SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Margareta Mikovínyová

Zdravie považujem za aktívny proces vyživovania života. Cvičením si zdravie utvrdzovať, stravu mať ako liek, bylinky ako verných pomocníkov, dotyk ako terapeutický nástroj na spojenie so sebou, s klientom a Univerzom súčasne.


+421 907 445 722
margareta.mikoviny@gmail.com

Nazerám na ľudskú bytosť prostredníctvom klasickej čínskej medicíny, ktorá pramení z prírodnej filozofie, multidimenzionality sveta a človeka. Podľa nej je svet tvorený z QI – energie, ktorej koreň je v TAO – prvotnej iskre, prapôvodnej substancii sveta. Človek predstavuje mikrokozmos a okolitý svet tvorí makrokozmos, kde je absolútna prepojenosť energie, hmoty, jednotného vesmíru. Človeka vníma ako celok integrujúci telo fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné.

Spojením poznatkov východného učenia so západným ponímaním človeka prinášam komplexný pohľad na integritu. Pomáham ľuďom naštartovať ich samoregeneračné schopnosti organizmu prostredníctvom pochopenia ich konštitučnej energie, použitím fytoterapie, Qi Gong Tuina masáží, čínskej ušnej akupresúry, ozdravných cvičení a mnohých ďalších metód čínskej medicíny.
Moje vzdelanie:
Fakulta Telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave: Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu pod vedením doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD.: Účinky fyzickej aktivity na chronické metabolické a neurodegeneratívne ochorenia: cvičenie ako liek
Akademie tradiční čínské medicíny – Brno: Diagnostik tradiční čínské medicíny:
Základy taoistickej filozofie, učenie o Yin-Yangu, o 5 prvkoch, náuka o akupunktúrnych dráhach, vnútorných orgánoch, práca so systémami podobnosti, základy pulzovej diagnostiky a diagnostiky jazyka, pravidlá čínskej dietetiky a fytoterapie wan.
TCM Lóngmén Škola tradiční čínské medicíny Hradec Králové, odbor Akupunktúra:
Akupunktúrne dráhy, akupunktúrne body, terapia podľa diferenciálnej diagnostiky syndrómov, základy fytoterapie, používanie mikrosystémov, algoritmy liečby.
Diferenciálna diagnostika podľa Tradičnej čínskej medicíny západných diagnóz, liečba akupunktúrou a fytoterapiou: bolestivé syndrómy, interné, kožné, neurologické, gynekologické, detské, očné a ORL problémy.
Čínská ušní akupunktúra I. + II.
Akadémia čínskej metafyziky, Nitra: Konštitučná akupunktúra podľa nebeských kmeňov a zemských vetiev – WU YUN LIU QI; Konštitučná dietetika; Pulzová diagnostika
Masérska škola REMINY: QI GONG TUINA masáže
Daitomi Bratislava: QI GONG – dychové zdravotné cvičenia; Čakry I. – IV. – teória čakier, meditácie, práca s kyvadlom a virguľou, praktické znalosti a diagnostika čakier, symboly čakier.
UNIMAS Bratislava: Masér klasickej a športovej masáže
Masérska škola SANTAL: Bankovanie a vákuová masáž