SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Ako ďalej ?

Podporné skupiny | Ako ďalej ?
21. Október 2021
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
17:00 - 19:00
10€

Mnoho vecí sa v poslednom roku zmenilo. Potrebujeme reagovať na to, čo prináša vonkajšie prostredie, ale pritom cítime, že určité zmeny prebehli aj v našich osobných životoch alebo aj v nás samotných.  Uvažujeme o tom ako môžeme  to, čo sme v poslednom roku spoznali a prežili integrovať do každodenného života so zámerom spokojnosti, ľudskosti, pravdivosti, radosti ?  Vieme to urobiť každý sám za seba alebo môžeme vytvoriť priestor, kde sa podporujeme, inšpirujeme a spolupracujeme? Tieto stretnutia sú otvoreným priestorom pre všetkých nás, ktorí si kladiem podobné otázky.

Uvažujeme o tom na akých princípoch začneme tvoriť svoj ďalší život?

Čo všetko je potrebné zohľadniť aby náš život bol spokojnejší ?

Na akých hodnotách si postavíme  svoje projekty, ktoré nám dávajú zmysel?

Ktoré oblasti života si vyžadujú najväčšiu pozornosť ?

Podstatné sú základy aby „stavba“ bola dostatočne stabilná.

Ako ďalej

– je miestom v čase, kde sa stretneme aby sme spolu zdieľali to, čo vnímame ako podstatné.

– priestorom pre porozumenie, podporu, povzbudenie alebo spoluprácu a prepájanie sa v zámeroch a projektoch.

– je príležitosťou pre spájanie sa ľudí, ktorí túžia po zdravých medziľudských vzťahoch.

– je výzvou,  inšpiráciou,  motiváciou pre tvorenie, pokojom.

Kedy:   vždy tretí štvrtok v mesiaci

 23. 9., 21. 10., 18. 11., 2021

začíname  od 17. 00 max. do o 19. 00 hod.

Kde: Súlad, OZ, Tehelná 4. Zvolen/Budova Klemo 

Skupiny vedie: Jana Almaja Vaculčiaková

Minimálny príspevok za účasť na stretnutí  je 10€ na osobu.

V prípade zlej finančnej situácie je príspevok dobrovoľný.

Prosím prihláste sa mailom jvaculciakova@gmail.com alebo telefonicky +421907141509 a prihlásenie  potvrdte  platbou na účet:  SK7909000000000402936872

Čo podporná skupina prináša do života ľudí?

Hlbšiu diskusiu na témy, ktoré vzniknú v skupine, zdieľanie skúseností.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Obohatenie malými sebapoznávacími aktivitami, ktoré môžeme použiť v každodennej realite.

Širší náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Inšpirácie a nové pohľady, použiteľné v každodennom živote.

Rôzne možnosti medziľudskej komunikácie.

Tešíme sa na vás 🙂


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.