SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Talent a sebarealizácia

Jednodňový program | Talent a sebarealizácia
25. September 2021
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
od 9.00 - do 15.00 hod.
54 €

Pre koho je stretnutie určené?

Seminár je pre ženy a mužov, ktorí sa chcú pozrieť na svoj život cez oblasť talentov a dozvedieť sa niečo nové. Pre tých, ktorí premýšľajú, aké sú ich schopnosti a talent, v čom sa môžu rozvíjať a realizovať, čo ich bude baviť a napĺňať. Zaoberajú sa pohľadom na seba cez pracovnú oblasť, v ktorej sa možno necítia aktuálne dobre a potrebujú nadhľad, inšpirácie, nové podnety. Stretnutie môže byť aj pre rodičov, ktorí pozorujú talent a schopnosti svojich detí a majú záujem podporovať ich v rozvíjaní talentu a schopností, ktoré k nemu prináležia. Alebo pre rodičov, ktorí sa chcú naučiť, ako tento talent svojich detí vnímať a podporovať.

V skupine sa spoločne inšpirujeme, podporujeme, spoznávame. Príjemným spôsobom sa stretávame v odlišnostiach, hovoríme z vlastných skúseností, z rôznych talentov vytvárame možnosti pre spoluprácu. Skupiny sú pre 5  ľudí.

Ak vám nevyhovuje účasť na seminári, môžete využiť možnosť individuálnych konzultácií k téme hľadania talentu a rozvíjania vlastných schopností, pracovného nasmerovania a zmien v pracovnom prostredí, alebo konzultácie o vytváraní pracovného prostredia.

Čo stretnutie prinesie prinesie?

Pomocou rôznych techník budeme hľadať, spoznávať a rozvíjať svoj talent a silné stránky. Zoznámime sa so sebakoučovacími technikami, ktorými si sami budeme môcť odkrývať svoje schopnosti. Zoznámime sa s cyklickým systémom Dynamiky bohatstva a uvedomíme si, aký potenciál v sebe máme. Urobíme si niekoľko krátkych sebapoznávacích cvičení. Pomocou pohybu v spontánnom tanci si uvedomíme niektoré zo svojich kvalít. Vrátime sa do detstva, k tomu, čo sme robili alebo čo nás lákalo, ale nemohli sme sa k tomu dostať. Kombináciou týchto metód si uvedomíme svoj talent a možno stále skryté vlastné zdroje a schopnosti.

 

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková 

Kedy : 31. 7.  2021

Od 9. 00 do 15. 00 hod.

Kde: Tehelná 4.,  Zvolen

Minimálny príspevok za seminár: 54 €

Maximálny počet účastníkov je 5 ľudí.

Zálohovou platbou 30€  potvrdíte svoju účasť a miesto na akcii. Zvyšok príspevku 24€ uhradíte na mieste.  Záloha je vratná v prípade, že sa seminár nebude môcť zrealizovať.  Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a Vaše meno. Ďakujeme.

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa pripravovaného seminára ma pokojne kontaktujte na jvaculciakova@gmail.com.

 

Tešíme sa na vašu účasť:))

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.