SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Čas pre ženy

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Nie sme zvyknuté na stretnutia so ženami, ktoré nepoznáme. Napriek tomu vás pozývam zažiť práve takýto čas pre  ženy. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský večer vždy veľmi teším.

Asi sa môžeme zhodnúť na tom, že život je celkom dobrodružný proces a občas potrebujeme malé zastavenia, kde zrelaxujeme, načerpáme nové informácie, inšpirácie, podnety.

Stretnutia pre ženy realizujeme už 14 rokov. Každý rok je iný a tak aj stretnutia majú rôzne témy. Podstatné je, že vznikajú z potrieb žien, ktoré prichádzajú aby odovzdali, načerpali, zapojili sa, pozorovali, pochopili, hovorili, počúvali, žili trošku iným spôsobom, ako sme zvyknuté v každodennej realite.

Takto sa učíme  žiť viac SPOLU. Vnímať odlišnosti a vidieť možnosti spojenia, dôverovať si, podporovať sa, spolupracovať, priateliť sa, spoznávať seba a iné ženy, obdivovať, vnímať hodnotu, prijímať, tvoriť. Tým vystupujeme z naučených foriem súťaživosti, hodnotenia, porovnávania, kritiky a často zbytočných bojov, ktoré nás oberajú o silu.

 Akým ženám sú stretnutia určené

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, ktoré majú chuť rozvíjať sa osobnostne jemným nenáročným spôsobom. Stretnutia sú pre ženy, ktoré majú chuť odovzdať to, čo poznajú ale aj pre ženy, ktoré sa chcú naučiť nové zručnosti ako napr. prirodzene komunikovať v skupine, počúvať iné ženy, spoznať viac seba a vnímať princípy, ktoré sú súčasťou každodenného života. Stretnutia sú pre ženy, ktoré prechádzajú náročnými životnými obdobiami a potrebujú podporu, povzbudenie, hľadajú riešenia na svoje aktuálne problémy. Tieto skupiny nie sú terapeutické a nezameriavame sa na riešenie problémov jednotlivých žien. Ideme cestou pochopenia životných princípov, vnímame nové možnosti a procesy prirodzených zmien, v ktorých sa nepretržite nachádzame. Objavujeme súvislostí, na ktorých je ľudský život postavený.

Čas pre seba je časom pre svojich blízkych. Všetko, čo urobíme pre seba, robíme aj pre svoje deťi, partnerov, manželov, príbuzných, priateľov. K nim prinesieme seba, nové poznanie, ktoré sa nás dotkne a tak ho odovzdáme ďalej. Môžeme dať len to, čo poznáme my samé. 

Skupiny vnímam ako prevenciu. Tým, že žijeme prirodzenejšie a vedomejšie znižujeme riziko vytvárania zložitých životných situácií.   

Tento rok bude venovať pozornosť  témam:

14. 1. 2021   Bezpečie v našom živote.  

11. 2. 2021   Telo ako cesta k sebe. 

11. 3. 2021    O mamách a dcérach. 

 8. 4. 2021    Čo sa môžeme naučiť s pomocou hier. 

13. 5. 2021    Čo k nám prináša ocenenie, vďačnosť, pochvala?

10. 6. 2021     Rešpektujeme sa medzi ženami vzájomne.

 8. 7. 2021      Smiech je liek. 

12. 8. 2021     Cítim sa osamelá? 

  9. 9. 2021     Ako si vzájomne pomáhame ? 

  7. 10. 2021   Spoznávam formy manipulácie?

11. 11. 2021    Ako rodičia ovplyvňujú naše ženské životy?

9. 12. 2021    Aká bola moja cesta rokom?  

Kedy: Začíname  o 17. 15 a končíme o 19. 30 hod.

Kde: Súlad, OZ,  Tehelná 4./budova Klemo/  Zvolen

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na stretnutí je 10€ za osobu.

Čo skupina prináša?

Hlbšiu diskusiu na témy, ktoré vzniknú v skupine, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Rôzne možnosti medziľudskej komunikácie.

Stretnutia podporných skupín nenahrádzajú individuálny terapeutický prístup.

Skúsenosti žien, ktoré hovoria o tom, čo im skupiny prinášajú do života.

Nevedomosť tvorí záťažové situácie

Veľa problémov vzniká na princípe nevedomosti a tak zvyšovanie uvedomenia je cestou ku spokojnejšiemu a krajšiemu životu. Môžeme si o tom prečítať v našich referenciách  od účastníčok rôznych akcií.

Čas pre seba, možnosť komunikácie, nové informácie, veľa podnetov, ženskú energiu, pocit, že nie som sama, podporu, uznanie, budovanie sebavedomia, spolupatričnosť, spôsob transformácie negatívnych postojov na pozitívne, možnosť robiť chyby, získanie dôvery v seba a iných, spôsoby uvoľňovania strachu, relax, pochopenie seba a iných, nové skúsenosti, dodávanie sily, spokojnosť, uvedomovanie si životných procesov, vnímanie pocitov, otvorenosť v komunikácii, možnosť byť sama sebou, budovanie si nových vzťahov, počúvanie, podporovanie v odvahe, prílev pozitívnej energie, osobnostnú zmenu, smiech a dobrú náladu, inšpirácie, pokoru, možnosť vyjadriť akýkoľvek názor, schopnosť vnímať a riešiť konflikt, dať a dostať pochvalu a ocenenie, nájsť odpovede na otázky, zvyšovanie schopnosti vnímať seba samú,…

Iné možnosti

Ak máte záujem o zorganizovanie takýchto podporných stretnutí vo vašom meste, pokojne ma kontaktujte, veľmi rada s vami prejdem podrobnosti realizácie. Kontaktujte ma: JAVaculčiaková 0907141509 alebo jvaculciakova@gmail.com

Teším sa na stretnutia s vami 🙂

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí