SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Moje telo som Ja

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Chceme mu porozumieť a rešpektovať jeho signály?  Môžeme svoj postoj k telu meniť k lepšiemu? Vieme sa o telo a seba postarať ?

Keď spoznáme princípy svojho tela, spoznáme seba aj život.

Stretnutie je pre ženy v každom veku, ktoré majú chuť v príjemnom prostredí spoznať a milovať svoje ženské telo. Ak uvažujete, že tento rok podporíte záujem a lásku k sebe, tak toto stretnutie je práve pre vás.  Vnímavý prístup k sebe sa spája s prevenciou zdravia a zároveň je možnosťou pre pokojný a naplnený prirodzený život. 

Čo nám stretnutie prinesie?

Začneme s vývojovým pohybom a kontaktom so zemou.

Naučíme sa vnímať fyzické a energetické  hranice svojho tela a rešpektovať ich.

Odpozorujeme biorytmus v tele, zoznámime sa s cyklami tela a nájdeme spojenie s prírodou.

Spoznáme voľný pohyb, ktorý naše telo potrebuje.

Odpozorujeme symbiózu tela vo voľnom pohybe a možnosti, ktoré má.

Naučíme sa jednoduché techniky na uvoľnenie stresu a napätia.

Prežijeme chvíle úcty k vlastnému telu, prijatie a uvedomenie si jeho hodnoty. 

Zamyslíme sa nad tým, čím všetkým živíme svoje telo a čím ho chceme živiť ďalej.

Zažijeme množstvo nových inšpirácií formou rozhovorov, voľného pohybu, terapeutického tanca a hier.

Dňom prejdeme SPOLU v prijímajúcej a podpornej ženskej energii, kde zažijeme prirodzené spojenie so sebou a so ženami okolo.

Každá aktivita je dobrovoľná, rozhodujeme sa podľa svojich aktuálnych možností.

Okrem zážitku získate aj množstvo informácií a inšpirácií o tele a formách pohybu, o nových možnostiach, ktoré sa stanú vašou každodennou súčasťou.

O mne, mojom tele a pohybe.

Poznám rôzne postoje k  vlastnému telu. Bol čas, keď som s ním bojovala, kritizovala, odmietala ho a bola večne nespokojná. Postupne som sa dostala cez vďačnosť k telu, k obdivu, k láske, k prijatiu. Takto som vlastne rozvíjala a prejavovala moju lásku k sebe a dvere k nej mi pomáhalo otvárať aj moje telo. Začala som ho vnímať, spoznávať, žiť v ňom vedome, porozumela som jeho signálom, rešpektovala som  biorytmus a cykly,  ktoré sú jeho súčasťou. Začala som vďaka telu byť citlivejšia a láskavejšia k sebe a následne aj k iným. 

Podporila som jeho spontánne prejavenie sa pohybom, spoznala bližšie  sexualitu a tvorivú silu v sebe. Vytvorila som si s telom vzťah, dotýkala som sa ho, ďakovala, cenila som si ho a pochopila jeho spojenie s prírodou. Začala som vnímať jeho hranice a tak som mala príležitosť dostať sa hlbšie do svojho vnútra. Inšpirovalo ma. Dnes tvrdím, že ak začneme klásť dôraz na signály tela, ktoré nám nepretržite posúva, naučíme sa ich rešpektovať a porozumieť tomuto „hlasu“ sme v kontakte s láskou k sebe, sme na ceste k zdraviu a k vnútornej rovnováhe.

Kráčam ďalej, vývojovým a autentickým pohybom, terapeutickým tancom, hrami,  vnímavým prístupom k telu, beriem vážne jeho signály, dôverujem mu, rešpektujem jeho možnosti a s láskou napĺňam jeho potreby.  Dnes hovorím,  že moje telo som ja.

JOGA SRDCOM, Horná 14. B.Bystrica 

 Kedy:  21. 3. 2021

Začíname v nedeľu   od 10.00 –  do 16.00hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok 54€

Rada pracujem s menšou skupinou žien. Je pre mňa dôležité aby každá žena mala dostatočný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a pre spracovanie svojich osobných procesov súvisiacich s témou. Z týchto dôvodov je 7 žien maximálny počet v skupine. Ďakujem za porozumenie.

Prihlasujte sa, prosím:

cez náš prihlasovací formulár alebo cez mail  jvaculciakova@gmail.com.

Zálohovou platbou 30€ alebo celou platbou potvrdíte svoju účasť a zabezpečíte si miesto na akcii.  V prípade zálohy zvyšok uhradíte na mieste.  

Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. 

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Malú zobku ku spoločným chvíľam. 

 

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková, +421907141509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/ 2 hod.

Môže to byť prednáška s pohybom / 3 hod.  

Môže to byť  jednodňový seminár,  ako ste si práve prečítali v popise, alebo víkendový seminár.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí