SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - víkendy Zaježová

Ročný cyklus 5 víkendových seminárov v nádhernom prostredí Zaježovej. Spoločne sa vydáme na tvorivú cestu ženy s podporou ženského kruhu. Nazbierame skúsenosti a inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, sebavedomejší a úspešnejší život.

Víkendové semináre

Na piatich víkendových seminároch v nádhernom prostredí Zaježovej sa spoločne v kruhu žien vydáme na tvorivú cestu. Lektorka Janka Almaja Vaculčiaková odovdzá svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti o tom, aké schopnosti a možnosti my – ženy máme a ako ich môžeme rozvíjať. Budeme navzájom zdieľať ženské príbehy, naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať všetko potrebné a prínosné pre život ženy. Spojenie s prírodou je spojením s prirodzeným spôsobom bytia, ktoré máme aj v našich telách. Naučíme sa porozumieť ich signálom a reagovať na ne.

Nazbierame inšpiráciu

Vďaka tancu a pohybovej terapii, kresleniu, hrám, spevu, zdieľaniu, meditáciám, pozorovaniu cyklickosti ženy, prostredníctvom masáží, vôní, oslavami prechodov medzi životnými obdobiami, aj vďaka výbornej vege strave, prechádzkam v prírode, či spoločným posedeniam v čajovničke, nazbierame inšpiráciu pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší život.

Cyklus seminárov je určený pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré chcú samy vytvárať svoj život. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobia a hľadajú z nich východisko, pre ženy, ktoré sa nevedia rozhodnúť a možno aj vedia, čo nechcú, ale ešte hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojná a chcete si oddýchnuť a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami.

Zážitky

Všetky zážitky, nové poznania a vedomosti si každá účastníčka ponesie so sebou do každodenného života a môže ich použiť pri budovaní svojich vzťahov s blízkymi či s partnerom, pri hľadaní svojho poslania, pri výchove detí či pri starostlivosti o seba samú.

Stretnutia

Cesta k sebe a svojej tvorivosti

PRVÉ jarné stretnutie nám otvorí cestu k sebe ako žene. 17. – 19. marec

Budeme sa spoznávať, rozvíjať láskavý prístup k sebe, záujem a úctu či uznanie, aby sme podporili svoje sebavedomie, samostatnosť, sebadôveru a vytvorili základ pre rozvíjanie tvorivých schopností vlastného života.

Cesta k láske vo vzťahoch

DRUHÉ stretnutie nám ukáže cestu k vzťahom k iným. 5. – 7. máj

Budeme hľadať spôsoby, ako rozvíjať láskavé vzťahy s ľuďmi, ktorých stretávame, s blízkymi a príbuznými. Budeme venovať čas vlastnej rovnováhe v žensko-mužskom princípe, čas partnerským vzťahom a láske, ktorú v nich môžeme podporiť, aby sme cítili vzájomné spojenie a naplnenie.

Cesta k matkám

TRETIE stretnutie bude o materstve, o zdrojoch, ktoré nám pomáhajú. 28 . – 30. júl

Bude o vedomom rodičovstve, o našich deťoch a cestách k nim. Bude o roliach mama a otec, o tom, čo zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na krajšie. Bude o tom, čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Bude o zdrojoch, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme.
Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami.

Cesta k práci a sebarealizácii

ŠTVRTÉ stretnutie bude o našej práci a sebarealizácii. 29. 9. – 1. október

Stretnutie bude o našich talentoch, schopnostiach, silných a slabých stránkach, o sebarealizácii a práci, ktorá nám môže dávať zmysel. O tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. O tom, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Bude to stretnutie s hodnotou ženy, ktorú vnímame vo svojom živote.

Cesta k múdrosti

PIATE stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. – 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva. Môže nám to priniesť pokoj a radosť do života.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, môžu pred platbou využiť bezplatnú polhodinovú konzultáciu (mail, skype, osobné stretnutie).

Pri prihlásení sa na celý cyklus platí zvýhodnená cena 850€.

AKCIA

pri úhrade za druhé stretnutie do 5. 4.  príspevok  170€.

Cena jednotlivých seminárov je 190€.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

V cene je ubytovanie, vegetariánska strava, program, darčeky.

Darčeky:
Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby.

Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy. Materiály k jednotlivým témam.

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2017.

Viac informácií a prihlasovanie: Helena Longauerová, h.longauerova@gmail.com, 0918 949 539

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Pozorujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností a vytváranie krajšieho, prirodzenejšieho a príjemnejšieho sveta.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí