SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Cesta k sebarelizácií

Vítajte na stránkach,  ktoré venujeme práci,  sebarealizácii, cestám k poslaniu. Pripravili sme pre vás programy, ktoré vedú k premýšľaniu a k objavovaniu vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok. Spoločne sa môžeme venovať širším možnostiam vlastnej sebarealizácie alebo aj vytváraniu pracovného prostredia podľa individuálnych predstáv a potrieb.

Všetci máme bohaté množstvo skúseností a vedomostí, ktoré zbierame počas celého života a často vieme týmito skúsenosťami povzbudiť iných. Napriek tomu niekdy prichádzajú chvíle, keď potrebujeme získať nové informácie a vedomosti, lebo prechádzame novými životnými situáciami a zatiaľ sme nerozvinuli zručnosti, ktoré potrebujeme, aby sme mohli bez problémov reagovať na zmeny.

Stretnutia sú pre ľudí, ktorí sa aktuálne alebo dlhodobo zaoberajú zmenami v pracovnom prostredí. Cítia, že chcú niečo iné a možno nevedia, čo by to malo byť. Premýšľajú nad tým, čo ich baví, čo robia radi, kde je ich talent, čo im dáva zmysel v pracovnom prostredí. A možno majú konkrétnu predstavu, ale boja sa urobiť rozhodnutie a možno aj malé kroky k jej naplneniu. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí potrebujú nadhľad, skúsenosti iných, podporu, motiváciu, inšpiráciu, nové vedomosti, posun želaným smerom.

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)

Od zamestnania k poslaniu

Prednáška

Obdivujem ľudí, ktorí kráčajú takouto cestou. Obdivujem aj tých, ktorí sa o to snažili a nevyšlo im to. Obdivujem ľudí, ktorí napĺňajú svoje poslanie a živia sa tým, čo robia radi, na čo majú talent a čo dáva ich životu zmysel. Som na takejto ceste a rada odovzdávam svoje skúseností, vedomosti, príbehy.

Viac  

Talent, silné stránky a šťastie v práci

Jednodňové zážitkové stretnutie

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám priniesie množstvo podnetov k objavovaniu, spoznávaniu a rozvíjaniu talentov. Spoznáme talent svoj, talent našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky a smerovať ku šťastiu v práci.

Kalendár stretnutí

Peniaze, práca, vzťahy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetkom sa skrýva za peniazmi. Ako pôsobia peňažné presvedčenia, ako žijeme vzťahy, ako sa nám darí v práci? Uvoľňime bloky, ktoré bránia prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti.

Kalendár stretnutí

Skupina, lektor, podpora, inšpirácie

Celoročný program - víkendy

Stretnutia pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať alebo viesť podporné skupiny.  Zaujímajú ich zručnosti lektora, chcú trénovať vedenie skupín v bezpečnom prostredí. Potrebujú podporu, informácie, inšpirácie, spätnú väzbu. Stretnutia sú aj pre ľudí, ktorí skupiny už vedú ale cítia, že potrebujú podporu a motiváciu k ďalšej práci.

Viac