SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Martina Pivolusková

Mojou vášňou je tanec, spev a hudba v ich podobách a premenách v rámci najrôznejších kultúr sveta. Pomáham propagovať a organizovať stretnutia Súladu, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že to má zmysel.


pivolusk@hotmail.com

Pochádzam z Očovej, kde mi boli folklórne tradície vštepované od malička. Tancovala som údajne už v maminom bruchu a „nútila“ som  ju tajne čuchať kožené topánky v galantériách.

Láska k tancu a vôňam u mňa pretrvala dodnes. Tancovala som v mnohých folklórnych súboroch (aj profesionálne) a súbežne skúmala tanečné prejavy iných kultúr, momentálne som fascinovaná Afrikou. Azda preto som si vybrala štúdium cudzích jazykov a kultúr.

Po narodení druhej dcéry som si spravila kurz arómaterapie a postupne dokončila aj magisterské štúdium. Keďže ma už na gymnáziu zaujalo mnoho predmetov, rada čítam a cestujem, vystriedala som v priebehu rokov niekoľko univerzít. V Trnave som sa venovala dejinám umenia, v Brne filozofii a estetike a v Prahe waldorfskej liečebnej pedagogike, sociálnej a umeleckej terapii (terapia tancom, spevom, hudbou, divadlom a SPOLU-prácou v komunite). Svoju púť som zavŕšila v Banskej Bystrici štúdiom piatich cudzích jazykov a príslušných kultúr.

Aj v pracovnej oblasti som „kočovník“ a vyskúšala som množstvo zamestnaní a pracovných pozícií, od asistentky v sochárskej dielni až po projektovú manažérku. Azda najkrajšou a zároveň najnáročnejšou skúsenosťou je pre mňa úloha matky, ktorá je povolaním na plný úväzok (rozumej nie 8,5 ale 24 hodín denne:-).

SúLad je pre mňa múdrosťou a krásou kruhu, spôsob ako sa zladiť s vlastnou dušou a zároveň s ostatnými bytosťami a spoločne tak dospieť k harmonickému životu.

Kontakt: pivolusk@hotmail.com