SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Ženy

Cesta k sebavedomiu

Vítame vás na stránkach pre ženy. V prostredí, kde informujeme a inšpirujeme k spoznávaniu a rozvíjaniu ženskosti. Žena, ktorá vníma svoju ženskosť, pozná svoju premenlivosť a  schopnosti, je spokojnejšia so sebou, vedomejšia a vie prirodzenejšie reagovať na výzvy života. Objavovanie a pochopenie ženskosti je cestou k sebaláske, sebaprijatiu, sebadôvere, sebahodnote, cestou k celistvosti, vnútormej sile a následne k plnohodnotným medziľudským vzťahom.

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, vytvárajú podporné a bezpečné prostredie na zdieľanie ženskej múdrosti. Prinášajú novú skúsenosť, spojenie žien v tom, čo prežívajú, liečenie a relaxáciu. Majú cyklický charakter, plynú v súlade s prírodnými a životnými cyklami. Vedú k prirodzenému spôsobu života, k vnútornej rovnováhe a prevencii zdravia ženy.

„Ak sa naozaj začneme mať rady, láska s nami zostane po celý život.“  (Luise Hayová)

Cesty lásky v živote ženy

Celoročný program 2019 - víkendy Zaježová a Blato

Kráčame po cestách života a možno si ani nevšímame, kam smerujeme. Zameraním pozornosti na lásku, ktorú v živote potrebujeme, môžeme počas roka  podporiť jej rast, tým, že urobíme potrebné kroky. Túžite po láske k sebe, po láske v medziľudských vzťahoch, po láske k práci?

Kalendár stretnutí

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program 2019 - jednodňovky Banská Bystrica

Prechádzame oblasťami života, svojimi životnými cyklami a cyklami prírody. Spoznávame sa a spolu sa učíme  tvoriť farebnejší, bezpečnejší, spokojnejší, radostnejší, prirodzenejší a vedomejší spôsob života v ženskom kruhu. Túžite otvoriť a podporiť svoje tvorivé schopnosti ?

Kalendár stretnutí

Premeny ženy

Podporné skupiny vo Zvolene

Starostlivosťou o telo, myseľ, emócie a dušu môžeme začať robiť prvé kroky k premene. Venujme si čas, záujem, naučme sa niečo nové, čo nám prinesie spokojnosť a radosť do každodenného života. Leto je len pre nás.

Kalendár stretnutí

Ženské rozhovory

Podporné skupiny vo Zvolene

Otvorené podporné stretnutia pre ženy rôzneho veku, ktoré majú záujem rozprávať sa s inými ženami v bezpečnom prostredí podpornej skupiny na témy zo života. Vzájomne sa inšpirujme, motivujme, podporujeme pri krokoch, ktoré robíme na svojich každodenných cestách životom.

Kalendár stretnutí

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Leviciach

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne seabvyjadrenie. Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Kalendár stretnutí

Srdce v kruhu žien

Podporné skupiny v Šahách

Cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie.  Stretnutia plné inšpirácií, ženského zdieľania a tvorenia.

Kalendár stretnutí

Mamy a dcéry

Jednodňové zážitkové stretnutie

Mama a dcéra tvoria silné spojenie, vzťah, ktorý prechádza vývojovými obdobiami oboch žien, vzťah, ktorý stále meníme podľa svojich možností a potrieb. Mama je pre nás jedným z materských zdrojov, a tak sa často objavuje ako sprievodkyňa životom.

Viac  

Menopauza v živote ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Menopauza, klimaktérium, prechod. Za všetkými týmito slovami sa skrýva ženská téma, o ktorej sa v našej spoločnosti veľmi nehovorí. Začnime! Pravdepodobne zistíme, že toto obdobie môže byť aj začiatkom niečoho nového a krásneho. Vzájomne sa môžeme inšpirovať a podporiť v ženskom kruhu.

Kalendár stretnutí

Vnútorná rovnováha a menštruačný cyklus v tele ženy

Jednodňové zážitkové stretnutie

Túžime po zdraví, rovnováhe, radosti, spokojnosti v osobnom živote aj vo vzťahoch. Jednou z ciest pre ženy k týmto kvalitám, môže byť pochopenie seba pomocou menštruačného cyklu, ktorý je omnoho viac ako len biologický proces v tele ženy.

Kalendár stretnutí