SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebe

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a používa svoje schopnosti, je vedomejšia a vie prirodzene reagovať na výzvy života. Objavovanie a rozvíjanie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k vnútormej sile a následne k plnohodnotným vzťahom.

Stretnutia pre ženy v každom veku, vytvárajú liečivé, podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť do každodenného života. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Spojená s prírodou

Relaxačný víkend pod Poľanou

Predĺžený víkend v prírode, ktorý nás otvorí prirodzenému spôsobu života. Cítime, že potrebujeme zrelaxovať, uvoľniť stres a napätie, zmeniť niečo v každodennom živote. Pod vplyvom dvoch silých zdrojov – prírody a žien, načerpáme novú životnú silu, získame mnohé inšpirácie a informácie, zažijeme podporu, prijatie a spoluprácu. Načerpáme nové skúsenosti, ktoré prinesieme do svojho každodenného života.

Viac  

Cesta ženy k radosti

Celoročný program - víkendy na Zaježovej

Ročný cyklus  víkendových seminárov v prírode. Spoločne sa vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáme, čo všetko sa s našou radosťou spája, rozvinieme schopnosti, ktoré nás k nej dovedú, naplníme vnútorné potreby, aby sme mohli prežívať radosť a prinášať ju k našim deťom, k partnerom, k blízkym.

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - jednodňovky Zvolen

Ročný cyklus jednodňových stretnutí. Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Od dievčaťa k múdrej žene

Prednáška

Stretnutie pre ženy zamerané na spoznávanie vývojových období, ktorými počas svojho života prechádzame. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o spojení s prírodou. Vytvárame nový pohľad, meníme postoje, vnímame široké možnosti ženskej premenlivosti a  robíme další krok k spokojnému životu.

Kalendár stretnutí

Dievča v nás a nové začiatky

Jednodňové zážitkové stretnutie

Rady začíname? Žijeme hravosť, slobodu, radosť, odvahu dievčaťa, ktoré je našou súčasťou? A možno zaspalo, lebo žijeme v kolobehu povinností a starostí. Poďme ho zobudiť, oživiť, vyliečiť, uvoľniť, rozosmiať.

Viac  

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť želaný vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť jedna z príležitostí, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa novým smerom.

Viac  

Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú

Jednodňové zážitkové stretnutie

Obdobie materstva je najtvorivejším obdobým života ženy.  Sexualita, tehotenstvo, partnerský život sa rozširuje o role mama, otec, pôrod, dojčenie, rodinná atmosféra, výživa, výchova dieťaťa. Čo všetko je súčasťou nášho materstva? Potrebujeme sa v tom zorientovať a nájsť pre seba zdroje podpory?

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Začnime! Pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Dokonca sa môžeme na toto obdobie pripraviť.

Viac  

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Rozvíjanie ženy

Podporné skupiny v Leviciach

Ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií.

Kalendár stretnutí

Ženské kruhy

Podporné skupiny v Brne

Otvorené stretnutia pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem zdieľať témy každodenného života v ženskom kruhu.  Na stretnutiach venujeme čas sebe, rozvinieme nové schopnosti, získame skúsenosti, osobnostne sa posunieme a vzájomne  sa inšpirujeme. 

Kalendár stretnutí

Tvorím si svoj život

Tvorivá dielňa

Zamysleli sme sa niekdy nad tým, ako tvoríme svoj život? Ak sa chceme pohrať s odpoveďou na túto otázku, venujme si čas a otvorme sa témam o tvorení vlastného života. Bezpečne vás prevedieme tvorením životného obdobia podľa vašich predstáv.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Tvorivá dielňa

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Umenie v pohybe

Tvorivá dielňa

Precíťme umenie vo svojom tele a spoznajme pohyb, ktorý si bežne neuvedomujeme. Otvorme sa zážitku, aby sme mohli objavovať vlastné možnosti a možnosti života. Spoločne urobme bezpečný krok k niečomu novému a potom prenesieme tento zážitok do každodenného života.

Viac  

Tanec emócií a pocitov

Tvorivá dielňa

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Môžeme sa v nich zorientovať, môžeme ich spoznať  a naučiť sa ich prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac