SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Cesta k sebarelizácií

Vítajte na stránkach,  ktoré venujeme práci,  sebarealizácii, cestám k poslaniu. Pripravili sme pre vás programy, ktoré vedú k premýšľaniu a k objavovaniu vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok. Spoločne sa môžeme venovať širším možnostiam vlastnej sebarealizácie alebo aj vytváraniu pracovného prostredia podľa individuálnych predstáv a potrieb.

Všetci máme bohaté množstvo skúseností a vedomostí, ktoré zbierame počas celého života a často vieme týmito skúsenosťami povzbudiť iných. Napriek tomu niekdy prichádzajú chvíle, keď potrebujeme získať nové informácie a vedomosti, lebo prechádzame novými životnými situáciami a zatiaľ sme nerozvinuli zručnosti, ktoré potrebujeme, aby sme mohli bez problémov reagovať na zmeny.

Stretnutia sú pre ľudí, ktorí sa aktuálne alebo dlhodobo zaoberajú zmenami v pracovnom prostredí. Cítia, že chcú niečo iné a možno nevedia, čo by to malo byť. Premýšľajú nad tým, čo ich baví, čo robia radi, kde je ich talent, čo im dáva zmysel v pracovnom prostredí. A možno majú konkrétnu predstavu, ale boja sa urobiť rozhodnutie a možno aj malé kroky k jej naplneniu. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí potrebujú nadhľad, skúsenosti iných, podporu, motiváciu, inšpiráciu, nové vedomosti, posun želaným smerom.

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)

Podpora lektora pri vedení skupiny

Cyklus - víkendy o práci so skupinami

Stretnutia pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať alebo viesť podporné skupiny.  Cyklus je pre vás, ak vás zaujímajú zručnosti lektora, chcete si natrénovať vedenie skupín v bezpečnom prostredí. Na seminároch dostanete podporu, informácie, inšpirácie, spätnú väzbu. Stretnutia sú aj pre ľudí, ktorí skupiny už vedú, ale cítia, že potrebujú podporu a motiváciu k ďalšej práci.

Viac  

Kľúče k práci, ktorú milujem

Podporné skupiny vo Zvolene

Obdivujem ľudí, ktorí poznajú svoj talent a kráčajú cestou sebarealizácie aj tých, ktorí sa o to snažia a zatiaľ hľadajú. Obdivujem ľudí, ktorí napĺňajú svoje poslanie a živia sa tým, čo robia radi, čo dáva ich životu zmysel. Kráčam po takejto ceste a otváram témy, ktoré súvisia s tvorbou pracovného prostredia. Spolu sa môžeme inšpirovať a posúvať želaným smerom.

Viac  

Talent, silné stránky a šťastie v práci

Jednodňové zážitkové stretnutie

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám priniesie množstvo podnetov k objavovaniu, spoznávaniu a rozvíjaniu talentov. Spoznáme talent svoj, talent našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky a smerovať ku šťastiu v práci.

Kalendár stretnutí

Peniaze, práca, vzťahy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako žijeme emócie a vzťahy, prečo sa nám nedarí v práci? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Kalendár stretnutí