SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Vnútorná rovnováha a menštruačný cyklus v tele ženy

Jednodňový program | Vnútorná rovnováha a menštruačný cyklus v tele ženy
21. Október 2017
Banská Bystrica
Kapitulská 14.
od 10.00 do 17.00
45€ , mama a dcéra 65€

Čo sa môžeme naučiť?

Zoznámime sa s fázami menštruačného cyklu, ktoré prebiehajú v tele pod vplyvom hormonálneho systému. Pre jednoduchšiu predstavu si fázy spojíme s cyklom mesiaca, ktorý nám posúva informácie o prepojení sa s prírodou. V jednotlivých fázach cyklu sa mení naše správanie a týmto zmenám budeme venovať svoju pozornosť. Budeme vnímať, čo je pre nás prirodzené a čo nám v jednotlivých fázach cyklu vôbec nejde. Naučíme sa pozorovať svoje správanie a prejavy v jednotlivých obdobiach cyklu a postupne ich vnímať  ako prirodzenú súčasť nášho života. Keď sa v tom zorientujeme a porozumieme si, môžeme komunikovať svoju premenlivosť vo vzťahoch k partnerom a deťom, čím prispejeme k jasnejšej forme spoločného života. Môžeme sa dozvedieť veľa podnetných informácií o tom, ako udržiavať svoju rovnováhu pomocou úpravy stravovania alebo pri bezpečných zmenách v  každodennom živote.

Ako bude deň prebiehať ?

Počas programu budeme vnímať a nasledovať denný cyklus, ktorý sa spája s našim biorytmom. Pomocou rozhovorov a zdieľania, pohybu, tanca a kreslenia si budeme postupne uvedomovať jednotlivé obdobia menštruačného cyklu. Tvorivým prístupom si objasníme jeho celý mesačný proces. Budeme vnímať rôzne roviny menštruačného cyklu a uvedomovať si, kde potrebujeme urobiť zmeny, aby sme cítili rovnováhu a aby sme žili prirodzenejšie so sebou a v súlade s potrebami a možnosťami svojho tela.

Čo si odmesiete?

Vedomie o prirodzenosti svojej premenlivosti a vedomie o tom, že sme v poriadku.

Návody na to, ako urdžiavať svoju vnútornú rovnováhu.

Nový pohľad na svoje telo.

Podnety k možným zmenám, ktoré vám môžu uľahčiť život.

Nové skúsenosti s pohybom a tvorivými technikami.

Dobrý pocit z krásne prežitého dňa, ktorý ste venovali sebe, svojej ženskosti a svojmu zdraviu.

Všetko, čo urobíme pre seba, prinesieme do svojich rodín k partnerom a deťom a tým obohatíme spoločný život.

Zdravá a šťastná žena vytvára najprirodzenejšie prostredie pre život.

Lektorky: Jana Almaja Vaculčiaková a Margaréta Mikovínyová

Termín jednodňového stretnutia:  5. 8. 2017

Čas: od 10.00 do 17.00 hod.

Miesto konania: B. Bystrica, Kapitulská 14.

Príspevok: 45€

Mama a dcéra:  65€

AKCIA pri prihlásení sa a úhrade do 23. 8. je 40€ a mama s dcérou 60€

Stretnutie je vhodné pre všetky ženy, ktoré majú záujem využívať dary menštruačného cyklu v prospech svojho každodenného života. Stretnutie je vhodné pre mamy s dcérami, ktoré majú chuť spoznať svoj menštruačný cyklus a naladiť sa na signály a potreby svojho tela.

Prihlasujte sa, prosím záväzne, cez náš prihlasovací formulár najneskôr týžden pred akciou. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa pýtajte na všetko, čo vás zaujíma.

Účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru.  Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.