SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

KTO som ?

Cyklus jednodňových zážitkových stretnutí 2023

Občas potrebujeme čas a zručnosti, ktoré použijeme k nahliadnutiu do seba. Otvoríme vzťah so sebou, zistíme KTO aktuálne sme a získame silu a jasnosť  aj v medziľudských vzťahoch.

V poslednom období si ženy na stretnutiach so mnou často kladú otázku: KTO vlastne som?

Práve toto je jedna z otázok, ktoré otvárajú dvere do vnútra a pomáhajú nahliadnuť do skrytých častí seba samej. Kým nenahliadneme do svojho vnútra, hľadáme stále vonku a hýbeme sa ako slámky vo vetre, lebo každý vonkajší podnet sa nás dotkne. Vonkajšie podnety, ktoré často vnímame ako problémy, nás práve vyzývajú k tomu, aby sme dvere k sebe otvorili a uvideli vlastné zdroje, o ktoré sa  vždy vieme oprieť.

Prechodové obdobia sú miesta v živote, kedy sa uzatvára to, čo sme žili a pred nami je niečo nové. Práve tu je čas zastaviť sa, venovať chvíľu pozornosti sebe, aby sme zistili KTO sme. Ak si nový život skladáme s vedomým seba a v kontakte so sebou, má kvalitu, ktorá nás bude podporovať. Ak si život naskladáme podľa toho, čo chcú ľudia okolo, riskujeme, že spokojné nebudeme. Oba spôsoby pre život majú význam a je len otázka času, keď si vyskúšame jeden a aj druhý prístup.

KTO som ?

Otváram letný priestor pre  4 tvorivé stretnutia, kde sa v bezpečnom prostredí pozrieme do svojho vnútra, aby sme si naskladali obraz seba samej.

15.7. Vnútorná navigácia a schopnosti, ktoré máme.

29. 7. Vzťahy, naša vonkajšia navigácia.

12. 8. Talenty, silné, slabé stránky a sebarealizácia.

26. 8. Hodnoty, priority, hojnosť a zmysel bytia, zdravie. 

Čo  zažijeme a čo získame ?

Bezpečné prostredie v kruhu žien.

Čas pre seba so zameraním pozornosti na svoj vlastný potenciál.

Stretnutia so ženami, ktoré zaujímajú podobné témy.

Inšpirácie zo skúseností iných žien.

Možnosti a zručnosti ako komunikovať seba v prostredí.

Ujasnenie si toho KTO som a kam kráčam.

Získame množstvo techník na poskladanie sebaobrazu, ktoré môžeme použiť vždy, keď budeme potrebovať. Na každom stretnutí si zažijeme niektorú z umeleckých techník, ktoré nám pomôžu vyjadriť sa a tvoriť.

 

 

 

 

Štyrmi stretnutiami, ktoré nás povedú do vnútra cez rôzne oblasti života, vás bude sprevádzať  lektorka a terapeutka Jana Vaculčiaková

Začíname:

15. 7. 2023 a pokračujeme každé dva týždne 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2023

Čas stretnutia je o 13.00 a končíme o 18.00 hod.

Obdobia medzi stretnutiami využijeme na overovanie a pozorovanie svojich častí, ktoré sme na stretnutí odkryli.

Ak  potrebujeme prejsť celou cestou sebapoznávania, cyklus je vám celý k dispozícii. Ak potrebujeme rozšíriť aktuálne podoby sebapoznávania o časť, ktorá je vo vás zatiaľ skrytá, pokojne sa prihláste len na potrebné témy stretnutia.

Príspevok na jedno stretnutie je 64 € 

Príspevok na všetky stretnutia je 240 € 

Prihlasujte sa, prosím, cez mail jvaculciakova@gmail.com alebo náš prihlasovací formulár. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť  platbou  na účet: SK7909000000000402936872, Počet miest je obmedzený  na 6 žien. Do poznámky ku platbe uveďte názov seminára a vaše meno.

Týždeň pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili platbu, bližšie informácie k akcii. 

 

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 

 

 

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne