SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Cesta k sebarelizácií

Vítajte na stránkach,  ktoré venujeme  objavovaniu vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok, k objavovaniu vlastných zdrojov. Spoločne sa venujeme širším možnostiam sebarealizácie, vytváraniu pracovného prostredia, podľa individuálnych predstáv a potrieb. Spájame ľudí, ktorí majú záujem organizovať a viesť podporné skupiny.

Všetci máme bohaté množstvo skúseností a vedomostí,  zbierame ich počas celého života a často vieme týmito skúsenosťami a vedomosťami povzbudiť, podporiť, inšpirovať iných.  Osobná skúsenosť, ľudské zdieľanie a podpora, motivuje najviac.

Vítame ľudí, ktorí sa aktuálne zaoberajú zmenami vo svojom pracovnom prostredí. Premýšľajú nad tým, čo ich baví, čo robia radi, kde je ich talent, čo im dáva zmysel. Možno cítia existenčný strach a otvárajú si témy peňazí. A možno majú konkrétnu predstavu o sebarealizácii, ale boja sa nových rozhodnutí. V skupinách získame rozšírený pohľad, nadhľad, zažijeme zdieľanie skúseností,  získame nové vedomosti a inšpirácie, zvýšime pravdepodobnosť v posune želaným smerom.

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)

Peniaze a ich tajomstvá

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako sú spojené emócie s peniazmi, prečo sa nám nedarí v práci a prečo máme pocit, že  peniaze stále chýbajú? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Kalendár stretnutí

PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote

Cyklus víkendov 2020 - úvodný víkend

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti. 

Kalendár stretnutí

LEKTOR v podpornej skupine

Cyklus víkendov 2020 - Zvolen

Jednou z úloh lektora  je vlastný osobný rozvoj, ktorý  prinesie dostatok zručností k  činnosti a odvahu kráčať bezpečne ďalej aj s pomocou výziev a obmedzení. Týmto stretnutím podporíme lektora, jeho talent, silné stránky, zdroje, o ktoré sa môže oprieť.   

Viac  

TRÉNUJEME bezpečné vedenie podpornej skupiny

Cyklus víkendov 2020 - Zvolen

Vytvárame pre vás príležitosť, kde si môžeme overiť svoje schopnosti, zručnosti, nápady, pomocou nácviku vedenia podpornej skupiny. Súčasťou bude bezpečné prostredie, podporná spätná väzba a mnoho inšpirácií.   

Viac  

Ako zakladať a DLHODOBO FINANCOVAŤ podporné skupiny

Cyklus víkendov 2020 - Zvolen

Potrebujeme v rámci informácií doplniť oblasť formálnu a oblasť financovania k tomu aby sme mohli založiť a dlhodobo viesť podporné stretnutia ľudí? Ak áno, prevedieme vás na tomto víkende témami, ktoré vás práve zaujímajú. 

Viac  

Od podpornej skupiny ku KOMUNITE

Cyklus víkendov 2020 - Zaježová

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. Stretávame sa s nimi už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

Viac  

Talent a sebarealizácia

Jednodňové zážitkové stretnutie

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám priniesie množstvo podnetov k objavovaniu, spoznávaniu a rozvíjaniu talentu. Spoznáme talent svoj, talent našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky, smerovať k zmysluplnej sebarealizácii a k zdravším medziľudským vzťahom.

Viac  

Robím, čo milujem

Jednodňové zážitkové stretnutie

Pracovné prostredie má veľa tém a veľa možností. Použijeme svoju tvorivosť aby sme získali náhľad na prácu, ktorú milujeme. Zapojíme telo, myseľ, emócie aj dušu, spoznáme svoj talent, silné stránky, hodnoty, priority, zmysel bytia a urobíme želané kroky v každodennom živote.

Kalendár stretnutí