SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Kľúče k práci a sebarealizácii

Podporné skupiny | Kľúče k práci a sebarealizácii
18. Jún 2019
ZVOLEN
Jilemnického 10. / RD medzi I. a III. ZŠ
17.00 do 19.00
15€

Stretnutia sú pre ľudí, ktorí sa živia alebo sa snažia živiť tým, čo ich baví, napĺňa, dáva im zmysel. Sú aj pre tých, ktorí o takejto ceste uvažujete. Možno stojíte, ale chcete urobiť kroky ďalej. Ľudia na stretnutiach nás môžu inšpirovať, motivovať, podporiť, rozšíriť pohľad o nový rozmer. Môžeme sa zamerať na to, čo potrebujeme riešiť a klásť otázky skupine, v ktorej je omnoho väčšia múdrosť ako v jednotlivcovi.

Prečo iniciujem takéto stretnutia?

Túžim po tom, aby nás práca, ktorú robíme s radosťou, prirodzene živila.

Od chvíle, ako som si začala plniť sen o práci, cítim naplnenie i veľké výzvy. Moja kreativita, tvorivosť, rozhodnosť, schopnosť robiť nové kroky, ísť do rizika, niesť zodpovednosť, prezentovať sa, podporovať, sprevádzať, organizovať – všetky tieto schopnosti nabrali nové rozmery. Mám za sebou štyri roky tvrdej práce. Stále sa vzdelávam, pozorujem život, vnímam súvislosti, vytváram produkty, ktorými oslovujem ľudí. Zaujíma ma všetko, čo súvisí s prácou a vytváraním nového pracovného prostredia.

Som pravdivá a napíšem, že takáto zmena pre mňa nie je jednoduchý proces. Môže byť súčasťou vývoja, súčasťou životného obdobia, kedy sa rozhodneme, že chceme niečo, čo dá zmysel našej existencii. Môžeme robiť kroky vpred, môžeme meniť svoje rozhodnutia, môžeme rozvíjať nové možnosti pracovného trhu, môžeme sa učiť a napredovať, môžeme si vyberať, môžeme vnímať zodpovednosť, byť dôslední, môžeme cítiť viac slobody, môžeme pracovať na vlastných projektoch, môžeme donekonečna vytvárať nové produkty, môžeme robiť skoro všetko, pre čo sa rozhodneme. Ale môžeme aj stagnovať, prežívať stres a napätie, môžeme mať dlhy, môžeme byť frustrovaní, sklamaní, nahnevaní.

Kam nás takáto cesta vedie a čo sa na nej učíme?

 Čo nám stretnutia prinesú?

Pozrieme sa na rôzne témy, ktoré súvisia s vytváraním si vlastného pracovného prostredia: čo nás láka a priťahuje, peniaze, hodnota práce, vlastná hodnota, produkty, pocity, systém práce, ciele, talenty, spolupráca, poznávanie seba, projekty, propagácia, problémy, ktoré najčastejšie riešime, formálne zastrešenie činnosti, témy s ktorými sa pri vytváraní pracovného prostredia všetci stretávame.

Zdieľanie skúseností, tvorivé prostredie na hľadanie rôznych modelov pracovného prostredia. 

Vyskúšame si rôzne techniky: Dynamika bohatstva, Konštelácie, Pohyb, Mapy mysle atd., a pozrieme sa na riešenia problémových situácií.

Spoločne budeme hľadať vhodné individuálne kroky k pracovným zmenám k lepšiemu.

Pochopíme princípy a zákonitosti prúdenia  peňazí.

Spoznáme možnosti spolupráce a nadviažeme vzájomné kontakty.

Stretnutia:

Kedy: Od 17. 00 do 20.00 hod. 

Kde: Tehelná 4. Zvolen , nad Makrónkou

Príspevok: 15€

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Podľa vznikajúcich tém budú prizývaní ľudia, ktorí prinesú nové informácie, skúsenosti, inšpirácie:)

Prosím, prihláste sa ak máte o účasť záujem, potrebujeme poznať počet Ľudí, kvôli materiálu k akciám. Na stretnutie bude potom všetko pripravené.

 Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a viete zorganizovať skupinu vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujeme zabezpečiť priestor a ľudí so záujmom o tému. Na podmienkach spolupráce sa radi dohodneme osobne na tel. čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421 907 141 509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod. alebo to môže byť  jednodňový seminár/8 hod.

K téme robíme individuálne poradenstvo s témami pracovného prostredia pre tých, ktorí zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂.

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.