SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a pochopenie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným medziľudským vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú, liečenie a relaxáciu. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami. Vedú k prirodzenému spôsobu života, k vnútornej rovnováhe a prevencii zdravia ženy.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Čas pre ženy

Podporné skupiny vo Zvolene 2020

Nie sme zvyknuté na stretnutia so ženami, ktoré nepoznáme. Nie sme zvyknuté sedávať v kruhu tak aby sme na seba videli. Napriek tomu vás pozývam zažiť práve takýto čas pre  ženy. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský čas vždy veľmi teším.

Viac  

Cesty lásky v živote ženy - bezpodmienečná láska

Víkendové zážitkové stretnutie Zaježová

Kráčame po cestách života a zameriavame pozornosť na každodenné podnety. Vedomým zameraním pozornosti na lásku, môžeme podporiť jej prúdenie v každodennom živote. Aká je láska bezpodmienečná a s čím sa spája?

Kalendár stretnutí

Poznáme svoju ženskosť?

Jednodňové zážitkové stretnutie

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by ženskosť alebo žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené podporné stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Moje telo to som Ja

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2020

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Tak ako sa správame k telu, tak sa správame k sebe samej. Svoje telá kritizujeme, odmietame niektoré časti, zneužívame, sme odpojené a nezaujímajú nás alebo naopak svoje telá milujeme, prijímame a vyživujeme s láskou. Môžeme svoj postoj meniť k lepšiemu?

Viac  

O mamách a dcérach

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2020

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak ju môžeme vnímať ako sprievodkyňu životom. Vieme prirodzene a s láskou plynúť týmto vzťahom?

Viac