SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Tvorivá cesta ženy

Celoročný program - víkendy Zaježová

Ročný cyklus víkendových seminárov v nádhernom prostredí Zaježovej. Spoločne sa vydáme na tvorivú cestu ženy s podporou ženského kruhu. Nazbierajme skúsenosti a inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, sebavedomejší a úspešnejší život!

Cyklus Tvorivá cesta ženy.

Na piatich víkendových stretnutiach v nádhernom prostredí Zaježovej sa spoločne v kruhu žien vydáme na tvorivú cestu. Lektorka Janka Almaja Vaculčiaková prevedie ženy jednotlivými oblasťami života a budeme venovať pozornosť vzťahu k sebe, partnerským vzťahom, materstvu, sebarealizácii a práci a na záver roka uzavrieme a ukončíme celý cyklus aby sme mohli tvoriť cestu novú. Prejdeme témami,  ktorým každodenne venujeme svoju pozornosť.  Budeme navzájom zdieľať ženské príbehy a odovdzáme si svoje dlhoročné skúsenosti a vedomosti o tom, aké schopnosti a možnosti my – ženy na tvorenie svojej cesty máme. Pomocou umeleckých techník ich budeme bezpečne rozvíjať, každá žena podľa vlastného uváženia. Naladíme sa na prírodu a naučíme sa z nej odčítať všetko potrebné a prínosné pre život. Naše spojenie s prírodou nás vedie k prirodzenému spôsobu bytia, k vnútornej rovnováhe, ktorú potrebujeme v každodennom živote. Naučíme sa porozumieť signálom tela, reagovať na ne a vnímať múdrosť, ktorú v sbe máme. Vytvorime cesty k sebaláske, sebaúcte, sebadôvere, sebahodnote, sebavedomiu.

 Pre koho sú stretnutia určené?

Cyklus seminárov je určený pre ženy bez obmedzenia veku, ktoré chcú samy vytvárať svoj život. Je pre ženy, ktoré chcú byť spokojné, ktoré hľadajú cestu k sebaláske, aj pre ženy, ktoré prežívajú náročné životné obdobia a hľadajú z nich východisko, pre ženy, ktoré sa nevedia rozhodnúť a možno aj vedia, čo nechcú, ale ešte hľadajú to, čo chcú. Pokojne sa môžete pridať aj vtedy, ak ste v živote spokojná a chcete si oddýchnuť a stráviť čas s inými ženami. Seminára sa môžete zúčastniť s kamarátkami či s dcérami alebo mamami.

Čo víkendy prinesú?

Nové zážitky, nové vedomosti o živote ženy, nové skúsenosti.

Bezpečné prostredie, záujem, prijatie, slobodu v prejavení sa, úcturešpekt, uznanie, dôveru, spoluprácu, múdrosť žien.

Hlbšie zdieľanie tém, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života.

Ženskú atmosféru, prirodzený spôsob bytia, spoznáme prírodu a jej cykly v nás.

Príležitosť žiť vedomejšie a hľadať odpovede na vlastné otázky.

Náhľad alebo nadhľad na to, čo aktuálne žijeme.

Podporu v náročnejších obdobiach života.

Zoznámenie sa s možnosťami tanečno-pohybovej terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie.

Sebapoznávacie aktivity, hry, vône, meditácie, masáže, oslavy prechodových období, ktoré prinesú inšpirácie do každodennom živote.

Čas pre seba, radosť, relax, pohodu, spokojnosť, uvoľnenie, prírodu, priateľstvá. Inšpirácie pre pokojnejší, farebnejší, bezpečnejší, láskavejší, hravejší, sebavedomejší a úspešnejší nový život.

Skupiny majú svoje bezpečné pravidlá, každá žena si určuje rozsah vlastného prejavenia sa, podľa potrieb a záujmu. Skupiny prebiehajú pod odborným vedením.

Čo nás čaká?

Cesta k sebe a nové začiatky

PRVÉ  jarné stretnutie nám otvorí cestu k sebe ako žene. 

Spoznávame a prijímame svoju premenlivosť, rozvíjame láskavý prístup k sebe, prejavujeme záujem a úctu či uznanie. Podporujeme svoje sebavedomie, samostatnosť, sebadôveru a vytvárame základ pre rozvíjanie všetkých tvorivých schopností vlastného života. Začneme cyklus archetypom dievčaťa a rok 2018 jarou.  

Cesta k láske v partnerských vzťahoch

DRUHÉ stretnutie nám ukáže cestu ku zdravým vzťahom s mužmi.

