SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový program | ŽENSKÉ kruhy
12. November 2022
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
9.00 do 14.00
54€

Možnosti komunikácie

Komunikujeme denne v rodinách, s partnermi, deťmi, v práci s kolegami a nadriadenými, vo voľnom čase s priateľmi a ľuďmi okolo. Každý z nás má svoju formu komunikácie, ktorá mu je blízka, kopíruje jeho osobnostné črty, nálady, možnosti prejavu. Ak máme pocit, že sme dostatočne vnímaví a reagujeme v záujme rozvíjania vzťahov, cítime spokojnosť vo svojom živote, nepotrebujeme sa zaoberať svojou komunikáciou. Ak však cítime, že v niektorých vzťahoch komunikácia neprúdi, sme v nich uzavretí, neosobní, vyhýbame sa určitým ľuďom a trápi nás to, možno je čas dozvedieť sa o komunikácii trošku viac. Najčastejšie hľadáme nové podnety, keď cítime, že niečo v komunikácii nejde alebo smeruje k deštrukcii vzťahu.

S čím sa na stretnutí zoznámime?

Získame komunikačné zručnosti, ktoré môžeme použiť v každodennej komunikácii.

Môžeme odhaliť svoje komunikačné vzorce a nájsť nové prístupy.

Uvedomíte si možnosti neverbálnej komunikácie a spôsoby jej využitia.

Pohráme sa s technikami zrkadlenia v reálnom živote.

Natrénujete si rovnováhu v komunikácii, čo znamená udržiavať výdaj a príjem v rozhovore.

Zažijeme empatický, prijímajúci rozhovor.

Zistíme aké sú naše komunikáčné cesty.

Budeme trénovať komunikáciu bez posudzovania  a hodnotenia.

Budeme vnímať pocity, ktoré sa skrývajú za našou komunikáciou.

Môžeme sa zoznámiť so spôsobmi, ktoré rozvíjajú komunikáciu.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Termín jednodňového stretnutia:  12. 11. 2022

Čas:  od 9.00 do 14.00 hod.

Miesto konania:  Tehelná 4.  Zvolen

Príspevok: 54€

Stretnutie je vhodné pre ženy a mužov, ktorí chcú o komunikácii vedieť viac a zároveň sa chcú podeliť o to, čo poznajú. Chcú rozvinúť spôsoby komunikácie, vnímať a používať ju v širšom rozsahu v akomkoľvek medziľudskom kontakte.

Prihlasujte sa, prosím záväzne, cez náš prihlasovací formulár. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa pýtajte na všetko, čo vás zaujíma. 

Účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872  Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.