SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Premeny ženy

Podporné skupiny | Premeny ženy
14. Október 2019
Zvolen
nám. SNP 70/36 , JANA STYLE
17.00 do 20.00
27€

Komu sú  stretnutia určené?  

Stretnutia sú pre ženy v každom veku, ktoré cítia, že sa potrebujú naučiť starať sa o seba tak aby sa cítili spokojné, vyrovnané, plné sily a zdravia. Neviem, či vás k starostlivosti o seba niekto viedol? Mňa nie. Postupne, počas života sa touto témou zaoberám a komunikujem ju so ženami. Spoločne sa učíme robiť láskavé kroky k sebe. Zaujímame sa o to ako sa cítime, ako premýšľame, ako sa pohybujeme, stravujeme, ako sa staráme o pokoj v duši, ako relaxujeme, ako si robíme radosť skrášľovaním svojho zovňajšku a tak napĺňame svoje často skryté potreby.

  1. Stretnutie  14. 10. 2019 – Čas pre seba a starostlivosť o pleť   

Prečo je dôležité dopriať si čas pre seba? Diagnostika typu pleti, druhy kozmetických prípravkov a ich vhodnosť na ošetrovanie daných typov pletí, rady pre domáce ošetrenie pleti, benefity kozmetického ošetrenia…

  1. Stretnutie 21. 10. 2019 – Sebavedomie a vizáž

Zdravé sebavedomie ženy.  Diagnostika typu tváre, výber dekoratívnej kozmetiky pre jednotlivé typy, rady a praktické ukážky líčenia, minikurz sebalíčenia…

  1. Stretnutie 28. 10. 2019 – Vibrácie farieb a farebná typológia

Ako vnímame farby a ako nás ovplyvňujú. Určenie nášho farebného typu, vhodný výber farieb, ktoré nám pristanú, štýlové poradenstvo…

  1. Stretnutie 4. 11. 2019 – Móda a duša 

Oboznámenie sa s metódou Octo Codes, pomocou ktorej môžeme podľa obliekania a našich vonkajších fyzických znakov spoznať aj charakterové vlastnosti človeka, jeho spôsob myslenia, jeho priority, jeho typické chovanie a talent…

  1. Stretnutie 11. 11. 2019 – Telo a jedlo pre dušu

Čím živím svoje  telo a láska k nemu.  Postrehy a skúsenosti z projektu Octo Gram, o zdravom stravovacom štýle. Búranie nefunkčných pravidiel stravovania. Starostlivosť o naše telo a jeho vyživovanie…

Námestie SNP 70/36,  Zvolen , Jana Style

Stretnutia sú vždy v pondelky od 17.00 do 20.00 hod.

Lektorky: Jana Bothárová a Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok 27€ jedno stretnutie 

Príspevok na všetky stretnutia 126€

Venujeme sa malým skupinkám žien, max počet 7 žien na jedno stretnutie.

V prípade záujmu sa prihlasujte na  jvaculciakova@gmail.com  

Dva dni pred akciou posielame prihláseným účastníčkam, ktoré uhradili príspevok, bližšie informácie k akcii. Prihlásiť sa môžete aj cez náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť potvrdte platbou na účet: SK7909000000000402936872. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Bothárová

Mám rada vizuálnu krásu ženy,
no som ešte radšej, keď k nej patrí aj krásna duša.
Starám sa o svoje zákazníčky tak, aby ten súzvuk krás bol počuť i vidieť.

Viac o mne
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.