SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Čas pre ženy

Podporné skupiny | Čas pre ŽENY
11. Júl 2024
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
17:15 - 19:30
12 € za osobu

Stretnutia sú pre ženy v rôznom veku, ktoré majú záujem komunikovať v skupine žien o témach z nášho ženského sveta, o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme. Témy rozhovorov vznikajú priamo na skupinách.

V skupinách sa spája ženská rôznorodosť s každodenným životom a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy prinášajú do skupiny svoje pohľady a postoje na konkrétne životné situácie.  Obohacujú sa navzájom, vzniká podnetné, podporné, vtipné a dynamické prostredie na šírenie ženskej múdrosti a vytváranie spolupatričnosti.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí s odborným sprevádzaním.  Stretnutie je priestor na získavanie nadhľadu alebo rozšírenia  vlastného pohľadu na  problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame alebo len na zbieranie inšpirácií do ďalšieho života.

Stretnutia sú otvorené, voľné, bezpečné, každá žena sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby.

Ak žena chce, môže byť len pozorovateľkou.

Venujeme si čas pre seba a načerpáme informácie, inšpirácie a podpornú atmosféru zo ženského zdroja – ženského kruhu. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené. Prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

Témy:

11. 1.  2024    Zámery, priority, hodnoty.

  8. 2. 2024    Skupina sa nekoná 

 14. 3. 2024   Mám rada začiatky? 

11. 4. 2024    Moje telo som ja.   

 9. 5. 2024     Čo je ženská sila?

 13. 6. 2024    Zodpovednosť a sloboda. 

 11. 7. 2024     Otvorenosť a priateľstvá. 

  8. 8. 2024    Možnosti pre relax.  

12. 9. 2024    Viem sama seba oceniť ?     

10. 10. 2024   Pozorujem sa, teda som. 

 14. 11. 2024    Emócie, vnútorná navigácia.   

   5. 12. 2024   Čo mi priniesol rok ?  

 

   

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.