SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Peniaze a ich tajomstvá

Jednodňový program | PENIAZE a ich tajomstvá
07. December 2019
do: 07.December 2019
Banská Bystrica
Kapitulská 14.
Začíname o 9.00 hod a končíme 17.00 hod.
Minimálny príspevok: 54€

Stretnutie je pre všetkých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov  otvárajú témy súvisiace s vnímaním peňazí, ich prúdením  a hojnosťou nášho života.

Pozrieme sa na to, aký základný postoj ku peniazom máme,  aké emócie sa za nimi skrývajú, aké kľúčové vzťahy alebo situácie s nimi súvisia. Pozrieme sa na svoje finančné presvedčenia, na situácie z detstva, v ktorom sa formoval náš vzťah k peniazom, na svoju prácu, ktorá nás živí, hodnotu, ktorú máme. V prvej polovici stretnutia budeme pozorovať všetko, čo zistíme o našom postoji k peniazom. Postupne sa odkryjú situácie, ktoré môžu spôsobovať problémy v oblasti financií.

Pomocou techniky Rodinných a systemických konštelácií si účastníci, ktorí uznajú za vhodné budú môcť v popoludňajšej časti stretnutia uvoľniť problémy , blokované emócie, upraviť daný stav, zlepšiť vzťahy, pozrieť sa na príčiny ich problémov, získať nadhľad.

Stretnutie vytvára priestor pozrieť sa na to, čo je skryté, o čom nevieme ale niekde v živote sa to objavuje. Môžeme tým uvoľniť presvedčenia, ktoré sú súčasťou našich postojov a konania a môžu vytvárať prostredie na rozvíjanie  peňažných problémov. Pomocou stavania vlastných systémov(stavajú sa max 3 konštelácie) vzniká priestor na riešenie, postupné uvoľňovanie, následné rozvíjanie prúdenia peňazí a otváranie sa hojnosti života.

Stretnutie je otvorené pre skupinu ľudí vo veku od 18. rokov. Počet miest je obmedzený priestorom. Na stretnutí vytvárame bezpečné prostredie, vyjadrujeme sa len k tomu, čo uznáme za vhodné a tak ako potrebujeme aby sme sa necítili ohrození. Nie je potrebné odkrývať svoje osobné životné situácie, komunikácia je zameraná na vyjadrovanie aktuálnych postojov a názorov k daným témam a oblastiam života.

Informujte nás prosím o svojej účasti, včasným prihlásením sa cez stránku. Ak potrebujete ďalšie informácie, pokojne nás kontaktujte.

Účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený veľkosťou priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Ing. Milan Libiak Viac o mne
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.