SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.


0907 141 509
jvaculciakova@gmail.com

Pozorujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností a vytváranie krajšieho, vedomejšieho, prirodzenejšieho a príjemnejšieho sveta.

Sprevádzam ľudí individuálne pri objavovaní riešení, ktoré potrebujú v jednotlivých životných situáciách a v rôznych oblastiach života.

Vytváram prostredie a vediem podporné skupiny žien a zmiešané skupiny na rôzne témy od roku 2006. Svoju pozornosť zameriavam na témy, ktoré sa v našich životoch objavujú a v každodennom živote im venujeme málo pozornosti.

Vediem ženy prírodnými cyklami, čím sa približujeme k prirodzenému spôsobu života. Sprevádzam pri spoznávaní svojej premenlivosti, udržiavaní vlastnej vnútornej rovnováhy, duševného a fyzického zdravia ženy.

Vediem jednodňové a víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s premenlivosťou ženskej podstaty. Upozorňujem na vývojové fázy ženského života, na ich možnosti a úskalia a vediem ženy k sebapoznávaniu, k porozumeniu a k rozvíjaniu svojich schopností.

Pracujem s prvkami umeleckých techník/tanečná terapia, arteterapia, dramaterapia, muzikoterapia, psychomotorické hry, somatické prežívanie, ktoré pomáhajú rozširovať vnímanie seba, vedú k uvoľneniu a k spontánnosti, k sebaprejaveniu, k spoznávaniu a prijímaniu vlastnej jedinečnosti, celistvosti a múdrosti.

Sprevádzam ľudí pri objavovaní  vlastných talentov a silných stránok, ktoré nás vedú k úspešnej sebarealizácii a k vytváraniu si šťastia v práci.

Podporujem zdravé medziľudské vzťahy s pomocou pochopenia princípov, ktoré nás vo vzťahoch rodinných, partnerských alebo vo vzťahoch k deťom vedú.

Stále viac vnímam schopnosti a jedinečnosť človeka. Prinášam svoje životné skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu inšpirovať ľudí v približovaní sa k sebe, k vedomému tvoreniu života, zo svojej hlbokej podstaty bytia. Mojou radosťou je podporovanie sebavedomia, spokojnosti a osobného šťastia. Ak venujeme pozornosť sebe a rozvinieme potrebné kvality pre život, stávame sa vedomejší a prijímame aj ťažšie životné obdobia ako učebné lekcie. Stretnutia pre ženy a mužov majú takto aj dlhodobo preventívny charakter, čo mi dáva zmysel.

Všetko, čo si dovolíme rozvinúť v sebe, prinášame do svojho prostredia, v ktorom žijeme a pôsobíme na ľudí, ktorí sú jeho súčasťou.

Za svoje vnútorné kvality nesieme zodpovednosť a preto je dobré ich počas života spoznávať.  Vstupujú s nami do vzťahov a rodín, vytvárame nimi prostredie pre svoje deti. Sme zodpovední za to akí sme, ako sa cítime, čo si myslíme a ak nie sme spokojní so sebou, môžeme sa bezpečne kultivovať k svojej spokojnosti.

Želám veľa šťastných krokov na cestách k sebe a iným.

 

Vzdelanie, semináre, pracovné skúsenosti:

Vzdelanie: SPŠ JM v Banskej Bystrici, Ekonomika a manažment – trojsemestrálne špecializačné štúdium realizované Centrom vzdelávania neziskových organizácií v spolupráci s Katedrou verejnej ekonomiky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta, teoretické štúdium psychoterapie.

Akadémia prirodzeného SEBA-VEDOMIA, somatické prežívanie, Monika Stehlíková/ apríľ 2024 online, Kreatívny terapeutický tanec – Alena Chládková/ január – december 2020 Brno,  Môj hlas som ja – Ivana Vostárková/ október 2019 Brno,  Anatómia v pohybe – Milan Kozánek/máj 2018, Bratislava Tanečno pohybová terapia, Akademie Alternativa,/2016-2018, Olomouc Vplyv kolektívnej histórie a transgeneračných procesov – Ivan a Mariane Verný, POPI Slovensko/august 2017, Bratislava Poklady výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch – Ivan a Mariane Verný, POPI Slovensko/február 2016, Bratislava Nespútaný hlas v živom tele, Sebastian Black, Monika Stehlíková/august 2016, Bratislava  Alchýmia vzťahov, Peňažné presvedčenia – J. Bílý/november 2015, Praha Návrat Bohyne – škola rituálov – B. Zemanová Nádvorníková/marec-december 2015, Buchov Základy koučingu – K. Herian/august 2015, Lučenec Lektor vzdelávania dospelých – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov/september-október 2014 , Bratislava Prechodové rituály – L.  Khousnoutdinova/november 2014, Bratislava Prebudenie ženy – S. C. Donnoli/marec-december 2013, Bratislava Cesta šamana – The Foundation for Shamanic Studies/september 2013, Bratislava Silné stránky – T. Hajzler/september-február 2013-2014 Rogersovská psychoterapia – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha Relaxácia a imaginácia vo farbách – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha  Základy Arteterapie – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha Daseins analýza v poradenskej praxi – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha Liečba závislostí – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha Výklad snov – Pražská vysoká škola psychosociálních studií/2006-2010, Praha Základné podnikateľské zručnosti – Nadácia Integra/marec 2006, Zvolen Práca s telom a využitie v psychoterapeutickej praxi – Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo/apríľ 2005, Bratislava EIS, energoinformačná medicína – MUDr. T. Rosínsky Csc/2005-2007, Nitra  Čo rozdeľuje a spája zážitky vo vzťahoch a skupinách – POPI Slovensko/september 2003, Bratislava Kurz arteterapie – J. Vatrálová/september-január 2002-2003, B. Bystrica Videotréning komunikácie – Vit Spin POLSKA/september 2001, B. Bystrica Chaos a poriadok vo vzťahoch – Slovenská psychoterapeutická spoločnosť/marec 2001, Banská Bystrica Enneagram I.a II. – L. Broczky/február, november 2001/Zvolen Pedagogika Montessori – American Montessori Society/júl 2000, Kladno

Profesionálne skúsenosti: organizátorka interaktívnych podporných skupín a zážitkových seminárov, zameraných na osobný rozvoj (od roku 2000 v OZ Súlad), lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín, konzultantka individuálnych tém (od roku 2007), riaditeľka pobočky CK Satur Travel, a.s. (2007 – 2013), riaditeľka OZ Súlad, Zvolen (od roku 2006 po súčastnosť)