SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Spoznávam svoju sexualitu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Sexualita je téma, ktorá priťahuje ženskú pozornosť.  Spája nás s telom a s tým ako prijímame a vnímame seba samú.  Tvorivá sila, ktorá sa chce prejaviť.

Pre koho je stretnutie určené 

Stretnutie je pre ženy v každom veku, ktoré priťahujú témy ženskej a partnerskej sexuality. Zaujímajú sa o rozvíjanie partnerských vzťahov a majú chuť vedieť viac o odlišnostiach medzi ženami a mužmi. Chcú tieto odlišnosti vnímať ako príležitosť na doplnenie a spájanie sa v kvalitách, ktoré každý z nás v sebe nesie.

Ženský život má svoje vývojové fázy, postupnosť a premenlivosť. Pochopením základných princípov môžeme bližšie pochopiť seba, svoju sexualitu ako najsilnejšiu silu tvorenia vo vlastnom tele. Môžeme cez seba  prinášať  viac jasnosti a lásky aj do partnerských vzťahov a tak naplniť vlastné predstavy o spokojnom  spolužití.

Čo zažijeme v bezpečnom ženskom prostredí

Sexualita je súčasťou nášho tela a vzťah k telu je základom  vzťahu k sexualite. Zameriame pozornosť na  postoj k telu a podporíme lásku k nemu a tým k sebe samej.

V pohybe budeme skúmať ako sexualitu vnímame vo svojom tele.

Pozrieme sa na to, čo našu sexualitu obmedzuje a čo potrebujeme k spontánnemu prejaveniu sa.

Zatancujeme si princípy mužskej a ženskej sexuatity aby sme viac pochopili odlišnosti a prirodzenosť v prejavení sa žien a mužov.

Zažijeme komunikáciu o sexualite a nájdeme spôsoby ako k nej tvoriť vlastnú cestu.

Budeme skúmať možnosti, ktoré podporia prúdenie lásky a spontánnosť v partnerskej sexualite.

Zažijeme zdieľanie, radosť, uvoľnenie, pochopenie, tvorenie, podporu, rešpekt a možnosť pozrieť sa na tému, o ktorej komunikujeme  veľmi opatrne lebo je súčasťou našej intímnej osobnej a partnerskej zóny.

 

Kde: Štúdio DANsE, J. Bánika 4. Zvolen  

Kedy: 8. 5. 2021 – sobota 

Čas: od 8.30 do 14.00 hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 54 €.

Zálohovou platbou 30€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 24€ uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Stretnutie je pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem spoznávať seba, vnímať rozšírené možnosti alebo vytvárať nové spôsoby života vo vzťahoch. Skupina môže byť max. 6 žien.

Materiál na akciu je zabezpečený.

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol, predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoju sexualitu a aktuálne obdobie partnerských vzťahov.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a skupinu žien. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky: 2 hod. alebo prednášky s pohybom alebo arteterapiou: 3 hod.

Môže to byť jednodňový seminár (ako ste si práve prečítali v popise) alebo víkendový seminár, kde témam vytvoríme väčší priestor .

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí