SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a pochopenie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným medziľudským vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú, liečenie a relaxáciu. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami. Vedú k prirodzenému spôsobu života, k vnútornej rovnováhe a prevencii zdravia ženy.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Cesty lásky v živote ženy

Celoročný program 2019 - víkendy Zaježová a Blato

Kráčame po cestách života a možno si ani nevšímame, kam smerujeme. Zameraním pozornosti na lásku, ktorú v živote potrebujeme, môžeme počas roka  podporiť jej rast, tým, že urobíme potrebné kroky. Túžite po láske k sebe, po láske v medziľudských vzťahoch, po láske k práci?

Kalendár stretnutí

Poznáme svoju ženskosť?

Jednodňové zážitkové stretnutie

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by ženskosť alebo žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Premeny ženy

Podporné skupiny vo Zvolene

Starostlivosťou o telo, myseľ, emócie a dušu môžeme začať robiť prvé kroky k premene. Venujme si čas, záujem, naučme sa niečo nové, čo nám prinesie spokojnosť a radosť do každodenného života.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené podporné stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

O mamách a dcérach

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak ju môžeme vnímať ako sprievodkyňu životom. Vieme prirodzene a s láskou plynúť týmto vzťahom?

Viac