SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Pohybom k UVOĽNENIU

Pohybové stretnutia 2024

Cítite v sebe stres a napätie a potrebujete sa uvoľniť ? Máte pocit, že sa potrebujete  hýbať a hľadáte  vhodné možnosti ? Možno chcete zažiť niečo nové, kde  viac spoznáte princípy tela a prehĺbite kontakt so sebou? Ak máte kladné odpovede na tieto otázky, pohybové cykly sú tu práve pre vás.  

Počas života som sa stretla s rôznymi možnosťami pohybu a niektorým som sa dlhodobejšie venovala. Posledných 10 rokov moju pozornosť pritiahol pohyb, ktorému „hovoríme“ voľný, spontánny, autentický, kreatívny alebo aj terapeutický pohyb. Podľahla som jeho širokým možnostiam a často individuálne zdieľam antistresové cvičenia alebo techniky uvoľnenia, ktoré pozitívne  podporujú spôsob starostlivosti o seba, o svoje prežívanie.

Robím krok ďalej a vytváram priestor pre uzatvorené skupiny žien v každom veku, kde si postupne, spolu prejdeme rôznymi cvičeniami a technikami, ktoré nás uvoľnia, podporia vzťah k sebe, pomôžu telu pri vytváraní priaznivého hormonálneho elixíru, ktorý má vplyv na pozitívne prežívanie emócií a pocitov.

Zameraním sa na telo v pohybe a spoznávaním  vlastných schopností, získame veľa informácií o sebe, zachytíme  princípy, ktoré pozná naše telo a vzájomne sa inšpirujeme ženami v skupine. Výhody voľného pohybu vidím v tom, že každý pohyb, ktorý urobíme je vždy skvelý, nemôžeme urobiť chyby, skrátka vo voľnom pohybe vytvárame pevnú oporu v sebe, hľadáme svoje najoptimálnejšie možnosti, rešpektujememe sa a tak následne lepšie reagujeme na vonkajšie výzvy.  Voľný pohyb vychádza z možností, podnetov a potrieb tela, ktoré sa učíme  postupne vnímať, prijímať a dôverovať im, tým vytvárame pozitívny láskavý vzťah k sebe a učíme sa pomaly spoznávať bezpečie a stabilitu, ktorú v sebe máme. Telo sa postupne stáva domovom, v ktorom sa cítime príjemne.

Pri voľnom pohybe  ľahšie  uvoľníme  stres a napätie,  tým podporujeme fyzické a psychické zdravie. 

Čo vám stretnutia prinesú ?

 • Plnohodnotný čas pre seba
 • Spoznáte nové možnosti pohybu a relaxácie
 • posilníte svoje sebapozorovacie schopnosti a vnímanie tela
 • uvedomíte si možnosti, ktoré v tele máme
 • získate mnoho zručností na uvoľnenie stresu, napätia, úzkostí
 • inšpirujete sa a nájdete spôsoby sebapomoci v nepríjemnom prežívaní
 • oživíte alebo podporíte láskavý prístup k sebe
 • naučíte sa komunikovať o svojom prežívaní
 • zasmejete sa, uvoľníte a občas aj niečo vytvoríte
 • všetko, čo zažijete si môžete preniesť do každodenného života
 • možno vytvoríte nové priateľstvá s podobne ladenými ženami

4 cykly som rozdelila na 4 stretnutia s úlohami medzi mini.

Tým vzniká prostredie na bezpečné uvoľňovanie sa, postupné vnímanie vlastných potrieb, vlastných možností,  hlbšie a hlbšie spoznávanie darov svojho tela, mysle, emócií a duše.

Prvý cyklus – základné princípy

  3. 6. 2024   Ľahkosť a Zámer

10. 6. 2024   Uzemnenie a pokoj mysle

17. 6. 2024   Dych, základný princíp rovnováhy

24. 6. 2024  Živly v tele a spolupráca

1. 7. 2024   Čo všetko telo dokáže

Druhý cyklus – bezpečie

Zdravá  chôdza každodenná

Jemnosť a sila zmyslov

Zvuk a hlas

Tempo a rytmus

Aktivita a relaxácia

Tretí cyklus – emócie

Pohyb, ktorý mi vyhovuje

Ruky a sebadotyk

Vnútorné systémy v tele

Emócie v pohybe

Uvoľňovanie a jeho možnosti

Štvrtý cyklus – rovnováha

Mužský princíp v tele

Ženský princíp v tele

Divokosť, autenticita, spontánnosť

Môj biorytmus

Bezpečie a priestor

 

V pohybe si zažijeme spojenie prvkov z  oblasti Tanečno pohybovej terapie, Arte terapie a Muzikoterapie, Relaxačné techniky, Psychomotorické hry, Somatickú prax, bezpečie a podporu v komunikačnej skupine.

 

Stretneme sa raz v týždni 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., vždy v pondelok od 18.00 do 19.30hod. 

Miesto : Galéria na Tehelnej 4:, budova Klemo

Lektorka Jana Vaculčiaková

Cena 5 krokového cyklu/ 7,5 hodiny/  70 €

Jedno stretnutie 15€

Zálohovou platbou 40€  alebo celou platbou 75€ potvrdíte svoju účasť  na akcii. Zvyšok príspevku uhradíte na mieste.  Dva dni pred akciou posielame prihláseným účastníkom, ktorí uhradili zálohu, bližšie informácie k akcii.

Prihlasujte sa, prosím, cez náš prihlasovací formulár, mailom alebo na čísle 0907141509. Záujem o účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený vzhľadom na veľkosť priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste nápoj, o všetky potrebné materiály a podložky na zem je postarané.   

Radi vám zodpovieme otázky, ak potrebujete viac informácií.

Tešíme sa na vás.