SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - víkendy Zaježová

Ročný cyklus víkendových seminárov v nádhernom prostredí Zaježovej. Spoločne sa vydáme na tvorivú cestu ženy s podporou ženského kruhu. Nazbierame skúsenosti a inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, sebavedomejší a úspešnejší život.

Víkendové semináre

Na piatich víkendových seminároch v nádhernom prostredí Zaježovej sa spoločne v kruhu žien vydáme na tvorivú cestu. Lektorka Janka Almaja Vaculčiaková odovdzá svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti o tom, aké schopnosti a možnosti my – ženy máme a ako ich môžeme rozvíjať. Budeme navzájom zdieľať ženské príbehy, naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať všetko potrebné a prínosné pre život ženy. Spojenie s prírodou je spojením s prirodzeným spôsobom bytia, ktoré máme aj v našich telách. Naučíme sa porozumieť ich signálom a reagovať na ne.

Nazbierame inšpiráciu

Vďaka tancu a pohybovej terapii, kresleniu, hrám, spevu, zdieľaniu, meditáciám, pozorovaniu cyklickosti ženy, prostredníctvom masáží, vôní, oslavami prechodov medzi životnými obdobiami, aj vďaka výbornej vege strave, prechádzkam v prírode, či spoločným posedeniam v čajovničke, nazbierame inšpiráciu pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší život.

Cyklus seminárov je určený pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré chcú samy vytvárať svoj život. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobia a hľadajú z nich východisko, pre ženy, ktoré sa nevedia rozhodnúť a možno aj vedia, čo nechcú, ale ešte hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojná a chcete si oddýchnuť a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami.

Zážitky

Všetky zážitky, nové poznania a vedomosti si každá účastníčka ponesie so sebou do každodenného života a môže ich použiť pri budovaní svojich vzťahov s blízkymi či s partnerom, pri hľadaní svojho poslania, pri výchove detí či pri starostlivosti o seba samú.

Stretnutia

Cesta k sebe a svojej tvorivosti

PRVÉ jarné stretnutie nám otvorí cestu k sebe ako žene. 17. – 19. marec

Budeme sa spoznávať, rozvíjať láskavý prístup k sebe, záujem a úctu či uznanie, aby sme podporili svoje sebavedomie, samostatnosť, sebadôveru a vytvorili základ pre rozvíjanie tvorivých schopností vlastného života.

Cesta k láske vo vzťahoch

DRUHÉ stretnutie nám ukáže cestu k vzťahom k iným. 5. – 7. máj

Budeme hľadať spôsoby, ako rozvíjať láskavé vzťahy s ľuďmi, ktorých stretávame, s blízkymi a príbuznými. Budeme venovať čas vlastnej rovnováhe v žensko-mužskom princípe, čas partnerským vzťahom a láske, ktorú v nich môžeme podporiť, aby sme cítili vzájomné spojenie a naplnenie.

Cesta k matkám

TRETIE stretnutie bude o materstve, o zdrojoch, ktoré nám pomáhajú. 28 . – 30. júl

Bude o vedomom rodičovstve, o našich deťoch a cestách k nim. Bude o roliach mama a otec, o tom, čo zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na krajšie. Bude o tom, čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Bude o zdrojoch, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme.
Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami.

Cesta k práci a sebarealizácii

ŠTVRTÉ stretnutie bude o našej práci a sebarealizácii. 29. 9. – 1. október

Stretnutie bude o našich talentoch, schopnostiach, silných a slabých stránkach, o sebarealizácii a práci, ktorá nám môže dávať zmysel. O tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. O tom, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Bude to stretnutie s hodnotou ženy, ktorú vnímame vo svojom živote.

Cesta k múdrosti

PIATE stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. – 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva. Môže nám to priniesť pokoj a radosť do života. Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku ak uznáte za vhodné.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, môžu pred platbou využiť bezplatnú polhodinovú konzultáciu (mail, skype, osobné stretnutie).

Pri prihlásení sa na celý cyklus platí zvýhodnená cena 850€.

AKCIA

pri úhrade za štvrté stretnutie do 29. 8.  je príspevok  170€.

Cena jednotlivých seminárov je 190€.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

V cene je ubytovanie, vegetariánska strava, program, darčeky.

Darčeky:
Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby.

Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy. Materiály k jednotlivým témam.

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2017.

Viac informácií a prihlasovanie: Helena Longauerová, h.longauerova@gmail.com, 0918 949 539

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. V individuálnych konzultáciách sprevádzam ľudí témami, ktoré ich zaťažujú. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí