SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Sebavedomie a sebaláska

Stretnutia so sebou

Relaxačno zážitkové víkendy na chate Blatinka 2024

VTELENÁ a VCÍTENÁ. Dva víkendy plné podnetov pre ženy v každom veku, ktoré potrebujú zažiť stretnutia so sebou alebo s inými ženami v bezpečnom a inšpirujúcom prostredí.

Kalendár stretnutí

Čas pre ŽENY

Podporné skupiny vo Zvolene 2024

Pozývam vás zažiť  čas pre  ženy, zastavenie, zamyslenie, rozhovor na témy, o ktorých bežne nehovoríme. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský večer vždy veľmi teším.

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program 2024 - jednodňové stretnutia v Banskej Bystrici

Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spoznávame sa a spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu. Túžite otvoriť a podporiť svoju ženskosť ?

Kalendár stretnutí

Tvorím si svoj život

Tvorivé popoludňajšie stretnutie 2024

Zamysleli sme sa niekdy nad tým, či si tvoríte svoj život? Ak sa chceme pohrať s odpoveďou na túto otázku, venujme si čas a otvorme sa témam o tvorení vlastného života. Bezpečne vás prevediem tvorením podľa vašich potrieb a predstáv.

Kalendár stretnutí

VON z úzkosti

Cyklus podporných stretnutí vo Zvolene 2023

Vieme si pomôcť samé alebo v téme úzkostí potrebujeme sprevádzanie a podporu? Ak podporu hľadáte, tak tieto bezpečné stretnutia otvárame  práve pre vás.

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie 2023

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Ak začneme, pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Vzájomne sa môžeme inšpirovať a podporiť v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Rozhovor s TELOM

Relaxačno zážitkový víkend Blatinka 2023

Vedieme rozhovory s vlastným telom ? Môžno cítime, že sa v tom potrebujeme zdokonaliť aby sme signálom tela viac rozumeli, potom ho začneme rešpektovať. Bezpečný priestor pre rozhovory rôzneho druhu je tu pre nás.

Viac  

Rovnováha je v nás

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Jesenná rovnodennosť upozorňuje na rovnováhu, ktorá je súčasť prírodných cyklov. Patríme k prírode a rovnováha je  v nás. Niekedy ju narúšame svojim správaním a nepríjemné pocity nás informujú o tom, že práve teraz v našom živote chýba. Potrebujeme ju ?

Viac  

ŽENSKÉ pohladenie

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Možno ste na konci roku unavené z mnohých podnetov, na ktoré ste reagovali a uvítate  víkend plný relaxácie, inšpirácií, rozhovorov a starostlivosti o seba. Spolu prejdeme rokom do adventného času a takto naladené si vychutnáme predvianočnú atmosféru.

Viac  

Moje telo som Ja

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Chceme mu porozumieť a rešpektovať jeho signály?  Môžeme svoj postoj k telu meniť k lepšiemu? Vieme sa o telo a seba postarať ?

Kalendár stretnutí

Príroda a celistvosť, zdroje našej sily

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Slnovratový víkend v prírode, ktorý nás podporí v prirodzenom spôsobe života. Zrelaxujeme a pochopime svoju celistvosť ako princíp  rovnováhy. Dva zdroje – príroda a ženy podporia našu životnú energiu, získame inšpirácie a informácie do každodenného života, zažijeme prijatie, láskavosť, rešpekt.

Viac  

Spoznajme svoju ženskosť

Tvorivá podporná skupina 2022

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

Pohybom k zdraviu a radosti

Pohybové stretnutia v Galérii 2022

 Pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Máme príležitosť na spoznávanie a vnímanie seba.  Učíme sa viac dôverovať, prijímať a milovať. Pritom uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Emócie a pocity v nás

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Vďaka nim sa môžeme v sebe zorientovať, spoznať  a naučiť sa prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac  

Pokoj v duši

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2021

Vnímame, čo všetko nás znepokojuje, nie vždy vieme, ako napriek vonkajším alebo aj vnútorným okolnostiam tvoriť v sebe stav bytia, svoj vnútorný pokoj. Tento víkend si môžeme dopriať  čas len pre seba s pokojom v duši.

Kalendár stretnutí

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť  vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť  príležitosťou, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa želaným smerom.

Viac  

Spoznávam svoju sexualitu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Sexualita je téma, ktorá priťahuje ženskú pozornosť.  Spája nás s telom a s tým ako prijímame a vnímame seba samú.  Tvorivá sila, ktorá sa chce prejaviť.

Kalendár stretnutí