SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Sebavedomie a sebaláska

ŽENSKÉ kruhy

Podporné skupiny vo Zvolene 2023

Otvorené stretnutia pre ženy v každom veku, ktoré majú záujem byť súčasťou ženského podporného kruhu.  Na stretnutiach venujeme čas sebe a iným ženám, zažijeme spojenie odlišností, ženskú múdrosť a odnesieme si mnoho inšpirácií. 

Kalendár stretnutí

Rozhovor s TELOM

Relaxačno zážitkový víkend Blatinka 2023

Vedieme rozhovory s vlastným telom ? Môžno cítime, že sa v tom potrebujeme zdokonaliť aby sme signálom tela viac rozumeli, potom ho začneme rešpektovať. Bezpečný priestor pre rozhovory rôzneho druhu je tu pre nás.

Viac  

Čas pre ŽENY

Podporné skupiny vo Zvolene 2023

Pozývam vás zažiť  čas pre  ženy, zastavenie, zamyslenie, rozhovor na témy, o ktorých bežne nehovoríme. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský večer vždy veľmi teším.

Kalendár stretnutí

Tvorím si svoj život

Jednodňové tvorivé stretnutie 2023

Zamysleli sme sa niekdy nad tým, či si tvoríte svoj život? Ak sa chceme pohrať s odpoveďou na túto otázku, venujme si čas a otvorme sa témam o tvorení vlastného života. Bezpečne vás prevedieme tvorením podľa vašich potrieb a predstáv.

Kalendár stretnutí

ŽENSKÉ pohladenie

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Možno ste na konci roku unavené z mnohých podnetov, na ktoré ste reagovali a uvítate  víkend plný relaxácie, inšpirácií, rozhovorov a starostlivosti o seba. Spolu prejdeme rokom do adventného času a takto naladené si vychutnáme predvianočnú atmosféru.

Viac  

Rovnováha je v nás

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Jesenná rovnodennosť upozorňuje na rovnováhu, ktorá je súčasť prírodných cyklov. Patríme k prírode a rovnováha je  v nás. Niekedy ju narúšame svojim správaním a nepríjemné pocity nás informujú o tom, že práve teraz v našom živote chýba. Potrebujeme ju ?

Viac  

Príroda a celistvosť, zdroje našej sily

Relaxačno zážitkový víkend na chate Blatinka 2022

Slnovratový víkend v prírode, ktorý nás podporí v prirodzenom spôsobe života. Zrelaxujeme a pochopime svoju celistvosť ako princíp  rovnováhy. Dva zdroje – príroda a ženy podporia našu životnú energiu, získame inšpirácie a informácie do každodenného života, zažijeme prijatie, láskavosť, rešpekt.

Viac  

Spoznajme svoju ženskosť

Tvorivá podporná skupina 2022

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

O dcérach a mamách

Online podporná skupina 2022

Vzťahy medzi dcérami a matkami nie sú vždy ideálne. Generačné rozdiely, inakosť pohľadov, ale riešenie sa dá nájsť. Nie instatný návod, ale cesta pochopenia, od dcéry k matke a od matky k dcére.

Kalendár stretnutí

Pohybom k zdraviu a radosti

Pohybové stretnutia v Galérii 2022

 Pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Máme príležitosť na spoznávanie a vnímanie seba.  Učíme sa viac dôverovať, prijímať a milovať. Pritom uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Moje telo som Ja

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Chceme mu porozumieť a rešpektovať jeho signály?  Môžeme svoj postoj k telu meniť k lepšiemu? Vieme sa o telo a seba postarať ?

Kalendár stretnutí

Emócie a pocity v nás

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Vďaka nim sa môžeme v sebe zorientovať, spoznať  a naučiť sa prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac  

Pokoj v duši

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2021

Vnímame, čo všetko nás znepokojuje, nie vždy vieme, ako napriek vonkajším alebo aj vnútorným okolnostiam tvoriť v sebe stav bytia, svoj vnútorný pokoj. Tento víkend si môžeme dopriať  čas len pre seba s pokojom v duši.

Kalendár stretnutí

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť  vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť  príležitosťou, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa želaným smerom.

Viac  

Spoznávam svoju sexualitu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Sexualita je téma, ktorá priťahuje ženskú pozornosť.  Spája nás s telom a s tým ako prijímame a vnímame seba samú.  Tvorivá sila, ktorá sa chce prejaviť.

Kalendár stretnutí