SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Pohybom k radosti

Veselé stretnutia s pohybom | POHYBOM k zdraviu a radosti
01. December 2021
ZVOLEN
Tehelná 4. Zvolen/ Galéria budova Klemo
18.00 do 20.00
12€
Zdravie a radosť

Zámerom stretnutí je ukázať možnosti voľného pohybu a tým podporiť spokojný život ale hlavne svoje zdravie.

Zážitky nám pomôžu v každodennom živote žiť volnejšie, dovoliť si prejaviť sa podľa toho ako cítime. Môžeme ich priniesť ku svojim deťom, partnerom, blízkym. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Čo nám stretnutia prinesú?

Stretneme sa so vzájomnou podporou, otvorenosťou a vytváraním bezpečného a slobodného prostredia.

Zoznámime sa s pohybom, ktorý vedie k spoznávaniu vlastného tela a jeho možností.

Podporíme spojenie s prírodou a vnímanie prirodzeného spôsobu života.

Zažijeme radosť z pohybu, tanca, hier, ktoré vedú k spontánnosti, schopnosti prejaviť sa a uvoľniť.

Spoznáme viac svoje telo, jeho múdrosť, schopnosti a možnosti, budeme k sebe pozornejšie a vnímavejšie.

Pomaly a opatrne sa zoznámime s tým, ako voľne prebieha zdieľanie vlastných skúseností.

Prirodzene budeme spoznávať  formy neverbálnej medziľudskej komunikácie.

Rozvinieme svoju kreativitu a tvorivosť v tele a prejavíme ju v rôznych podobách.

Spoznáme mnohé spôsoby, ktoré nás vedú ku vnímaniu a udržiavaniu vlastnej vnútornej rovnováhy a k eliminácii stresu v tele.

Pozrieme sa na témy, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Naučíme sa rôzne techniky, ktoré môžeme použiť v každodennej realite pri uvoľnení napätia.

Postupne budeme vnímať energiu v tele naučíme sa úcte a láskavému prístupu k sebe.  Spoznáme svoje prirodzené možnosti a budeme sa cítiť spokojnejšie.

Získame mnoho nových podnetov, inšpirácií, skúseností, zážitkov a verím, že sa nasmerujeme na prirodzenejší spôsob života.

Uvoľníme sa, zrelaxujeme, rozpohybujeme sa, naučíme sa nasledovať potreby tela, zatancujeme si, zasmejeme sa zahráme, naučíme sa úcte  a láskavému prístupu k sebe:)

Kde: Galéria Tehelná 4. budova Klemo Zvolen

Termíny a témy stretnutí na rok 2021: 

17. 11. Stretnutie so sebou   

  1.12.  Cesta rokom a uvoľnenie 

15. 12. Slnovrat a svetlo v nás

29. 12. Uzatváram s vďačnosťou

Čas: od 18. 00 do 20.00 hod.

Minimálny príspevok 12€  

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Prosím prihlasujte sa pred stretnutím a prihlásenie potvrďte platbou na účet :  SK7909000000000402936872   Počet miest  je max. pre 5 ľudí.

Prosíme o zodpovedný prístup k svojmu zdraviu a k zdraviu iných.

S akými prístupmi sa stretneme?

Zoznámime sa s prvkami a možnosťami terapeutického pohybu, kreatívnym tancom, improvizáciou, autentickým pohybom, primitívnym pohybom, s psychomotorickými hrami, dramaterapiou, arteterapiou a s prvkami tanečno-pohybovej terapie. Každé cvičenie má štruktúru, ktorú  individuálne rozvíjame podľa vlastných možností.

Ak si potrebujete niečo overiť, pokojne píšte, žiadajte o ďalšie informácie. info@sulad.sk alebo volajte 0907141509

Tešíme sa na vás.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.