SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Pohybom k radosti

Veselé stretnutia s pohybom | POHYBOM k zdraviu a radosti
29. December 2021
ZVOLEN
Tehelná 4. Zvolen/ Galéria budova Klemo
18.00 do 20.00
12€

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ženy každého veku, ktoré majú radi nové zážitky, cítia, že potrebujú otvoriť svoju spontánnosť, láka ich prirodzený voľný pohyb a majú radi tanec a hry. Vyhovuje im spoločnosť žien, chcú sa naučiť tvorivými spôsobmi rozvíjať a udržiavať vlastnú vnútornú rovnováhu a spoznávať možnosti a prirodzenú múdrosť svojho tela.

Zdravie a radosť

Zámerom stretnutí je aktivovať k pohybu, priniesť radosť, vnútornú pohodu, rozvinúť niektoré zo svojich schopností a tým podporiť spokojný život a hlavne svoje zdravie.

Máme možnosť objaviť niečo nové, prejdeme novým zážitkom, prejavíme sa, spoznáme sa a nazbierame nové skúsenosti. Takéto zážitky nám pomôžu v každodennom živote. Môžeme ich priniesť ku svojim deťom, partnerom, blízkym. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Čo nám stretnutia prinesú?

Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s rôznymi možnosťami pohybu, ktoré vedú k spoznávaniu vlastného tela.

Zažijeme radosť z pohybu, tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti,schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie  skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať  rôzne formy medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju ženskú tvorivosť a prejavíme ju v rôznych podobách.

Vždy sa pozrieme na jednu z tém, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy.

Naučíme sa rôzne techníky, s ktorými môžeme pomôcť v každodennej realite bližšie pochopiť, nájsť riešenie, uvoľniť, čo nás ťaží.

Postupne budeme vnímať prírodu, jej cykly a pritom spoznáme svoj biorytmus, mesačný cyklu menštruácie, uvedomíme si ročný cyklus a prúdenie v  čase roka.

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že si tým rozšírime množstvo zručností, ktoré nám budú nápomocné v každodennej realite. Nasmerujeme sa na prirodzený spôsob života.

Kde: ANAHÁTA, Sládkovičova 2. do konca roka, potom Hviezdoslavova , Zvolen

Termíny: 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6.,11.7.,…

Čas: od 17. 00 do 19. 00 hod.

Minimálny príspevok 10€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

S akými spôsobmi práce sa stretneme?

Zoznámime sa s prvkami a možnosťami umeleckých terapií/ tanečno pohybovou terapiou, muzikoterapiou, dramaterapiou, arteterapiou, psychomotorickými hrami, ktoré pomáhajú otvárať a rozvíjať našu tvorivosť a prinášajú radosť a hravosť, ktorá sa z našich životov nejako vytratila. Prinesieme informácie o tele, jeho múdrosti a prístupoch k nemu, o rôznych technikách a možnostiach ich použitia v bežnom živote. Pochopíme viac seba, iné ženy, možno aj viac svojich mužov, deti, život:)

Prineste si pohodlne oblečenie na pohyb, pomôcky a materiál sú zabezpečené.

Prosím nahláste záväzne svoju účasť vopred, najpozdejšie dva dni pred akciou.

Je potrebné zabezpečiť materiál na tvorenie, ktorý bude k stretnutiam potrebný.

Platba sa realizuje priamo na mieste.

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509

Teším sa na stretnutia s vami:))


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.