SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a rozvíjanie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú liečivé, podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami, vedú k prirodzenému spôsobu života.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Cesty lásky v živote ženy

Celoročný program - víkendy Zaježová a Blato

Kráčame po cestách života a možno si ani nevšímame, kam naše cesty smerujú. Moja skúsenosť je taká, že ak zameráme pozornosť na kvalitu, ktorú v živote potrebujeme, môžeme počas roka  podporiť jej rast, tým, že urobíme potrebné kroky. Túžime mať v živote viac lásky?

Viac  

Cesta ženy k radosti - prezentácia cyklu

Podporná skupina v Bratislave

Pripravujeme nový cyklus víkendových seminárov na rok 2019. Aj v budúcom roku sa spoločne vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Prizývame ženy, ktoré majú záujem touto cestou prejsť k tvoreniu stretnutí, podľa vašich potrieb a predstáv. Buďte súčasťou hneď pri vzniku.

Kalendár stretnutí

Cesta ženy k radosti

Celoročný program - víkendy na Zaježovej

Ročný cyklus  víkendových seminárov v prírode. Spoločne sa vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáme, čo všetko sa s našou radosťou spája, rozvinieme schopnosti, ktoré nás k nej dovedú, naplníme vnútorné potreby, aby sme mohli prežívať radosť a prinášať ju k našim deťom, k partnerom, k blízkym.

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - jednodňovky Banská Bystrica

Ročný cyklus jednodňových stretnutí. Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Cykly ženského života

Prednáška

Stretnutie pre ženy zamerané na spoznávanie vývojových období a cyklov, ktorými počas svojho života prechádzame. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o spojení s prírodou. Vytvárame nový pohľad na menštruáciu, meníme postoje k sebe, vnímame široké možnosti ženskej premenlivosti a  robíme krok k spokojnému životu.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Rozvíjanie ženy

Podporné skupiny v Leviciach

Ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s preventívnym a podporným významom pri sebapoznávaní, objavovaní vlastných zdrojov sily, zvládaní životných zmien a náročných situácií.

Kalendár stretnutí

Dievča v nás a nové začiatky

Jednodňové zážitkové stretnutie

Žijeme hravosť, slobodu, radosť, odvahu dievčaťa, ktoré je našou súčasťou? A možno zaspalo, lebo žijeme v kolobehu povinností a starostí. Poďme ho zobudiť, oživiť, vyliečiť, uvoľniť, rozosmiať, porozumieť seba a svojim dcéram.

Viac  

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť želaný vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť jedna z príležitostí, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa novým smerom.

Viac  

Materstvo a zdroje, ktoré nám pomáhajú

Jednodňové zážitkové stretnutie

Obdobie materstva je najtvorivejším obdobým života ženy.  Sexualita, tehotenstvo, partnerský život sa rozširuje o role mama, otec, pôrod, dojčenie, rodinná atmosféra, výživa, výchova dieťaťa. Čo všetko je súčasťou nášho materstva? Potrebujeme sa v tom zorientovať a nájsť pre seba zdroje podpory?

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Začnime! Pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Dokonca sa môžeme na toto obdobie pripraviť.

Kalendár stretnutí

Ukončenie, uvoľnenie alebo múdrosť ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Všetko, čo začalo, skončí. Za týmto vedomím je múdrosť, ktorú čerpáme z cyklov. Za každým ukončením je uvoľnenie a príležitosť vytvoriť nové. Ak poznáme princípy prechodov, môžeme ľahšie plynúť zmenami – berieme ich ako prirodzenú súčasť  života. Vydajme sa ku spoznávaniu koncov vedome.

Kalendár stretnutí

Vnútorná rovnováha a menštruačný cyklus v tele ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Túžime po zdraví, rovnováhe, radosti, spokojnosti v osobnom živote aj vo vzťahoch. Jednou z ciest pre ženy k týmto kvalitám, môže byť pochopenie seba pomocou menštruačného cyklu, ktorý je omnoho viac ako len biologický proces v tele ženy.

Kalendár stretnutí

Mamy a dcéry

Jednodňové zážitkové stretnutie

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak sa často objavuje ako sprievodkyňa životom.

Viac