SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a pochopenie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným medziľudským vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú, liečenie a relaxáciu. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami. Vedú k prirodzenému spôsobu života, k vnútornej rovnováhe a prevencii zdravia ženy.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Cesta ženy k radosti

Cyklus programov - jednodňovky v Prešove

Spoločne sa vydáme na cestu k ženskej radosti s podporou a múdrosťou ženského kruhu. Postupne spoznáme, čo všetko sa s našou radosťou spája, rozvinieme schopnosti, ktoré nás k nej dovedú, naplníme vnútorné potreby.  Túžite vniesť viac radosti do svojich dní a do svojich rodín?

Viac  

O mamách a dcérach

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2020

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak ju môžeme vnímať ako sprievodkyňu životom. Vieme prirodzene a s láskou plynúť týmto vzťahom?

Kalendár stretnutí

Moje telo som Ja

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2020

Telo k nám nepretržite vysiela množstvo signálov a tým priťahuje našu pozornosť.  Svoje telá kritizujeme, odmietame niektoré časti, zneužívame, sme odpojené a nezaujímajú nás alebo naopak svoje telá milujeme, prijímame a vyživujeme s láskou. Môžeme svoj postoj meniť k lepšiemu? Tak ako sa správame k telu, tak sa správame k sebe samej.

Kalendár stretnutí

Premeny ženy

Víkendové zážitkové stretnutie na BLATE 2020

Každá sme iná a každá z nás má čo ponúknuť ostatným. Svoju inakosť prejavujeme aj tým ako sa obliekame, aké farby používame, ako sa cítime a ako  dokážeme prejavovať svoje schopnosti a jedinečnosť. Tento víkend bude o spoznávaní, premenách a podpore našej prirodzenosti.

Viac  

Poznáme svoju ženskosť?

Jednodňové zážitkové stretnutie v Ružomberku

Rozhovory o ženskosti bývajú naozaj rôzne. Máme určité predstavy, do ktorých sa chceme vtesnať, stereotypy alebo názory o tom aká by ženskosť alebo žena mala byť. Aké my ženy naozaj sme?  Aké sú naše možnosti a schopnosti? Spoznajme sa bližšie a veľmi sa upokojíme.

Kalendár stretnutí

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Podporné skupiny vo Zvolene

Prechádzame náročným obdobím života a potrebujeme sa lepšie zorientovať v tom, čo sa deje?  Cítime, že potrebujeme ísť  ďalej ale netušíme ako alebo kam? Cítime sa osamelé a pomôžu nám inšpirácie, rozhovory, podpora žien, ktoré sú na podobnej ceste? 

Kalendár stretnutí

Čas pre ženy

Podporné skupiny vo Zvolene

Nie sme zvyknuté na stretnutia so ženami, ktoré nepoznáme. Nie sme zvyknuté sedávať v kruhu tak aby sme na seba videli. Napriek tomu vás pozývam zažiť práve takýto čas pre  ženy. Vidím koľko inšpirácií, informácií a podpory si vzájomne môžeme odovzdať a prijať do našich životov. Ja sa na takýto spoločný ženský čas vždy veľmi teším.

Kalendár stretnutí

Žena a láska v partnerskom vzťahu

Jednodňové zážitkové stretnutie v B. Bystrici

Partnerské vzťahy sú témou každodennou. Máme veľký priestor na to, aby sme zbierali rôzne zručnosti a skúsenosti, ktoré nám pomôžu vytvoriť a podporiť  vzťah. Aj takéto stretnutie môže byť  príležitosťou, ako sa priblížiť zdravým partnerským vzťahom a posunúť sa želaným smerom.

Viac  

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Šahách

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie.  Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Kalendár stretnutí

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Leviciach

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne seabvyjadrenie. Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Kalendár stretnutí