SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Ako rozvíjame svoje partnerské vzťahy?

Podporné skupiny | Rozhovory o vzťahoch vo Zvolene
28. December 2017
Zvolen
Súlad, OZ Tehelná 4 / budova Klemo nad Džezvou
17:30 - 19:30
Minimálny príspevok 5€ stretnutie

Stretnutia sú pre ženy a mužov v rôznom veku, ktorí majú záujem komunikovať v skupine ľudí o vzťahových témach a o spôsoboch akými ich vnímame a žijeme.

V skupinách sa spája ženský a mužský svet v témach každodenného života a vyzýva k porozumeniu, prijímaniu a hľadaniu rovnováhy. Ženy aj muži prinášajú do skupiny rôznorodé pohľady a postoje na konkrétne životné situácie. Je to veľmi obohacujúce, podnetné, podporné, vtipné a dynamické. Niekedy prichádzajú do skupín len ženy, mužov je málo.  Zažívame tu široký rozsah názorov a skúseností, nových pohľadov, pochopenie súvislostí, rozšírenie vedomostí, inšpirácií do ďalšieho života, čo nám pomôže rozšíriť si vlastný pohľad na vzťahy a problémy, v ktorých sa možno práve nachádzame.

Stretnutia sú otvorené, voľné, bezpečné, každý sa prejavuje podľa svojej aktuálnej potreby. Kto chce, môže byť len pozorovateľom. 

Na stretnutie je všetko zabezpečené. Prihlásiť sa môžete cez stránku, platbu realizujeme na mieste.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.