SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Milenka, láska a partnerské vzťahy, sexualita ako tvorivá sila

Jednodňový program | Cesta cyklickej ženy
29. Apríl 2017
Banská Bystrica
Dolná 9. Alishaba, B. Bystrica
10:00 - 18:00
Príspevok na jednotlivé stretnutia je 45€

Milé ženy máme pred sebou  ďalšie stretnutie na Ceste cyklickej ženy, kde budeme spoločne rozvíjať témy lásky vo vzťahoch, ktoré sú súčasťou nášho  života. Otvárame mnohé témy našej vnútornej milenky, ktorá vníma a prijíma svoje telo a spoznáva rôzne kvality životnej sily – sexuality. Ženy, ktorá pozná svoju vnútornú žensko – mužskú rovnováhu, pozná svoje vlastné hranice, je otvorená životu v partnerstvách a rozvíja svoje zručnosti s láskou, bez závislostí a  manipulácií.

Vstupujeme do vzťahov s mužmi aby sme sa spoločne mohli naučiť životu vo dvojici. Otvárame sa láske, spoznávaniu , dávaniu a prijímaniu, vnímame svoju hodnotu, tvoríme, rozvíjame svoje schopností. Spolu s mužom v sexuálnom spojení zažívame vášeň, posúvame svoj vzťah k láske, tvoríme nový život a otvárame cesty k rodičovstvu, cesty k jednote. Tvoríme spoločne život a posúvame ho ďalej.

Spojenie v partnerstvách nesie so sebou témy intimity a zranení vo vzťahoch, ktoré môžeme liečiť, stretávame sa v realite aj s ukončovaním vzťahov s rozchodmi, ktoré nám robia starosti a môžeme venovať pozornosť ich uvoľneniu aby sme sa bezpečne otvárali novým vzťahom, presne tak ako to budete potrebovať.

Pomocou zdieľania, tanca, kreslenia, seba poznávacích cvičení, masáží, vôní sa môžeme viac priblížiť k otvoreniu sa svojej sexualite k spoznaniu jej možností alebo obmedzení, ktoré máme. Môže dôjsť k pochopeniu seba samej ako aj k rozšíreniu pohľadu na nekonečné možnosti partnerského života.

Prihlasujte sa prosím, cez náš prihlasovací formulár.  Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Na stretnutie potrebujete pohodlné oblečenie na pohyb. Predmet, symbol, ktorým by ste vedeli predstaviť svoje obdobie milenky, svoj postoj ku partnerským vzťahom. Môžete priniesť, malú zobku na spoločné občerstvenie ak uznáte za vhodné.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.