SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Práca

Talent a sebarealizácia

PODPORNÁ SKUPINA v každodennom živote

Cyklus víkendov 2021 - úvodný víkend

Stretnutie pre ľudí, ktorí majú záujem vytvárať a viesť rôzne podporné skupiny ľudí.  Získate informácie a inšpirácie, skúsenosti a nové zručnosti. 

Kalendár stretnutí

LEKTOR v podpornej skupine

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

Jednou z úloh lektora  je vlastný osobný rozvoj, ktorý  prinesie dostatok zručností k  činnosti a odvahu kráčať bezpečne ďalej aj s pomocou výziev a obmedzení. Týmto stretnutím podporíme lektora, jeho talent, silné stránky, zdroje, o ktoré sa môže oprieť.   

Viac  

TRÉNUJEME bezpečné vedenie podpornej skupiny

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

Vytvárame pre vás príležitosť, kde si môžeme overiť svoje schopnosti, zručnosti, nápady, pomocou nácviku vedenia podpornej skupiny. Súčasťou bude bezpečné prostredie, podporná spätná väzba a mnoho inšpirácií.   

Viac  

Ako zakladať a DLHODOBO FINANCOVAŤ podporné skupiny

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

Potrebujeme v rámci informácií doplniť oblasť formálnu a oblasť financovania k tomu aby sme mohli založiť a dlhodobo viesť podporné stretnutia ľudí? Ak áno, prevedieme vás týmito témami. 

Viac  

Od podpornej skupiny ku KOMUNITE

Cyklus víkendov 2021 - Kordíky

V našom kontexte môžu byť zárodkom komunít aj podporné skupiny – stretnutia pre ľudí, ktorí potrebujú podporu pri činnosti, ktorej venujú pozornosť. Stretávame sa s nimi už v detstve v rodinách, v školách, pri stretnutiach s priateľmi.

Viac  

Peniaze a ich tajomstvá

Jednodňové zážitkové stretnutie

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako sú spojené emócie s peniazmi, prečo sa nám nedarí v práci a prečo máme pocit, že  peniaze stále chýbajú? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Kalendár stretnutí

Talent a sebarealizácia

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám prinesie množstvo podnetov k objavovaniu a rozvíjaniu talentu v nás u našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky, smerovať k zmysluplnej sebarealizácii a k zdravším medziľudským vzťahom.

Kalendár stretnutí

Robím, čo milujem

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Pracovné prostredie má veľa tém a rovnako veľa možností. Použijeme svoju tvorivosť aby sme získali náhľad na prácu, po ktorej túžime.  Pozrieme sa na svoj zmysel bytia a urobíme želané kroky v každodennom živote.

Kalendár stretnutí