SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Podporme svoje duševné zdravie

Jednodňové tvorivé stretnutie 2023

Obdobie, v ktorom žijeme nám prináša množstvo záťažových situácií. Život sa mení a my sa potrebujeme adaptovať na nové podmienky. Vonkajšie procesy ovplyvňujú  aj naše vnútorné prežívanie. Máme dostatok zručností na to aby sme podporili svoje duševné zdravie a zdravie blízkych ?

Obdobie, v ktorom sa nachádzame nás vyzýva k nepretržitej reakcii  na meniace sa vonkajšie podmienky. Prežívame situácie, aktivujeme potrebné zručnosti ale môžeme vnímať aj dlhodobú záťaž, neistotu, obavy, stres, úzkosti, chaos, obmedzovanie možností. Individuálnu záťaž prenášame aj do širších medziľudských vzťahov. Cítime, že sa výraznejšie mení naše emocionálne nastavenie, možno viac vnímame strach, smútok, beznádej.  Myseľ nepretržite hľadá možnosti, zvyšuje vnútorné napätie a môžu začínať  problémy so sústredením sa alebo spánkom. Možno sa ozýva telo a začínajú menšie zdravotné problémy. Naše duševné zdravie vyzýva k pozornosti. Niekedy sa stačí porozprávať o tom, čo nás trápi, vypočuť si názory ľudí s podobnými skúsenosťami, niekedy je dobré vyhľadať včas odborníka.

Stretnutie s témami, ktoré sú o podpore fyzického, mentálneho, emocionálneho a duševného zdravia.  

Pre koho sú stretnutia určené ?

Pre ženy a mužov v akomkoľvek veku, ktorí majú záujem podporiť duševné zdravie u seba a svojich blízkych. Pre ženy a mužov, ktorých zaujíma starostlivosť o seba v záťažových obdobiach. Pre ženy a mužov, ktorí cítia, že potrebujú aktivovať zručnosti, pochopiť princípy, spoznať techniky, ktoré im pomôžu  znížili riziko záťaže a ohrozenia zdravia. Pre ľudí, ktorí potrebujú sociálny kontakt a informácie, ktoré im pomôžu v každodennom živote.

Čo vám stretnutie prinesie? 

Možnosť komunikovať na danú tému ale aj na témy, ktoré sú pre vás aktuálne.

V téme ideme viac do hľbky a vytvárame priestor na hľadanie individuálnych riešení.

Učíme sa komunikovať za seba, vyjadrovať vlastné názory a skúsenosti.

Ponúkame  rôzne techniky, ktoré vám pomôžu postarať sa o seba v každodennej realite.

Inšpirujeme k novým zručnostiam, ktoré pomôžu pri uvoľnení napätia a stresu. 

Prinášame spôsoby ako spoznať a pochopiť seba a následne aj iných ľudí.

Rozširujeme pohľad na realitu a princípy vo vzťahoch k sebe a iným.

Uvoľnenie a pokoj, pochopenie a možnosti riešení.

Prevenciu duševného zdravia v rámci rodiny. 

 Stretnutie sa koná  25. 2.

Priestor OZ Súlad, Tehelná 4. budova Klemo Zvolen

Začíname o 13.00 a končíme o 18.00 hod.

Príspevok vo výške 63€ 

Prosíme zaslať pred stretnutím na účet: SK7909000000000402936872, tým si zabezpečíte miesto:)   Do poznámky ku platbe uveďte názov: Podporme svoje duševné zdravie 🙂 

Doplňujúce informácie 

Bezpečné prostredie v skupine:

 • Všetko, čo sa v skupine povie, zostane medzi účastníčkami stretnutia, tým podporíme vzájomnú  dôveru.
 • Žena hovorí za seba, vyjadruje vlastné názory, skúsenosti, zážitky.
 • Každý účastník nesie vlastnú zodpovednosť za to, aké informácie posunie v rámci rozhovoru.
 • Vzájomný rešpekt v komunikácii bez kritiky, hodnotenia, porovnávania sa, odcudzovania, bez radenia.
 • Každá miera prejavenia sa je v poriadku. Žena, muž sa môžu zapojiť alebo byť pozorovateľmi.
 • Ľudia sa vzájomne inšpirujú, motivujú, podporia, vyjadria svoje názory, skúsenosti.
 • Skupiny majú podporný charakter. V skupine zameriavame pozornosť na komunikáciu k téme, ktorá rezonuje s celou skupinou.
 • V prípade, že cítite osobnú tému, ktorej chcete venovať väčšiu pozornosť, odporúčame individuálnu konzultáciu.

Predstava o tom, ako môže skupina prebiehať:

 • Technický úvod a krátke predstavenie sa.
 • Vybraná téma a hlbšia komunikácia k nej.
 • Vnímanie vlastného problému a výzvy, ktoré sa s nim spájajú.
 • Práca s technikami, ktoré sa budú s danou témou spájať a pomôžu nám v pochopení toho, čo práve prežívame.
 • Pochopenie súvislostí, individuálne riešenia. Sebapoznávanie v súvislosti s témou.
 • Inšpirácie k starostlivosti o seba, k pohybu v záujme uvoľnenia napätia a stresu, k podpore zdravia.
 • Ukončenie témy a následné kroky ďalej.

Význam stretnutí:

Všetko, čo sa dozvieme a naučíme, budeme môcť použiť vo svojej každodennej realite.

Prínosom môže byť  podpora, povzbudenie, nové inšpirácie, pocit, že sme v tom spolu.

Zhrnutie podmienok:

Skupiny sú  otvorené pre ľudí v každom veku.

 

 

Teším sa na stretnutia s vami.

S úctou         Jana Almaja Vaculčiaková

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne