SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Talent a sebarealizácia

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám prinesie množstvo podnetov k objavovaniu a rozvíjaniu talentu v nás u našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky, smerovať k zmysluplnej sebarealizácii a k zdravším medziľudským vzťahom.

Pre koho je stretnutie určené?

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorí sa chcú o sebe dozvedieť niečo nové. Pre tých, ktorí premýšľajú, aké sú ich schopnosti a talent, čo môžu rozvíjať aby naplnili predstavu o sebarealizácii. Zaoberajú sa pohľadom na seba cez pracovnú oblasť, v ktorej sa možno necítia aktuálne dobre a potrebujú nadhľad, inšpirácie, nové podnety. Alebo pre ľudí, ktorí hľajú zmysel života v pracovnom prostredí a cítia, že potrebujú nové inšpirácie.

Stretnutie môže byť aj pre rodičov, ktorí pozorujú talent a schopnosti svojich detí a majú záujem podporovať ich v rozvíjaní talentu a schopností, ktoré k nemu prináležia. Alebo pre rodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako tento talent svojich detí vnímať a podporovať.

Chcete spoznať svoj talent alebo talenty svojich blízkych?

Každý z nás prichádza na tento svet so svojím talentom. Niektorí z nás ho poznajú, uchopili ho, rozvinuli a v súlade s ním sa realizujú. A niektorí sa trápia tým, že ho nemajú alebo nepoznajú. Niekedy je náš pohľad na talent obmedzený len na oblasť umenia. Talenty sa v našich životoch prejavujú omnoho širšie už od útleho detstva. Vzdelávanie sa sústredí väčšinou na to, aby sme všetci vedeli všetko. Ak nám niečo nejde, zameriavame pozornosť týmto smerom. Ak sme v niečom dobrí, tak to vnímame ako samozrejmosť. Prikladáme malý význam svojim schopnostiam, skôr vnímame svoje nedostatky.  Občas sa stáva, že v detstve dostávame informácie, ktoré nás presvedčia o tom, aby sme svoj talent radšej nepoužívali, lebo je to nežiadúce. Ak venujeme pozornosť tejto téme, máme možnosť viac spoznať seba a priblížiť sa svojmu talentu v akomkoľvek veku. Zároveň máme možnosť vnímať talenty u svojich detí, partnerov a pochopiť niektoré prejavy správania sa v rodinách.

Ako sa prejavujú naše silné  stránky?

Ak vnímame, že robíme niečo veľmi radi, ide nám to ľahko, dáva nám to dobrý pocit a veľa energie, ľudia nás kvôli tejto činnosti vyhľadávajú, tak pravdepodobne vnímame svoje silné stránky. Môžeme odpozorovať takéto činnosti, zistíme, že nám dávajú zmysel a viac nás uspokojujú. Ich rozvíjaním sa vieme dostať k sebarealizácii a možno aj k novému pracovnému prostrediu.

Máme aj slabé stránky?

Slabé stránky nás upozorňujú na to, že máme aj svoje obmedzenia. Niektoré činnosti sa môžeme naučiť, ale nebudú nás dlhodobo uspokojovať a možno sa v nich ani necítime dobre, stresujú nás. Je to prirodzené, lebo každý z nás má svoj potenciál v inom talente a nie všetky schopnosti vieme rozvinúť tak, aby sme boli spokojní my, alebo prostredie, ktoré to od nás žiada.

 Šťastie v práci

Hľadáme šťastie v práci lebo vieme, že chceme pracovať tak, aby nám práca, ktorú robíme prinášala radosť, úžitok, naplnenie, peniaze. Hľadáme spôsoby ako dosiahnuť tento stav? Aká je naša predstava šťastia v práci? Čo všetko potrebujeme aby sme sa cítili v práci spokojne a šťastne? Aké máme prekážky? Premýšľajme nad otázkami, ktoré sa spájajú s našou prácou, ktorá nám prináša osobné naplnenie, dáva zmysel. Premýšľajme nad oblasťou, kde a ako sa chceme realizovať.  Venujme čas predstavám, úvahám, túžbam, snom a spolu hľadajme možné kroky k želaným kvalitám.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková 

Kedy :  5. 2.  2022

Od 10. 00 do 17. 00 hod.

Kde: Tehelná 4.,  Zvolen

Minimálny príspevok za seminár: 63 €

Maximálny počet účastníkov je 6 ľudí.

Zálohovou platbou 30€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 33€ uhradíte na mieste.  Záloha je vratná v prípade, že sa seminár nebude môcť zrealizovať.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

Čo stretnutie prinesie?

Zoznámime sa so sebakoučovacími otázkami, ktorými si sami budete môcť odkrývať svoje schopnosti.

Zoznámime sa s cyklickým systémom Dynamiky bohatstva a uvedomíme si, aký potenciál v sebe máme.

Urobíme si niekoľko krátkych sebapoznávacích cvičení v pohybe a s hrami.

Uvedomíme si svoje dôležité schopnosti a budeme hľadať ich uplatnenie v rôznych oblastiach pracovného prostredia.

Prejdeme si cestu detstva, popremýšľame,  čo sme robili alebo čo nás lákalo, alebo, čo sme nemohli v tom období dostatočne rozvíjať a zdokonaľovať zručnosti.

Kombináciou týchto metód si uvedomíme svoj talent a možno doteraz skryté vlastné zdroje a schopnosti.

Zažijeme príjemný deň pre seba, plný podnetov a inšpirácií.

Ako prebieha stretnutie v skupine?

V skupine spoločne komunikujeme, inšpirujeme sa, podporujeme a vzájomne spoznávame svoje talenty a silné stránky pomocou rôznych techník. Príjemným spôsobom sa stretávame v odlišnostiach, hovoríme z vlastných skúseností, z rôznych talentov vytvárame možnosti pre spoluprácu. Skupiny sú pre 5 ľudí. Stretnutie je zážitkové, hravé, plné informácií a inšpirácií.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené. Prihlásených účastníkov budeme kontaktovať týždeň pred akciou a pošleme bližšie info.

Iné možnosti

Ak vám nevyhovuje účasť na seminári, môžete využiť možnosť individuálnych konzultácií k téme hľadania talentu a rozvíjania vlastných schopností, pracovného nasmerovania a zmien v pracovnom prostredí, alebo konzultácie o vytváraní pracovného prostredia.

Ak máte záujem u vás zorganizovať takéto stretnutie pre ľudí, pokojne nás kontaktujte. Podmienky a spôsob realizácie si vieme dohodnúť osobne na tel. čísle 0907141509

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod.,  jednodňového zážitkového programu ako ste si práve prečítali alebo víkendového stretnutia, kde venujeme širšiu pozornosť jednotlivým oblastiam.

 Tešíme sa na vás:))

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí