SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

O mamách a dcérach

Trojdňový víkendový program | O mamách a dcérach
27. Marec 2020
do: 29.Marec 2020
Hriňová Blato
Vzdelávacie centrum Blatinka
piatok od 17.00 - nedeľa do 13:00hod.
190€

Pre koho sú stretnutia určené?

Pre ženy rôzneho veku, ktoré téma zaujíma a priťahuje. Pre ženy, ktoré hľadajú cesty k svojim mamám alebo dcéram, a cítia, že takéto stretnutie ich môže posilniť, podporiť, inšpirovať k novým krokom. Pre ženy, ktoré chcú zažiť spoločné chvíle so svojimi mami alebo dcérami a prejsť cestou spoločných skúseností. Pre mamy, ktoré potrebujú pochopiť, čo sa vo vzťahoch mama – dcéra deje, aby mohli prechádzať separačným procesom s dcérami prirodzenejšie a pokojnejšie.  Pre dcéry, ktoré chcú viac porozumieť správaniu svojich mám a prejsť od napätia k vďačnosti. Pre ženy, ktoré zaujímajú témy materských zdrojov a potrebujú podporu, prijatie, silu, o ktorú sa môžu oprieť.

Čo stretnutie prinesie?

Zážitok z kruhu žien, podporu a bezpečie.

Inšpirácie k novým krokom pre zlepšenie vzťahu.

Spoznávanie seba, vedomie o cykle ženského života a o zmenách, ktorými prechádzame.

Pohyb, tanec, meditácie, tvorenie, komunikáciu bez posudzovania a hodnotenia.

Spoznávanie materských zdrojov, o ktoré sa môžeme oprieť.

Prejavenie emócií a otváranie ciest k vďačnosti, radosti, voľnosti a spontánnosti.

Uvoľnenie vzťahu k matkám a posun vo vzájomnom prijatí.

Čas pre seba, relax, uvoľnenie,  nové zážitky, zdieľanie ženskej múdrosti.

Kde a kedy?

Vzdelávacie centrum Blatinka/ Hriňová Blato

Víkend od 27. – 29. 3. 2020

Začíname piatok o 18.00 večerou a končíme v nedeľu o 13.00 obedom

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok na víkend 190€

Príspevok mama a dcéra 320€

Rada pracujem s menšou skupinou žien. Je pre mňa dôležité aby každá žena mala dostatočný priestor pre vlastné sebavyjadrenie a pre spracovanie svojich osobných procesov súvisiacich s témou. Počet žien v skupine z uvedených dôvodov je maximálne 15.

Prihlasujte sa, prosím:

cez náš prihlasovací formulár alebo cez mail  jvaculciakova@gmail.com.

Zálohovou platbou 100€  potvrdíte svoju účasť a zabezpečíte si miesto na víkende. Zvyšok príspevku uhradíte najpozdejšie mesiac pred akciou.  Záloha na víkend je nevratná. Ak uznáte za vhodné môžete svoju účasť potvrdiť aj celou sumou.

Účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. 

Prineste si pohodlné oblečenie na pohyb. Symbol – predmet, ktorý vám pomôže porozprávať o tom, ako vnímate svoj vzťah s mamou alebo dcérou. Malú zobku ku spoločným chvíľam. 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.