SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Peniaze, práca, vzťahy

Jednodňový program | Peniaze, práca, vzťahy
17. Marec 2018
do: 17.Marec 2018
Banská Bystrica
Kapitulská 14.
Začíname o 9.00 hod a končíme 17.00 hod.
Minimálny príspevok: 45€

Stretnutie je pre všetkých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov  otvárajú témy súvisiace s vnímaním peňazí, ich prúdením  a hojnosťou nášho života. Pozrieme sa na to, aký základný postoj ku peniazom máme,  aké emócie sa za nimi skrývajú, aké kľúčové vzťahy alebo situácie s nimi súvisia. Pozrieme sa na svoje finančné presvedčenia, na situácie z detstva, v ktorom sa formoval náš vzťah k peniazom, na svoju prácu, ktorá nás živí. V prvej polovici stretnutia budeme pozorovať všetko, čo zistíme o našom postoji k peniazom. Postupne sa odkryjú situácie, ktoré môžu spôsobovať problémy v oblasti financií.  Pomocou techniky Rodinných a systemických konštelácií si účastníci, ktorí uznajú za vhodné budú môcť uvoľniť problémy, blokované emócie, upraviť daný stav, zlepšiť vzťahy, pozrieť sa na príčiny ich problémov, získať nadhľad.

Stretnutie vytvára priestor pozrieť sa na to, čo je skryté, o čom nevieme ale niekde v živote sa to objavuje. Môžeme tým uvoľniť presvedčenia, ktoré sú súčasťou našich postojov a konania a môžu vytvárať prostredie na rozvíjanie  peňažných problémov. Pomocou stavania vlastných systémov(stavajú sa max 3 konštelácie) vzniká priestor na riešenie, postupné uvoľňovanie, následné rozvíjanie prúdenia peňazí a otváranie sa hojnosti života.

Stretnutie je otvorené pre skupinu ľudí vo veku od 18. rokov. Počet miest je obmedzený priestorom. Na stretnutí vytvárame bezpečné prostredie, vyjadrujeme sa len k tomu, čo uznáme za vhodné a tak ako potrebujeme aby sme sa necítili ohrození. Nie je potrebné odkrývať svoje osobné životné situácie, komunikácia je zameraná na vyjadrovanie aktuálnych postojov a názorov k daným oblastiam.

Informujte nás prosím o svojej účasti, včasným prihlásením sa cez stránku. Ak potrebujete ďalšie informácie, pokojne nás kontaktujte.

Účasť odporúčame potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872, počet miest je obmedzený veľkosťou priestoru. Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Ing. Milan Libiak Viac o mne
Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádza ľudí na individuálnych stretnutiach. Vedie občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.