SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť  vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť  príležitosťou, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa želaným smerom.

Chaos vo vzťahoch

Učíme sa to v každodennom živote a niekedy je to pre nás dosť náročné. Prechádzame príjemnými skúsenosťami, milujeme, užívame si spoločné chvíle. Ale stretávame sa aj s nepríjemnými skúsenosťami, manipulujeme, bojujeme, zbierame si zranenia, ktoré si prenášame do ďalších vzťahov. Spoznávame mužov a oni spoznávajú nás. Vytvárame závislé aj nezávislé vzťahy, hľadáme spoločné prieniky, učíme sa vzájomne vychádzať,  spolupracujeme. Myslím, že všetky máme určité skúsenosti. Vzťahový svet je v procese zmien, možno až v chaose. Vystupujeme z tradičných foriem vzťahov a pokúšame sa vytvárať nové, ktoré budú prinášať spokojnosť a kde budeme napĺňať naše spoločné potreby. Vo vzťahoch potrebujeme bezpečie a istoty, ale zároveň túžime po dobrodružstvách a slobode. Ako teda žiť v partnerských vzťahoch?

Žena a vzťah

Vzťahy začínajú na princípe predstáv, túžob, prianí, očakávaní, ilúzií. Je to prirodzené, každý začiatok v živote si vyžaduje práve tieto kvality, aby sa mohol začať rozvíjať proces. Vstúpime do vzťahu, zamilujeme sa a partnerský život môže začať plynúť. Čím vedomejšie sme, tým jasnejší a bezpečnejší môže byť náš vzťah. Je dobré položiť si pár otázok, na ktoré postupne môžeme nájsť vlastné odpovede.

Ako som vnímala vzťah mojich rodičov? Čo všetko viem o sebe pred tým, ako vstúpim do vzťahu? Poznám dostatočne svoju premenlivosť a dokážem sa o seba postarať? Viem jasne vyjadrovať svoje pocity, názory, viem otvorene komunikovať s mužmi? Poznám svoje hranice a viem povedať nie, keď potrebujem? Zamýšľala som sa nad tým, čo od muža potrebujem, chcem, očakávam? Premýšľala som niekedy nad tým, ako sa ľudia správajú v závislých vzťahoch? Poznám prejavy v zdravých vzťahoch? Čo pre mňa znamená láska a ako ju môžem podporovať vo vzťahu? Poznám svoju sexualitu a vnímam rozdiely medzi sexualitou muža a ženy? Ako vnímam svoje telo a aký mám k nemu postoj? O ktorých témach nedokážem vo vzťahu komunikovať?

Čo nám stretnutie prinesie?

Rozhovory o partnerských vzťahoch, inšpirácie, podnety, nové skúsenosti.

Môj vstup do partnerských vzťahov a nastavenie z rodiny. 

Pohľad na rôzne podoby vzťahového spolužitia.

Zistíme, čím môžeme podporiť prúdenie lásky vo vzťahu.

Ženský a mužský princíp  v sebe.

Sexualita žien a mužov, vzťah k vlastnému telu.

Ako poznáme mužov a aký postoj k nim prechovávame?

Kde: Štúdio DANsE, J. Bánika 4. Zvolen  

Kedy: 5. 12. 2020 – sobota 

Čas: od 8.30 do 14.00 hod.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 54 €.

Zálohovou platbou 30€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 24€ uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

Stretnutie je pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem spoznávať seba, vnímať rozšírené možnosti alebo vytvárať nové spôsoby života vo vzťahoch. Skupina môže byť max. 6 žien.

Materiál na akciu je zabezpečený.

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol, predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoje aktuálne obdobie partnerských vzťahov a seba v ňom.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu žien vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a skupinu žien. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky: 2 hod. alebo prednášky s pohybom alebo arteterapiou: 3 hod.

Môže to byť jednodňový seminár (ako ste si práve prečítali v popise) alebo víkendový seminár, kde témam vytvoríme väčší priestor .

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne