SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebe

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a používa svoje schopnosti, je vedomejšia a vie prirodzene reagovať na výzvy života. Objavovanie a rozvíjanie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k vnútormej sile a následne k plnohodnotným vzťahom.

Stretnutia pre ženy v každom veku, vytvárajú liečivé, podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť do každodenného života. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Spojená s prírodou

Relaxačný víkend pod Poľanou

Predĺžený víkend v prírode, ktorý nás otvorí prirodzenému spôsobu života. Cítime, že potrebujeme zrelaxovať, uvoľniť stres a napätie, zmeniť niečo v každodennom živote. Pod vplyvom dvoch silých zdrojov – prírody a žien, načerpáme novú životnú silu, získame mnohé inšpirácie a informácie, zažijeme podporu, prijatie a spoluprácu. Načerpáme nové skúsenosti, ktoré prinesieme do svojho každodenného života.

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti

Celoročný program - víkendy na Zaježovej

Ročný cyklus  víkendových seminárov v prírode. Spoločne sa vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáme, čo všetko sa s našou radosťou spája, rozvinieme schopnosti, ktoré nás k nej dovedú, naplníme vnútorné potreby, aby sme mohli prežívať radosť a prinášať ju k našim deťom, k partnerom, k blízkym.

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - jednodňovky Banská Bystrica

Ročný cyklus jednodňových stretnutí. Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Od dievčaťa k múdrej žene

Prednáška

Stretnutie pre ženy zamerané na spoznávanie vývojových období, ktorými počas svojho života prechádzame. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o spojení s prírodou. Vytvárame nový pohľad, meníme postoje, vnímame široké možnosti ženskej premenlivosti a  robíme další krok k spokojnému životu.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Dievča v nás a nové začiatky

Jednodňové zážitkové stretnutie

Rady začíname? Žijeme hravosť, slobodu, radosť, odvahu dievčaťa, ktoré je našou súčasťou? A možno zaspalo, lebo žijeme v kolobehu povinností a starostí. Poďme ho zobudiť, oživiť, vyliečiť, uvoľniť, rozosmiať.

Viac  

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť želaný vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť jedna z príležitostí, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa novým smerom.

Viac  

Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú

Jednodňové zážitkové stretnutie

Obdobie materstva je najtvorivejším obdobým života ženy.  Sexualita, tehotenstvo, partnerský život sa rozširuje o role mama, otec, pôrod, dojčenie, rodinná atmosféra, výživa, výchova dieťaťa. Čo všetko je súčasťou nášho materstva? Potrebujeme sa v tom zorientovať a nájsť pre seba zdroje podpory?

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Začnime! Pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Dokonca sa môžeme na toto obdobie pripraviť.

Kalendár stretnutí

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Tvorivá dielňa

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Umenie v pohybe

Tvorivá dielňa

Precíťme umenie vo svojom tele a spoznajme pohyb, ktorý si bežne neuvedomujeme. Otvorme sa zážitku, aby sme mohli objavovať vlastné možnosti a možnosti života. Spoločne urobme bezpečný krok k niečomu novému a potom prenesieme tento zážitok do každodenného života.

Viac  

Tanec emócií a pocitov

Tvorivá dielňa

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Môžeme sa v nich zorientovať, môžeme ich spoznať  a naučiť sa ich prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac