SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Partnerské a rodinné

Ako ďalej ?

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Máme záujem tvoriť nový spôsob života. Chceme spoznať ľudí, ktorí sú podobne naladení. Vieme sa vzájomne podporovať v tom, čo považujeme za podstatné ?  

Kalendár stretnutí

Liečivý rodostrom

Jednodňové tvorivé stretnutie 2021

Môže byť rodostrom nástrojom porozumenia a liečenia rodinných vzťahov? Môže, dokonca nám vie povedať o princípoch vzťahových väzieb v rodinách a o nás samých omnoho viac, ako si vieme predstaviť.

Kalendár stretnutí

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2021

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Témy, ktoré nás zaujímajú otvoríme,vďaka skupine získame širší náhľad a nové možnosti života aj v partnerských vzťahoch. Okolo vzťahov sa budú naše stretnutia točiť.

Kalendár stretnutí

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový zážitkový program

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť rešpektujúce a láskyplné vzťahy.

Viac