SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Od talentu ku šťastiu v práci

pre ľudí, ktorí túžia po naplnenej sebarealizácii

PENIAZE a ich tajomstvá

Jednodňové zážitkové stretnutie 2023

Stretnutie je pre ženy a mužov, ktorých zaujíma, čo všetko sa skrýva za peniazmi. Aký je náš vzťah k peniazom, čo spôsobujú peňažné presvedčenia, ako sú spojené emócie s peniazmi, prečo sa nám nedarí v práci a prečo máme pocit, že  peniaze stále chýbajú? Čo bráni  prúdeniu hojnosti v našich životoch a ceste k spokojnosti?

Kalendár stretnutí

Tvorím si svoje pracovné prostredie

Cyklus jednodňových zážitkových stretnutí 2022

Na zmenu pracovného prostredia sa vieme pozrieť ako na proces, ktorý má svoju postupnosť. Týmto procesom prechádzame väčšinou individuálne. Pozývame vás teraz na  spoločnú podporujúcu cestu od talentu ku šťastnej práci.

Viac  

Talent a sebarealizácia

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

S talentom na tento svet prichádzame. V detstve ho môžeme rozvíjať alebo uspať. Toto stretnutie nám prinesie množstvo podnetov k objavovaniu a rozvíjaniu talentu v nás u našich detí a partnerov. Môžeme si viac porozumieť, podporovať silné stránky, smerovať k zmysluplnej sebarealizácii a k zdravším medziľudským vzťahom.

Kalendár stretnutí

Robím, čo milujem

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Pracovné prostredie má veľa tém a rovnako veľa možností. Použijeme svoju tvorivosť aby sme získali náhľad na prácu, po ktorej túžime.  Pozrieme sa na svoje obmedzenia, zmysel bytia a zámery. Spolu urobíme želané kroky v každodennom živote.

Kalendár stretnutí