SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Vzťahy

Rodinné, partnerské, rodičovské, priateľské

Chvíle pre ženy a mužov

Podporné skupiny vo Zvolene 2024

Aj v tomto roku vás pozývame na  stretnutia žien a mužov v spoločných inšpirujúcich rozhovoroch. Otvoríme témy, ktoré nás zaujímajú a vďaka skupine získame širší náhľad a nové inšpirácie pre partnerské a medziľudské vzťahy.

Kalendár stretnutí

ZÁŤAŽOVÉ situácie, ako vývojové šance

Jednodňové podporné stretnutie 2024

Vo svojich životoch máme záťažové obdobia, v ktorých sa cítime v chaose, v napätí, v strese. Ak sú dlhodobé a nevieme,  ako z nich von následky sa prejavujú na fyzickom alebo psychickom zdraví. Aké  šance na vývoj v nich vieme nájsť ? 

Viac  

Môžu muži porozumieť ženám?

Podporná skupina vo Zvolene 2023

Stretnutie pre ženy a mužov zamerané na spoznávanie vývojových období. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o menštruačnom cykle, o spojení s prírodou. Môžeme porozumieť  ženskej premenlivosti a urobiť kroky k spokojnému partnerskému životu?

Kalendár stretnutí

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový zážitkový program 2022

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť rešpektujúce a láskyplné vzťahy.

Viac  

Podporme svoje duševné zdravie

Jednodňové tvorivé stretnutie 2023

Obdobie, v ktorom žijeme nám prináša množstvo záťažových situácií. Život sa mení a my sa potrebujeme adaptovať na nové podmienky. Vonkajšie procesy ovplyvňujú  aj naše vnútorné prežívanie. Máme dostatok zručností na to aby sme podporili svoje duševné zdravie a zdravie blízkych ?

Viac  

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Prechádzame náročným obdobím života a potrebujeme sa lepšie zorientovať v tom, čo sa deje?  Cítime, že potrebujeme ísť  ďalej ale netušíme ako alebo kam? Cítime sa osamelo, zúfalo, beznádejne. Pomôžu nám inšpirácie, rozhovory, podpora ľudí, ktorí sú v podobnom procese. 

Kalendár stretnutí

Liečivý rodostrom

Tvorivá podporná skupina 2022

Rodostrom môže byť nástrojom porozumenia a liečenia rodinných vzťahov. Môže nám povedať o princípoch vzťahových väzieb v rodinách a o nás samých omnoho viac, ako si vieme predstaviť. Tvorením rodostromu aktivujeme lásku v našich vzťahoch.

Kalendár stretnutí

Do SVETLA

Zážitkové podporné stretnutie 2023

Slnovratové zastavenie sa v bezpečnom prostredí pre ženy a mužov, kde sa dotkneme  umenia ukončovať, uvidíme, ako láskavo sa dá pozrieť do minulosti, uzavrieme to, čo už nepotrebujeme. Pozrieme sa na seba a svoju hodnotu. Vstúpime do svetlej časti roka so zámerom, ktorý z tohoto roku vyplynie.

Viac  

Rodinné a systemické konštelácie

Konštelačné stretnutia

Vo vzťahoch zažívame rôzne situácie a občas cítime, že máme starosti, problémy, krízy, záťaže, nejasnosti, tajomstvá. Technika Rodinných a systemických konštelácií nám pomáha odkrývať napätie v našich vzťahoch a uvoľňuje lásku, ktorá podporuje rast.

Kalendár stretnutí