SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Cesta k sebarelizácií

Vítajte na stránkach,  ktoré venujeme  objavovaniu vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok, k objavovaniu vlasných zdrojov. Spoločne sa venujeme širším možnostiam sebarealizácie alebo aj vytváraniu pracovného prostredia, podľa individuálnych predstáv a potrieb.

Všetci máme bohaté množstvo skúseností a vedomostí,  zbierame ich počas celého života a často vieme týmito skúsenosťami a vedomosťami povzbudiť, podporiť, motivovať iných. V nových životných situáciách nám dobre padne, keď nás podporia ľudia, ktorí poznajú viac, prešli cestou, na ktorej my robíme prvé kroky. Majú informácie, vedomosti,  zručnosti, ktoré práve potrebujeme, aby sme mohli bez problémov reagovať na zmeny. Povieme si, že všetko je na webe, áno je.  Osobná skúsenosť a ľudské zdieľanie a podpora, motivuje najviac.

Vítame ľudí, ktorí sa aktuálne alebo dlhodobo zaoberajú zmenami vo svojom pracovnom prostredí. Cítia, že chcú niečo iné. Premýšľajú nad tým, čo ich baví, čo robia radi, kde je ich talent, čo im dáva zmysel. Možno cítia existenčný strach a otvárajú sa im témy peňazí. A možno majú konkrétnu predstavu, ale boja sa nových rozhodnutí. V skupinách získame rozšírený pohľad a nadhľad, zažijeme zdieľanie skúseností, podporu, motiváciu, získame nové vedomosti a inšpirácie, zvýšime pravdepodobnosť v posune želaným smerom.

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)

Robím, čo milujem.

Jednodňové zážitkové stretnutie

Pracovné prostredie má veľa tém a veľa možností. Použijeme svoju tvorivosť aby sme získali náhľad na prácu, ktorú milujeme. Zapojíme telo, myseľ, emócie aj dušu, spoznáme svoj talent, silné stránky, hodnoty, priority, zmysel bytia a urobíme želané kroky v každodennom živote.

Kalendár stretnutí

Lektor a podporné skupiny

Cyklus víkendov 2019

Stretnutia pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti, možnosť trénovať situácie so skupinou a spätnú väzbu k nim. Dostanete podporu a motiváciu do ďalšej práce lektora.

Kalendár stretnutí

Peniaze, práca, vzťahy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako sú spojené emócie s peniazmi, prečo sa nám nedarí v práci a prečo máme pocit, že  peniaze stále chýbajú? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Kalendár stretnutí

Talent a silné stránky

Jednodňové zážitkové stretnutie

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám priniesie množstvo podnetov k objavovaniu, spoznávaniu a rozvíjaniu talentu. Spoznáme talent svoj, talent našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky, smerovať k zmysluplnej sebarealizácii a k zdravším medziľudským vzťahom.

Kalendár stretnutí