SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Jozef Mihališin

"Vediem obchodný tím v nadnárodnej spoločnosti s nasadením hesla „líder vytvára lídrov“ a verím, že som zodpovedný v prvej línii za vedenie ľudí v tíme viac ako za zákazníkov.


Riadim sa heslom „ak rastie zamestnanec, rastie aj firma“. Preto je mojím cieľom objaviť silné stránky a talenty ľudí, pomôcť využiť ich talenty, rozvinúť ich potenciál a podporiť ich osobnostný rast pre dobro ich rodiny ale aj firmy.

Pretože verím, že firma rastie a zlepšuje sa ak rastú jej zamestnanci a vnímam, že ľudia vo firmách majú obrovský potenciál rásť a zlepšovať sa aj v oblastiach ako napríklad „vzájomná dôvera v tíme“, „vôľa robiť rozhodnutia“, „preberanie zodpovednosti“, „zlepšovanie komunikácie“, „priznanie si chyby a hľadanie riešenia“, „mať ťah smerom k napĺňaniu svojich osobných ale aj firemných cieľov“ začal som sa angažovať aj v team-spirit-buildingových akciách a prednáškach pre firmy na Slovensku a v Čechách.

Absovoval som ročný výcvik Mužská Sila a vediem stretnutia mužov v kruhu v Nitre. Taktiež vediem tanečné stretnutia mužov a žien, kde si muži zažívajú cez telo, aké je to viesť ženu a žena si zažíva aké to je pri mužovi doslova lietať a dať mu dôveru.

Vediem stretnutia rodín, mužov, žien a detí, kde cez múdrosť tela rozvíjame dôveru, vôľu, zodpovednosť, komunikáciu, spoluprácu, prekonávanie strachu a hlavne zažívame spojenie, zábavu a radosť.

Venujem sa vedeniu chlapcov v pubertálnom veku na základných školách a v detských domovoch, kde sa venujeme telu pri bojových umeniach, hodnotám, cnostiam muža, mužskej intimite, prechodovým rituálom a otázkam dôležitým pre život muža.“