SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Robím, čo milujem

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Pracovné prostredie má veľa tém a rovnako veľa možností. Použijeme svoju tvorivosť aby sme získali náhľad na prácu, po ktorej túžime.  Pozrieme sa na svoje obmedzenia, zmysel bytia a zámery. Spolu urobíme želané kroky v každodennom živote.

Čo vám dá takýto deň?

Odnesiete si mnoho podnetov, rozšírite pohľad na pracovné prostredie, uvedomíte si svoje schopnosti,  zistíte, v čom vnímate zmysel a čo je vaše poslanie, získate podporu od ľudí, s podobným nastavením, možno si vytvoríte  formy spolupráce.

Pre koho je stretnutie určené? 

Stretnutie je pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí sa zaoberajú témami pracovného prostredia. Pre ženy a mužov, ktorí  uvažujú o zmene zamestnania, premýšľajú o povolaní alebo si vytvárajú vlastné pracovné prostredie so zámerom napĺňať svoje poslanie. Pre ženy a mužov, ktorí sa potrebujú  zastaviť, dopriať si čas pre seba a s pomocou tvorivosti a inšpirácií vnímať spôsob vlastného premýšľania a svoje pocity v súvislosti s prácou. Pre ženy a mužov, ktorí si chcú uvedomiť schopnosti a silné stránky, ktorými sa prejavuje ich talent a vnímať tak viac svoju hodnotu. Pre ženy a mužov, ktorí chcú spolupracovať, vzájomne sa inšpirovať, podporovať, zdieľať skúsenosti, pohybovať sa, tancovať, tvoriť, zažiť niečo nové a preniesť to do svojej každodennej reality…

Čo robíš?  Kde pracuješ? Si spokojná?

Toto sú otázky, ktoré dostávame. Odpovedáme často podľa toho, ako sme práve spokojné s prácou, ktorú robíme. A možno nevieme odpovedať, lebo sme sa nad spôsobmi sebarealizácie nezaoberali. Alebo sa sťažujeme lebo máme pocit, že nepracujeme, že sa nám v práci nepáči a nevieme, čo ďalej. 

Moja odpoveď.

Mám za sebou 30 rokov práce v komerčných systémoch. Popri tom som 15 rokov pracovala v občianskom združení ako dobrovoľníčka, napĺňala spôsob vytúženej sebarealizácie a vzdelávala sa. Pred 6. rokmi som vystúpila z komerčných systémov a vytváram si vlastnú prácu podľa svojich predstáv a možností. Cez oz Súlad organizujem a vediem podporné skupiny, robím ind. konzultácie, odovzdávam všetky svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ľuďom, ktorí cítia, že práve moju energiu, inšpirácie a sprevádzanie potrebujú. Toto je práca, ktorú milujem a cítim, že napĺňam svoje poslanie. Rada prinášam nové inšpirácie, skúmam životné princípy, zameriavam sa na vytváranie rovnováhy a podporujem prúdenie lásky v medziľudských vzťahoch. Sprevádzam  ľudí ich životnými témami, podporujem rozvíjanie schopností vediem ľudí k vnútornej spokojnosti.  Veľmi rada pracujem v domácnosti, tvorím rodinné prostredie s láskou a množstvom činností v záhrade. Rada podporujem svojich najblížších,  priateľky a priateľov v tom, čo im je blízke.  Niekedy som hovorila, že pracujem na sebe, teraz to vidím, ako najprirodzenejší spôsob každodenného bytia:)

Otázky, na ktoré budeme tvoriť vlastné odpovede.

Čo všetko je pre nás práca? Čo z toho, čo považujeme za prácu, robíme najradšej? Čo všetko vnímame ako spôsob sebarealizácie? Čo nás blokuje na ceste k práci, po ktorej túžime? Poznáme svoje talenty? Vieme, čo chceme robiť? Vieme spolupracovať? Vieme udržiavať rovnováhu tak, aby sme nevyhoreli?  Prichádzajú k nám peniaze za prácu, ktorú milujme? Ako vnímame vlastnú hodnotu a hodnotu našej práce? Ako vnímame hojnosť v živote? A určite prinesiete na stretnutie mnohé ďalšie otázky a  čas venujeme odpovediam na ne.

Stretnutie vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Kedy:  9. 4. 2022 

Kde:  Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo 

Začíname od 10.00 a končíme o 17.00 hod.

Príspevok 63€ na osobu

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné  potvrdiť zálohou 30€ alebo celou platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb a tvorenie, symbol, predmet, pomocou ktorého budete môcť porozprávať o svojej práci. Malú zobku na spoločný stôl:)

 

Ďakujeme.

 

Iné možnosti

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu ľudí vo vašom meste, pokojne sa nám ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a minimálne 10 účastníkov. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne. Ďakujeme.

Stretnutie môže mať formu prednášky/ 2 hod. alebo to môže byť jednodňový  alebo víkendový seminár.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí