SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Poradenstvo

Individuálne poradenstvo

Nachádzate sa v náročnejších životných situáciách a potrebujete sa posunúť želaným smerom?
Potrebujete sa porozprávať o veciach, ktoré vás trápia?
Chcete niečo vo svojom živote zmeniť, ale neviete ako?
Potrebujete nadhľad v situáciách, ktoré vás zaťažujú, opakujú sa a vy hľadáte spôsoby, ako z týchto problémov vystúpiť a vyriešiť ich?
Potrebujete rozvinúť niektoré zo svojich schopností a talentov, aby váš život mohol byť spokojnejší a krajší?

Individuálne poradenstvo

Je o bezpečí, záujme, prijatí, dôvere, diskrétnosti, komunikácii, inšpirácii, aj o nových podnetoch a informáciách, rozšírenom pohľade, sebapoznávacích cvičeniach, bezpečných krokoch a sprevádzaní, o podpore.

Stretnutie môže byť jednorázové alebo ak budete mať záujem, môže sa opakovať podľa vašich predstáv a potrieb. Je zamerané na uvedomenie, pomenovanie, prípadne uvoľnenie danej situácie, s ktorou prichádzate.

Spoločne hľadáme zdroje, vaše silné stránky a schopnosti tak, aby ste našli vlastné riešenia a urobili želané kroky.

Pri konzultáciách podporujem rozvíjanie sebaprijatia, sebavedomia, sebalásky, sebadôvery, sebahodnoty, sebaúcty.

Inšpirujem  k životu v súlade s prírodou a s jej cyklami, k súladu so sebou a ľuďmi okolo.

Čas stretnutia si môžete dohodnúť v telefonickom rozhovore alebo prostredníctvom e-mailu.

Individuálne stretnutia realizujem v Banskej BystriciKapitulská 14,  alebo vo Zvolene, Tehelná 4, v priebehu celého týždňa od 10.00 do 19.00 hod. Ja osobne máme veľmi rada aj konzultácie počas prechádzok v prírode, ktorá pomáha zvedomovať aktuálny stav a s jej pomocou sa vieme posunúť želaným smerom. Ak chcete niečo také zažiť, ozvite sa:)

 

lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

+421 907 141 509, jvaculciakova@gmail.com

Príspevok za stretnutie v dĺžke 60 min.  je 20€, 90 min. 30€

V prípade záujmu je možné poradenstvo cez skype, prípadne telefón.

Témy a techniky, s ktorými pracujem:

Rozhovory s použitím koučovacích techník a kreatívnych prístupov, ktoré vám pomáhajú hľadať individuálne riešenia pre danné situácie.
Podporujem rozvíjanie pozitívneho prístupu k sebe, sebapoznávanie a následné zvyšovanie sebavedomia.
Pracujem so ženskou cyklickosťou, s obdobiami života ženy/panna, milenka, matka, kráľovná, múdra žena/témami, ktoré im prináležia. S prechodmi medzi jednotlivými obdobiami, s rozvíjaním ženských schopností, ktoré sa na tieto obdobia viažu.
Pracujem s prírodnými cyklami, so spájaním sa s prirodzeným spôsobom života v súlade s prírodou a pozorovaním podobností, ktoré môžeme vnímať v našom tele.
Používam relaxačnú Metamorfnú techniku, ktorá pomáha pri uvoľnení blokov a programov vzniknutých v prenatálnom období a pri pôrode, ide o hodinový kontakt s telom/ jemnú dotykovú masáž končatín a hlavy.
Sprevádzam ľudí pri nachádzaní svojich talentov a silných stránok, pri sebarealizácii v pracovných oblastiach s pomocou techniky Dynamika bohatstva.
Podporujem ľudí pri potrebných zmenách v pracovnom prostredí alebo pri vytváraní vlastného pracovného prostredia v súlade so schopnosťami. Prechádzame postupne témami, ktoré súvisia s takýmto životným obdobím a hľadáme bezpečné individuálne riešenia a následné rozhodnutia.
Pozornosť venujeme často vzťahom partnerským, vzťahom k deťom, vzťahom medziľudským, smerujeme k ich pochopeniu, prijímaniu, uvoľneniu, robíme malé bezpečné kroky k pozitívnym zmenám k prúdeniu lásky a k rovnováhe vo vzťahoch.
Pracujem s témami peňažných presvedčení, s prúdením peňazí a hojnosťou v živote.
Pracujem 10 rokov s podpornou skupinou a ženskými kruhmi. S vôňami a olejmi pracujem intuitívne. Pripravujem oslavy vstupov do rôznych životných období na požiadanie. Pracujem pomocou tanečno pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie.