SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

VON z úzkosti

Cyklus podporných stretnutí vo Zvolene 2024

Vieme si pomôcť samé alebo v téme úzkostí potrebujeme sprevádzanie a podporu? Ak podporu hľadáte, tak tieto bezpečné stretnutia otvárame  práve pre vás.

Stretnutia sú pre ľudí, ktorí  chcú téme úzkostí venovať viac pozornosti. Hĺadajú spôsoby, ako pomôcť sebe alebo svojim blízkym pri prežívaní nepríjemných emócii a pocitov, ktoré  úzkosťami nazývame. Stretávam sa s touto témou pri terapiách ale aj v medziľudských vzťahoch vo svojom okolí. Vidím, aká je v spoločnosti aktuálna práve téma úzkostí. Týka sa úplne všetkých vekových kategórií.

Mám za sebou pozorovanie úzkosti  vo vlastnom živote a tým je téma, ktorej venujem pozornosť obohatená o moje skúsenosti a experimentovanie s technikami, ktoré sú funkčné. Rada sa podelím o svoje poznanie. Spoločne sa pozrieme na to k čomu nás úzkosti vyzývajú, čo všetko môžeme  urobiť aby sme z nich vyšli VON bohatšie o skúsenosti  a popri tom si natrénujeme zručnosti, ktoré sú potrebné k  zvládnutiu úzkostí a emocií v každodennom živote.

Poďme sa spolu na troch stretnutiach pozrieť, čo sa deje v nás pri prežívaní úzkostí a ako sa vieme dostať z úzkostí  von.

1.stretnutie

Čo sú úzkosti ?  V čom mi je úzko ? Dokážem porozumieť tomu, na čo ma úzkosti upozorňujú ?

2. stretnutie

Vyznám sa v emóciách a pocitoch ? Trénovanie zručností/pohyb, zvuk, dych/ potrebných k uvoľneniu rôznorodých pocitov, emócií, úzkostí. Starostlivosť o seba.

3.stretnutie 

Starostlivosť o seba a moje možnosti.  Môj život bez úzkostí.

Čo si zo stretnutí odnesiete? 

Porozumenie k téme úzkostí.

Zručnosti potrebné k zvládnutiu úzkostí.

Komunikovanie o hlbšom prežívaní a o téme úzkostí v bezpečnom priestore.

Vhľad do emócií a pocitov, ktoré prežívame.

Vnímanie kontaktu so sebou.

Zdieľanie inšpirácií od účastníčok.

Manuál k starostlivosti o seba.

Manuál k starostlivosti o blízku osobu.

Inšpirácie k životu podľa svojich predstáv, bez úzkostí.

Verím, že získate dostatok nformácií a podnetov k tomu, aby ste vedeli prestaviť svoje vnímanie témy a postupne uvoľniť úzkosti, ktoré vás obťažujú.

 

 

 

 

Stretávať sa budeme v Súlade/Tehelná 4. vo Zvolene, 

Termíny: 5. 6.12. 6., 19. 6. 2024 

Čas stretnutí : 17.00 do 19.00 hod.

Príspevok 66€ / 6 hodín 

Uzavretá podporná skupina pre 7 žien.  3 stretnutia, ktoré majú svoju postupnosť s inšpiráciami do každodenného života. Získate zručnosti, o ktoré sa budete vedieť oprieť a použiť ich vždy, keď budete potrebovať. Verím, že vám stretnutia prinesú dostatok inšpirácií a dostanete sa VON z úzkostí.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Zálohovou platbou 30€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku uhradíte na mieste.  Záloha je nevratná.  V týždni pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár, mailom alebo na čísle 0907141509. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na vás.

Radi vám zodpovieme otázky, ak potrebujete viac informácií.