SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pohybom k zdraviu a radosti

Pohybové stretnutia v Galérii 2022

 Pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Máme príležitosť na spoznávanie a vnímanie seba.  Učíme sa viac dôverovať, prijímať a milovať. Pritom uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ženy každého veku, ktoré  cítia, že potrebujú pohyb. Láka ich pohyb bez štruktúry, voľný, otvoria nim svoju spontánnosť, cítia, že sa potrebujú  slobodnejšie prejaviť, chcú viac vnímať svoje telo, jeho schopnosti,  oslovuje ich hra, tanec, meditácie. Vyhovuje im spoločnosť skupiny, chcú sa naučiť tvorivými spôsobmi rozvíjať a udržiavať vlastnú vnútornú rovnováhu, spoznávať možnosti a prirodzenú múdrosť svojho tela.

Pohyb je život.

Túto vetu sme určite všetci počuli. Druhy pohybu sú rôzne a každému z nás vyhovuje niečo iné. Spoznala som počas života rôzne druhy pohybu a niektorým som sa dlhodobejšie venovala, až kým som nenašla čaro pohybu, ktorý môžem nazvať voľný, spontánny, autentický, kreatívny alebo aj terapeutický. Podľahla som jeho možnostiam a venujem mu svoju pozornosť viac ako 7 rokov. Zameraním sa na telo v pohybe a spoznávaním  vlastných schopností získame veľa informácií o sebe, inšpirujeme sa inými a spolu vnímame rôzne princípy, ktoré pozná naše telo. Každý pohyb, ktorý urobíme je vždy skvelý, skrátka v tomto pohybe nemáme pevnú štruktúru a tak nemáme priestor na chyby.  Zbierame nové zručnosti a pritom sa často dobre zabavíme a uvoľníme.

 Zdravie a radosť

Zámerom stretnutí je ukázať možnosti voľného pohybu a tým podporiť spokojný život ale hlavne svoje zdravie.

Zážitky nám pomôžu v každodennom živote žiť volnejšie, dovoliť si prejaviť sa podľa toho ako cítime. Môžeme ich priniesť ku svojim deťom, partnerom, blízkym. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Čo nám stretnutia prinesú?

Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s pohybom, ktorý vedie k spoznávaniu vlastného tela a jeho možností.

Podporíme spojenie s prírodou a vnímanie prirodzeného spôsobu života.

Zažijeme radosť z pohybu, tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti, schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti, budeme k sebe pozornejšie a vnímavejšie.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie vlastných skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať  formy neverbálnej medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju kreativitu a tvorivosť v tele a prejavíme ju v rôznych podobách.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy a k eliminácii stresu v tele.

Pozrieme sa na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Naučíme sa rôzne techniky, ktoré môžeme použiť v každodennej realite pri uvoľnení napätia.

Postupne budeme vnímať energiu v tele naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe.  Spoznáme svoje prirodzené možnosti a budeme sa cítiť spokojnejšie.

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že sa nasmerujeme na prirodzenejší spôsob života.

Uvoľníme sa, zrelaxujeme, rozpohybujeme sa, naučíme sa nasledovať potreby tela, zatancujeme si, zasmejeme sa zahráme, naučíme sa úcte  a láskavému prístupu k sebe:)

Kde: Galéria Tehelná 4. budova Klemo Zvolen

Termíny a témy stretnutí na rok 2022 

Stretávame sa každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci.

Termíny na prvý polrok : 

9. 2.,  23.2., 9. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4., 11.5.,  25. 5.,  8.6.,  22. 6., 2022

Čas: od 18. 00 do 20.00 hod.

Minimálny príspevok 12€  

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Prosím prihlasujte sa pred stretnutím a prihlásenie potvrďte platbou na účet :  SK7909000000000402936872   

Počet miest  je max. pre 6 žien

Prosíme o zodpovedný prístup k svojmu zdraviu a k zdraviu iných.

S akými prístupmi sa stretneme?

Zoznámime sa s prvkami a možnosťami voľného pohybu, kreatívnym tancom, improvizáciou, autentickým pohybom, primitívnym pohybom, s psychomotorickými hrami, dramaterapiou, arteterapiou a s prvkami tanečno-pohybovej terapie. Každé cvičenie má štruktúru, ktorú  individuálne rozvíjame podľa vlastných možností.

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o voľný pohyb a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a propagáciu. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme. 

Môže to byť  jednodňový alebo víkendový seminár.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ľudí, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Teším sa na stretnutia s vami:))

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí