SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program 2024 - jednodňové stretnutia v Banskej Bystrici

Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spoznávame sa a spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu. Túžite otvoriť a podporiť svoju ženskosť ?

Oprášila som Tvorivú cestu ženy a otváram priestor na stretnutia, ktoré podporia naše ženské životy. Na piatich jednodňových stretnutiach sa spoločne v kruhu žien vydáme na tvorivú cestu rokom s prirodzeným vnímaním rovnováhy ženského života.

Lektorka Jana Almaja Vaculčiaková prevedie ženy fázami období, ktoré poznáme z rôznych cyklov.

Prejdeme témami,  ktorým každodenne venujeme svoju pozornosť.  Navzájom zdieľame ženské príbehy a odovdzáme si svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti o tom, aké schopnosti a možnosti my – ženy na tvorenie svojej cesty životom máme. Naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať všetko potrebné a prínosné pre život. Naše spojenie s prírodou nás vedie k prirodzenému spôsobu bytia, k vnútornej rovnováhe, ktorú potrebujeme v každodennom živote. Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať múdrosť, ktorú v sebe nosíme. Počas roka vytvorime cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu a sebaprijatiu.

 Pre koho sú stretnutia určené?

Cyklus seminárov je určený pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré majú záujem vytvárať svoj život vedomejšie. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné, hľadajú cestu k sebaláske. Pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobie a hľadajú východisko, cítia, že potrebujú urobiť kroky k niečomu novému. Pre ženy, ktoré sa nevedia rozhodnúť a možno aj vedia, čo nechcú, ale ešte nevedia, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojné, chcete si len oddýchnuť, stráviť čas s inými ženami a zažiť niečo nové, inšpirujúce, podporné. Môžete sa zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami.

Čo stretnutia prinesú?

Nové zážitky, nové vedomosti o živote ženy, princípy ženského života, nové skúsenosti.

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úcturešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien.

Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Otvorenie tém, o ktorých nehovoríme bežne a možností medziľudskej komunikácie.

Objavovanie svojich tvorivých schopností, rozvíjanie sebavedomia a sebaprejavenia sa.

Ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia v skupine žien.

Sebapoznávanie, pomocou fáz ženského života a spojenia s prírodou a jej cyklami.

Príležitosť žiť vedomejšie a dôvera v hľadaní odpovedí na vlastné otázky.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Zoznámenie sa s možnosťami volného pohybu, s hrami a tvorivými technikami, ktoré sú použiteľné v každodennej realite.

Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Skupiny majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb, záujmu a možností.

Stretnutia prebiehajú bezpečne pod odborným vedením.

 Čo nás čaká?

Sebavedomie a nové začiatky 23. marca 2024

PRVÉ  stretnutie nám otvorí cestu k sebe a k ženám. 

Spoznávame a prijímame svoju premenlivosť, rozvíjame láskavý prístup k sebe, prejavujeme záujem a úctu či uznanie. Podporujeme svoje sebavedomie, samostatnosť, sebadôveru a vytvárame základ pre rozvíjanie všetkých tvorivých schopností vlastného života. Otvoríme dvere k vlastnej radosti, voľnosti, hravosti. Budeme vnímať ako pristupujeme k začiatkom a ako máme rozvinuté schopnosti, ktoré v nich potrebujeme. Vstúpime do cyklu archetypom dievčaťa a jarou, v ktorej začína rast nového a možno aj zatiaľ nepoznaného.  

Žena v partnerskom vzťahu 4. mája 2024

DRUHÉ stretnutie nám otvorí cestu ku zdravým vzťahom s mužmi.

Hľadáme spôsoby rozvíjania zdravých vzťahov s mužmi, ktorých stretávame a tvoríme s nimi vzťahy.  Venujeme čas vlastnej rovnováhe v žensko-mužskom princípe, témam sexuality, partnerským vzťahom a láske, ktorú v nich môžeme podporiť, aby sme cítili vzájomné spojenie, spoluprácu, porozumenie a naplnenie. Spoznávame seba, svoj prístup, otvárame témy, ktoré nám bránia vstúpiť do vzťahov alebo ich prirodzene rozvíjať. Prijímame svoje telo, v ktorom je naša sexualita a schopnosť tvoriť nový život.  Pokračujeme v plynutí roku, prechádzame do leta, otvárame a spoznávame archetyp milenky, ktorý v sebe máme a ktorý je súčasťou nášho každodenného života.

Tvorivé materstvo 8. jún 2024

TRETIE stretnutie bude o materstve a zdrojoch, ktoré nám pomáhajú. 

Vedomé rodičovstvo, naše deti a cesty k nim. Role mama a otec, čo všetko zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na príjemnejšie. Čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Odhalíme materské zdroje, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme. Uvoľníme vzťahy k vlastným mamám a pustíme lásku medzi nás.
Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami. Stretneme sa v období leta s archetypom matka a materstvom.

Život kráľovnej, jej talenty a sebarealizácia 5. október 2024

ŠTVRTÉ stretnutie bude o našej hodnote, práci, sebarealizácii a tvorivosti. 

Spoznáme vlastné talenty, najsilnejšie schopnosti a silné stránky. Venujeme pozornosť aj slabým stránkam, sebarealizácii a práci, ktorá nám  dáva zmysel. Porozprávame sa o tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. ZIstíme, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Stretnutie je o vlastnej hodnote ženy, ktorú vnímame vo svojom živote. Nájdeme v sebe kvality archetypu kráľovná a budeme vnímať odkazy jesene a jej krásu.

Cesta k múdrosti 30. 11. november 2024

PIATE stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite. Rok ukončíme zimou a archetypom múdrej ženy a múdrosti v nás.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva.

Prinesie nám to pokoj a radosť do každodenného života.

V prípade, že vás oslovia len niektoré zo stretnutí, je môžete ich absolvovať aj jednotlivo podľa výberu.  

Miesto: Pršianska Terasa; Medená 5712/1; Banská Bystrica. DANsE.sk – Erika Gáboríková

Začiatok 10.00 koniec 17.00 

Príspevok na  jednotlivé semináre  je 81€

Príspevok na celý cyklus 390 € / 35 hodín aktivít

V cene je priestor, program, lektorka, pitný režim, materiál k programu. 

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky.

V prípade záujmu nás kontaktujte, prosím.

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2024

Viac informácií a prihlasovanie: Jana Almaja Vaculčiaková, jvaculciakova@gmail.com   

 alebo Erika Gáboríková; +421 948 948 728 · info@danse.sk.  

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na stretnutia s vami:)

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí