SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Slnovrat

Podporné skupiny | Kráčame v Kole roka
21. December 2018
Banská Bystrica
Kapitulská 14.
17.00 do 20.00
10€

Slnovrat 21. 12. je deň kedy tmavá časť roka končí a pomaly prichádza viac slnka do prírody a do našich životov.

Deň kedy sa môžeme zastaviť a spolu s prírodou vstúpiť do dní svetla a nových začiatkov. Oslavy a stretnutia s ľuďmi nám dávajú pocit, že sme súčasťou celku, že zdieľame spolu prežité, že máme podporu a úctu na cestách k novému. Takto pomocou osláv alebo rituálov si uvedomujeme  chvíle prechodov,  podstatné pre nás život. Takto sa učíme mať úctu ku koncom a prijímať s láskou začiatky:)

Stretnutie je pre ľudí, ktorí majú chuť zastaviť sa, prehodnotiť rok, poďakovať, zdieľať to, čo sa ich najviac dotklo. Pre ľudí, ktorí si chcú uvedomiť svoju cestu životom pomocou roka, ktorí chcú vedieť, čo všetko sa naučili a s akými schopnosťami môžu tvoriť ďalej:)

Pre ľudí, ktorí majú v úcte iných, túžia podporovať prúdenie lásky v medziľudských vzťahoch.

V prípade záujmu o stretnutie sa ozývajte vopred, podľa počtu účastníkov vyberieme miesto

BB. Kapitulská 14 alebo ZV Tehelná 4.

Príspevok 10€

Prosím priniesť sviečku na vstup do svetlej časti roka:)

Teším sa na vás:)

 

 

 

 

Začíname od 17.00

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.