SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Cesta k sebarelizácií

Vítajte na stránkach,  ktoré venujeme práci,  sebarealizácii, cestám k poslaniu. Pripravili sme pre vás programy, ktoré vedú k premýšľaniu a k objavovaniu vlastných talentov, schopností, silných a slabých stránok. Spoločne sa môžeme venovať širším možnostiam vlastnej sebarealizácie alebo aj vytváraniu pracovného prostredia podľa individuálnych predstáv a potrieb.

Všetci máme bohaté množstvo skúseností a vedomostí, ktoré zbierame počas celého života a často vieme týmito skúsenosťami povzbudiť iných. Napriek tomu niekdy prichádzajú chvíle, keď potrebujeme získať nové informácie a vedomosti, lebo prechádzame novými životnými situáciami a zatiaľ sme nerozvinuli zručnosti, ktoré potrebujeme, aby sme mohli bez problémov reagovať na zmeny.

Stretnutia sú pre ľudí, ktorí sa aktuálne alebo dlhodobo zaoberajú zmenami v pracovnom prostredí. Cítia, že chcú niečo iné a možno nevedia, čo by to malo byť. Premýšľajú nad tým, čo ich baví, čo robia radi, kde je ich talent, čo im dáva zmysel v pracovnom prostredí. A možno majú konkrétnu predstavu, ale boja sa urobiť rozhodnutie a možno aj malé kroky k jej naplneniu. Stretnutia sú pre ľudí, ktorí potrebujú nadhľad, skúsenosti iných, podporu, motiváciu, inšpiráciu, nové vedomosti, posun želaným smerom.

„Ľudská myseľ je ako padák. Funguje, len ak je otvorená.“
(Frank Zappa)