Hľadáme spôsoby, ako rozvíjať zdravé vzťahy s mužmi, ktorých stretávame, s blízkymi alebo príbuznými. Venujeme čas vlastnej rovnováhe v žensko-mužskom princípe, čas témam sexuality, čas partnerským vzťahom a láske, ktorú v nich môžeme podporiť, aby sme cítili vzájomné spojenie, spoluprácu, porozumenie a naplnenie. Pokračujeme v plynutí roku a otvárame archetyp milenka.

Cesta k matkám

TRETIE stretnutie bude o materstve, o zdrojoch, ktoré nám pomáhajú. 

Vedomé rodičovstvo, naše deti a cesty k nim. Role mama a otec, čo všetko zažívame v rodinách, čo potrebujeme zvládnuť a zmeniť na príjemnejšie. Čo nás rodičia naučili a ako si k tomu môžeme pridávať to, čo potrebujeme do svojho života práve my. Odhalíme materské zdroje, o ktoré sa môžeme oprieť, keď ich potrebujeme. Uvoľníme vzťahy k vlastným mamám a pustíme lásku medzi nás.
Seminár je určený aj pre ženy, ktoré (ešte) nie sú matkami. Stretneme sa v období leta s archetypom matka.

Cesta k práci a sebarealizácii

ŠTVRTÉ stretnutie bude o našej práci, sebarealizácii a tvorivosti. 

Spoznáme vlastné talenty, najsilnejšie schopnosti a silné stránky. Venujeme pozornosť aj slabým stránkam, sebarealizácii a práci, ktorá nám  dáva zmysel. Porozprávame sa o tom, ako sa vieme prejaviť, ako vieme ísť za tým, čo cítime, že potrebujeme. ZIstíme, čo prinášame medzi iných, ako spolupracujeme a podporujeme sa vzájomne. Stretnutie je o vlastnej hodnote ženy, ktorú vnímame vo svojom živote. Nájdeme v sebe kvality archetypu kráľovná a budeme vnímať jeseň v jej tvorivosti.

Cesta k múdrosti

PIATE stretnutie bude o ženskej múdrosti, spiritualite, intuícii. 1. – 3. december

Stretnutie o uzatváraní a ukončovaní cyklov, ktoré potrebujú koniec, aby sme mohli začať tvoriť niečo nové, v inej kvalite. Bude o emóciách, ktoré prežívame, o našom tele a jeho múdrosti, o jeho liečení a starostlivosti o seba. O pokoji, v ktorom cítime prijatie, lásku, záujem, uznanie, úctu, radosť. Pootvoríme cestu k svojej intuícii a spiritualite. Rok ukončíme zimou a archetypom múdrej ženy.

Odporúčame absolvovať celý cyklus, jednotlivé stretnutia majú následnosť, hovoria o postupnosti v ženskom vývoji. Ak túto postupnosť vnímame a spoznáme súvislosti, sme schopné porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú, vnímať ich význam, pozitíva. Môže nám to priniesť pokoj a radosť do života.

Chýbajúce stretnutia si môžete doplniť v nasledujúcom roku ak uznáte za vhodné.

Ženy, ktoré zvažujú účasť na seminároch, môžu pred platbou využiť bezplatnú polhodinovú konzultáciu (mail, skype, osobné stretnutie).

AKCIA

pri úhrade za piate stretnutie do 31. 10.  je príspevok  170€.

Cena jednotlivých seminárov je 190€.

Na úhradu poplatku za celý cyklus je možné využiť splátkový kalendár. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

Program je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky. V prípade záujmu nás kontaktujte prosím.

V cene je ubytovanie, vegetariánska strava, program, darčeky.

Darčeky:
Jedna individuálna konzultácia pre ženy, ktoré prejdu celým cyklom. Môžete ju využiť podľa vlastnej potreby.

Pozvané hosťky k jednotlivým programom. Magdalena Vaculčiaková, Alžbeta Vaculčiaková, Margaréta Mikovýniová a iné.

Certifikát za účasť na cykle Tvorivá cesta ženy.

Materiály k jednotlivým témam.

Tešíme sa na všetky ženy, ktoré sa rozhodnú kráčať Tvorivou cestou ženy v roku 2018, ktorú práve pripravujeme. Viac informácií prinesieme začiatkom decembra 2017.

Viac informácií a prihlasovanie: Helena Longauerová, h.longauerova@gmail.com, 0918 949 539

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne
Mgr. Magdaléna Vaculčiaková

Novinárka na voľnej nohe

Viac o mne

 Kalendár stretnutí