SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Rodinné a systemické konštelácie

Ponúkame vám pohľad na medziľudské vzťahy v rodinných alebo v pracovných systémoch, pomocou techniky rodinných a systemických konštelácií. Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá… Hľadáme a niekedy aj nachádzame riešenia, ktoré spôsob života uvoľňujú, menia k lepšiemu. Ale občas, sa krútime dlhodobo v začarovaných kruhoch. Tieto situácie majú silný emočný potenciál, ktorý nám veľakrát bráni urobiť kroky k zmene. Niekedy sa stáva, že vidíme len časť z problému a tak nám chýba nadhľad a možnosť vidieť cestu, východisko, riešenie.

Nový pohľad

Možno cítite, že vaše vzťahy k partnerom, rodičom, deťom, nadriadeným, priateľom potrebujú nový pohľad na situácie, ktoré prežívate. Riešite zdravotné problémy a viete, že ich súčasťou môže byť aj spôsob života a vzťahy k sebe a ľuďom okolo? Stojíte pred závažným rozhodnutím? Neviete sa zorientovať v pracovných zmenách? Máte stále problémy s financiami? Alebo vás zaujíma osobnostný rozvoj, hľadáte zmysel a podstatu života alebo chcete vedieť viac o interakciách vo vzťahoch?
Pripravili sme pre vás konštelačné stretnutia, kde môžete vidieť a zažiť to, čo práve teraz potrebujete.

Metóda

Sme súčasťou rôznych systémov a pohľadom na dynamiku celého systému môžeme získať nadhľad alebo vhľad do problému, vyvolať uvoľnenie, vytvoriť rovnováhu alebo vidieť možné kroky k žiadaným zmenám.
Rodinné a systemické konštelácie sú poradenská metóda, používaná v oblasti osobného rozvoja, terapie, ale aj v mnohých iných oblastiach, ako je napr. firemné poradenstvo. Konštelácie je potrebné zažiť. Je ťažké popísať metódu pre niekoho, kto ju nezažil.

Ponúkame 3 definície, o čo ide:

1. Konštelácie sú pohľadom na celok.

Všetci sme členovia nejakých systémov (celkov). Rodiny, partnerského vzťahu, pracovného kolektívu, firmy, štátu… V systemických konšteláciách sa zaoberáme celým týmto systémom. K pochopeniu toho, čo sa nám deje a súvislostí, je nutné dívať sa na celok a nie na jednotlivé individuálne problémy.

2. Konštelácie sú zmena vnútorného obrazu reality.

Každý z nás sa riadi vo svojom živote vnútornými obrazmi, ktoré nás buď podporujú alebo brzdia. Dávajú silu alebo oslabujú, určujú to, čo vnímam a ako vnímam. V konšteláciách pracujeme s týmito obrazmi a dávame im priestor pre ďalší vývoj a harmóniu. To ale neznamená, že to, čo sa ukáže v konšteláciách je „správnejšia“ alebo „reálnejšia“ pravda. Je to iný, alternatívny obraz mojej „vnútornej reality“, na ktorý, keď ho príjmem ako „ tiež možný“, reaguje moje okolie inak a ja mám na výber – zostať v starom alebo si rozšíriť život o nové. Tým môžeme meniť aj veci, ktoré ležia mimo nás.

3. Konštelácie sú spojením sa zo životom.

Moderný prístup vedy k základom našej existencie nás učí, že nič neexistuje oddelene. Od subatomárnych častíc cez molekuly, prvoky, rastliny až k človeku, zložitým sociálnym štruktúram, našej planéte a galaxiám je všetko prepojené so všetkým. Konštelácie nám dávajú možnosť zažiť pocit spolupatričnosti. Dostať sa k našim koreňom, k predkom, ku zdroju sily. Tým sa dostávame k sebe, ku svojej podstate.

Zdroj časti Metóda: Jan Bílý

Počet miest na stavanie konštelácií je obmedzený na 3 príbehy. Je nutné dohodnúť sa včas s lektorom, v rozhovore vám povie ako sa môžete na stretnutie pripraviť. Telefonicky:  Ing. Milan Libiak 0905611283 alebo prihlásením sa cez stránku.

Vzhľadom k tomu, že na  stretnutie je potrebná skupina ľudí, prosíme o záväzné potvrdzovanie účasti. 

Minimálny príspevok  jedného účastníka konštelačného stretnutia je 10 € Stavanie osobnej konštelácie 50€/ v cene je následné účastnícke stretnutie zdarma.  

Tešíme sa na stretnutia s vami:)

Referencie:

Zúčastnila som sa konštelácií zatiaľ dvakrát, a plánujem ešte prísť..Pre mňa to bol autentický a silný zážitok.. Vyhovoval mi Milanov spôsob vedenia konštelácie, prostredie aj prístup. Po konštelácii som nechala veci plynúť svojou cestou a sama som prekvapená, ako sa veci začali hýbať správnym smerom. Veľké ďakujem! 

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a môžete zorganizovať skupinu ľudí vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujem zabezpečiť priestor a min. 7 ľudí. Na podmienkach spolupráce sa dohodneme osobne na tel čísle: Milan Libiak  +421907141509. Ďakujeme. 

 

K téme robím individuálne poradenstvo pre ľudí, ktorí  zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 Lektori

Ing. Milan Libiak Viac o mne

 Kalendár stretnutí