SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorím si svoje pracovné prostredie

Cyklus jednodňových zážitkových stretnutí 2022

Na zmenu pracovného prostredia sa vieme pozrieť ako na proces, ktorý má svoju postupnosť. Týmto procesom prechádzame väčšinou individuálne. Pozývame vás teraz na  spoločnú podporujúcu cestu od talentu ku šťastnej práci.

Čo získate ?

Čas na premýšľanie a tvorenie vlastného zámeru v spoločnosti inšpirujúcich ľudí, ktorí uvažujú o novom pracovnom prostredí. Rozšírite si pohľad na pracovný trh a na jeho možnosti.  Pozriete sa na svoje obmedzenia, strachy, pochybnosti, uvoľníte ich tak, aby ste vnímali svoje talenty, schopnosti a zdroje, ktoré v sebe máte. Pozriete sa na realitu v tvorení vlastnej práce a definujete si bezpečné kroky k zámeru. Získate množstvo techník, inšpirácií, informácií, riešení, kontaktov, ktoré budete potrebovať v každodennom živote.

Pre koho je program určený ? 

Program pre ženy a mužov, ktorí majú chuť tvoriť nové pracovné prostredie a hľadajú spôsoby, ako na to. Prejdeme témami, ktoré sa k procesom tvorenia pracovného prostredia viažu a v  skupine ľudí, ktorí majú podobné zámery sa vzájomne podporíme a inšpirujeme.

 Talent a sebarealizácia 5. 3. 2022

Začneme sebou a pozrieme sa na  talenty, ktoré v sebe nosíme a používame ich ako spôsob sebarealizácie . Prejdeme detstvom a tým, čo sme robili alebo robiť nemohli a zistíme, či niekde došlo k blokovaniu talentu. Uvoľníme svoje schopnosti, ktoré sa k telentu viažu. Spoznáme talenty svojich blízkych, partnerov, detí, pochopíme odlišnosti v správaní.

Zamestnanie alebo poslanie 9. 4. 2022

Nájdeme si vyhovujúci spôsob pre svoju prácu. Možno uznáme, že budeme pokračovať v zamestnaneckom spôsobe a možno sa rozhodneme robiť kroky k vlastnej práci. Dozvieme sa  všetko potrebné  k tomu, aby sme vedeli jasne vyhodnotiť svoje možnosti, schopnosti a urobiť bezpečné rozhodnutie.

Robím, čo milujem 4. 6. 2022

Budeme seba skúmať ďalej. Pozrieme sa na činnosti, ktoré nám robia radosť. Pozrieme sa na to, čo sú naše silné stránky, kde v živote ich používame najviac. Pozrieme sa na to ako nás vidia iní. Budeme venovať pozornosť tomu ako môžeme svoje silné stránky používať v pracovnom prostredí, o ktorom uvažujeme.

Peniaze a ich tajomstvá 9. 7. 2022

Peniaze,  hodnota, hojnosť sa spájajú s pracovným prostredím ale aj s prostredím rodinných vzťahov. Pozrieme sa na tieto témy a v prípade záujmu si s pomocou konštelácií  uvoľníte svoje presvedčenia, ktoré  hojnosť blokujú, aby ste sa jej otvorili a mohli ísť s dôverou ďalej.

 

Stretnutie vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Vychádzam z vlastných pracovných skúseností, ktorými som prešla počas svojho života a so skúseností s klientami, ktorých som sprevádzala procesom vytvárania si pracovného prostredia podľa svojich talentov, schopností a možností. Mám za sebou 30 rokov práce v zamestnaneckých sociálnych aj komerčných systémoch, 15 rokov dobrovoľníckej práce,  8 rokov práce, ktorú som si tvorila na základe talentu, vzdelávania sa a napĺňania vlastných predstáv a potrieb. Rada inšpirujem všetkým, čo poznám, rozširujem a uvoľňujem pohľad tak, aby sme sa nebáli kráčať za tým, čo nás láka.

Kedy:   5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2022 

Kde:  Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo 

Začíname od 10.00 a končíme o 17.00 hod.

Odporúčam prejsť celý cyklus, tvoria ho 4 jednodňové stretnutia/ 28 hodín tvorivých činností. 

BONUS

Zadania na obdobie medzi jednotlivými stretnutiami  

Jedna individuálna 90min. konzultácia počas cyklu v prípade potreby

Príspevok 220 € na osobu

V prípade záujmu len o jednotlivé stretnutia, je možné vybrať si, niektoré z nich podľa vašej potreby a pridať sa ku skupine.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, mailom jvaculciakova@gmail.com. Záujem o účasť je potrebné  potvrdiť zálohou 150€ alebo celou platbou na účet:  SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov seminára a Vaše meno.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb a tvorenie, symbol, predmet, pomocou ktorého budete môcť porozprávať o svojej práci. Malú zobku na spoločný stôl:)

Ďakujeme.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne