SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Konštelačné stretnutie

Konštelačné stretnutia | Rodinné a systemické konštelácie
07. Január 2020
Banská Bystrica
Kapitulská 14
17:00 do 20:00
Minimálny príspevok za jedného účastníka konštelačného stretnutia je 10 €, stavanie systému 39€

Pre nás, ktorí vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá… Hľadáme a nachádzame riešenia, ktoré spôsob života uvoľňujú, menia k lepšiemu. Ale občas, sa krútime dlhodobo v začarovaných kruhoch. Tieto situácie majú silný emočný potenciál, ktorý nám veľakrát bráni urobiť kroky k zmene. Niekedy sa stáva, že vidíme len časť z problému a tým nám chýba nadhľad a možnosť vidieť cestu, východisko, riešenie.

Pomocou techniky Rodinných a systemických konštelácií ponúkame pohľad na problémy v rodinách medzi rodičmi a deťmi, v partnerských vzťahoch, v širších rodinných vzťahoch, vo vzťahoch k sebe samému, k prúdeniu peňazí v rodinách alebo pri problémoch so zdravím.

Ak ste doteraz nemali skúsenosť s touto technikou je možné nájsť pre vás spôsob, ktorý vám bude vyhovovať. Môžete byť na skupinovom stretnutí ako pozorovateľ/ka, môžete byť účastníkom v roliach. Každá rola sa nás dotýka a tak si môžeme postupne prežiť aj svoje vlastné osobné situácie. Môžete sa rozhodnúť stavať si vlastnú konšteláciu. Spôsob zapojenia môže mať rôzne formy aby bol pre vás bezpečný, je potrebné dohodnúť si ho pred stretnutím.

Počet miest na stavanie konštelácie je obmedzený na 3 príbehy, je nutné dohodnúť sa včas s lektorom, v rozhovore vám povie ako sa môžete na stretnutie pripraviť. Telefonicky:  Ing. Milan Libiak 0905611283 alebo prihlásením sa cez stránku. Vzhľadom k tomu, že na  stretnutie je potrebná skupina ľudí, prosíme o záväzné potvrdzovanie účasti.

Platbu realizujeme na mieste.

Ďakujeme za ústretovosť a tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Ing. Milan Libiak Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.