SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Sebavedomie a sebaláska

Pohybom k radosti

Pohybové stretnutia v Galérii 2021

 Voľným pohybom prebúdzame  svoju spontánnosť, hravosť, prirodzené sebaprejavenie. Máme príležitosť na spoznávanie a vnímanie seba.  Učíme sa viac dôverovať, prijímať a milovať. Pritom uvoľníme bloky, stres, napätie a pocítime radosť.

Kalendár stretnutí

Čas pre ženy

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Pozývam vás zažiť  čas pre  ženy, zastavenie, zamyslenie, rozhovor na témy, o ktorých bežne nehovoríme. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský večer vždy veľmi teším.

Kalendár stretnutí

O dcérach a mamách

Online podporná skupina 2022

Vzťahy medzi dcérami a matkami nie sú vždy ideálne. Generačné rozdiely, inakosť pohľadov, ale riešenie sa dá nájsť. Nie instatný návod, ale cesta pochopenia, od dcéry k matke a od matky k dcére.

Kalendár stretnutí

Kráľovná svojho života

Jednodňové zážitkové stretnutie

Kráľovná je archetyp, ktorý sa skrýva v každej z nás. S určitou dávkou kreativity a tvorivosti, môžeme objaviť potenciál kráľovnej vo svojom každodennom živote. Venujme jej pozornosť a čas, určite ju v sebe spoznáme. Má svoju hodnotu, jedinečnosť, odvahu prejaviť sa, byť vzorom.

Kalendár stretnutí

Pokoj v duši

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2021

Vnímame, čo všetko nás znepokojuje, nie vždy vieme, ako napriek vonkajším alebo aj vnútorným okolnostiam tvoriť v sebe stav bytia, svoj vnútorný pokoj. Tento víkend si môžeme dopriať  čas len pre seba s pokojom v duši.

Kalendár stretnutí

Premeny ženy

Víkendové zážitkové stretnutie na Kordíkoch 2021

Každá sme iná a každá z nás má čo ponúknuť ostatným. Svoju inakosť prejavujeme aj tým ako sa obliekame, aké farby používame, ako sa cítime a ako  dokážeme prejavovať svoje schopnosti a jedinečnosť. Tento spoločný čas bude o spoznávaní, premenách a podpore našej prirodzenosti.

Kalendár stretnutí

Moje telo som Ja

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Chceme mu porozumieť a rešpektovať jeho signály?  Môžeme svoj postoj k telu meniť k lepšiemu? Vieme sa o telo a seba postarať ?

Kalendár stretnutí

Emócie a pocity v nás

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Emócie a pocity majú pre nás množstvo odkazov. Vďaka nim sa môžeme v sebe zorientovať, spoznať  a naučiť sa prejavovať. Pritom vytvorime podpornú atmosféru, zažijeme niečo nové, inšpirujeme sa, pochopíme viac seba a svojich blízkych.

Viac  

Spoznajme svoju ženskosť

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

Spoznávam svoju sexualitu

Jednodňové zážitkové stretnutie 2021

Sexualita je téma, ktorá priťahuje ženskú pozornosť.  Spája nás s telom a s tým ako prijímame a vnímame seba samú.  Tvorivá sila, ktorá sa chce prejaviť.

Kalendár stretnutí

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie vo Zvolene

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť  vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť  príležitosťou, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa želaným smerom.

Viac  

Tvorím si svoj život

Jednodňové tvorivé stretnutie 2022

Zamysleli sme sa niekdy nad tým, ako tvoríme svoj život? Ak sa chceme pohrať s odpoveďou na túto otázku, venujme si čas a otvorme sa témam o tvorení vlastného života. Bezpečne vás prevedieme tvorením životného obdobia podľa vašich predstáv.

Kalendár stretnutí