňovanie alergie a fóbií (kurz)

TADE sviečky – energetické liečenie

Metamorfná technika- Inspirale, Poklady výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch, POP, Ivan a Mariane Verný,

Trénerské kurzy: tenis, lyžovanie, klasické a športové masáže

Výcvik Rodinné a systemické konštelácie a doplnenie o semináre Šiva a Šhakti, Alchýmia vzťahov, Rozprávky – Jan Bílý

Výcvik SE – Somatic Experiencing (práca s traumou) – Institut für NeuroTracking®