SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a pochopenie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným medziľudským vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú, liečenie a relaxáciu. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami. Vedú k prirodzenému spôsobu života, k vnútornej rovnováhe a prevencii zdravia ženy.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Cesty lásky v živote ženy

Celoročný program 2019 - víkendy Zaježová a Blato

Kráčame po cestách života a možno si ani nevšímame, kam naše cesty smerujú. Zameraním zornosti na kvalitu, ktorú v živote potrebujeme, môžeme počas roka  podporiť jej rast, tým, že urobíme potrebné kroky. Túžite po láske k sebe a láske v medziľudských vzťahoch?

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti

Celoročný program 2018 - víkendy na Zaježovej

Spoločne sa vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáme, čo všetko sa s našou radosťou spája, rozvinieme schopnosti, ktoré nás k nej dovedú, naplníme vnútorné potreby.  Túžite vniesť viac radosti do svojich dní a prinášať ju k deťom, k partnerom, k blízkym?

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program 2019 - jednodňovky Banská Bystrica

Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spoznávame sa a spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu. Túžite otvoriť a podporiť svoje tvorivé schopnosti ?

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené podporné stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Leviciach

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne seabvyjadrenie. Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Kalendár stretnutí

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Šahách

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie.  Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Viac  

Dievča v nás a nové začiatky

Jednodňové zážitkové stretnutie

Žijeme hravosť, slobodu, radosť, odvahu dievčaťa, ktoré je našou súčasťou? A možno zaspalo, lebo žijeme v kolobehu povinností a starostí. Poďme ho zobudiť, oživiť, vyliečiť, uvoľniť, rozosmiať, porozumieť seba a svojim dcéram.

Viac  

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť želaný vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť jedna z príležitostí, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa novým smerom.

Viac  

Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú

Jednodňové zážitkové stretnutie

Obdobie materstva je najtvorivejším obdobým života ženy.  Sexualita, tehotenstvo, partnerský život sa rozširuje o role mama, otec, pôrod, dojčenie, rodinná atmosféra, výživa, výchova dieťaťa. Čo všetko je súčasťou nášho materstva? Potrebujeme sa v tom zorientovať a nájsť pre seba zdroje podpory?

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Začnime! Pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Vzájomne sa môžeme inšpirovať a podporiť v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Vnútorná rovnováha a menštruačný cyklus v tele ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Túžime po zdraví, rovnováhe, radosti, spokojnosti v osobnom živote aj vo vzťahoch. Jednou z ciest pre ženy k týmto kvalitám, môže byť pochopenie seba pomocou menštruačného cyklu, ktorý je omnoho viac ako len biologický proces v tele ženy.

Kalendár stretnutí

Mamy a dcéry

Jednodňové zážitkové stretnutie

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak sa často objavuje ako sprievodkyňa životom.

Viac