SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Podporná a rešpektujúca komunikácia vo vzťahoch

Jednodňový zážitkový program 2022

Komunikácia tvorí každodennú súčasť nášho života.  Je nástrojom na rozvíjanie medziľudských vzťahov, je to hra, ktorá má veľa možností. Podľa toho, ako ich poznáme a využívame, môžeme nájsť a vedome tvoriť rešpektujúce a láskyplné vzťahy.

Komunikujeme denne v rodinách, s partnermi, deťmi, v práci s kolegami a nadriadenými, vo voľnom čase s priateľmi a ľuďmi okolo. Každý z nás má svoju formu komunikácie, ktorá mu je blízka, vyjadruje jeho osobnostné črty, nálady, emócie, možnosti prejavu. Ak máme pocit, že sme dostatočne vnímaví a reagujeme v záujme rozvíjania vzťahov, cítime spokojnosť vo svojom živote, nepotrebujeme sa zaoberať svojou komunikáciou. Ak však cítime, že v niektorých vzťahoch komunikácia neprúdi, sme v nich uzavretí, neosobní, vyhýbame sa určitým ľuďom a trápi nás to, možno je čas dozvedieť sa o komunikácii trošku viac. Najčastejšie hľadáme nové podnety, keď cítime, že niečo v komunikácii nejde alebo smeruje k deštrukcii vzťahu.

Rešpekt a podpora.

 Máte pocit, že komunikujete s rešpektom? Ako vyzerá podpora v komunikácii? Premýšľali ste niekedy nad tým? Cítite, že vás iní v komunikácii rešpektujú? Ak vás podporia ľudia ako sa to prejavuje vo vašom živote? Položíme si mnoho iných otázok, na ktoré budeme spoločne hľadať odpovede pomocou pohybu, hier, komunikačných cvičení a rozhovorov.

Spôsoby, ktorými komunikujeme, 

môžu byť naozaj rôzne. Komunikujeme mimikou, gestami, pohybom, slovom. Vnímame túto formu komunikácie, ale často jej neprikladáme dostatočný význam. Potom je tu verbálna komunikácia, ktorá nám vyjasňuje, ozrejmuje, dopĺňa, niekdy vytvára chaos, mätie. Za našou komunikáciou sa skrývajú rôzne „automatické programy“ a pocity, ktoré často ovplyvňujú náš prejav. Napr. ak chceme byť prijatí ľuďmi okolo, komunikujeme mierne, milo, neurčujeme si hranice, prekrývame skutočné pocity, stáva sa, že urobíme veci, ktoré vôbec nechceme.

Trénovanie je cesta k zmene.

Nachádzame čas aj na uvoľnenú partnerskú komunikáciu o živote toho druhého? Počúvame aktívne svoje deti, keď nám hovoria o tom, čo prežili? Sme empatickí, keď iní ľudia prežívajú svoje pocity? Vnímame aj neverbálne formy a zachytávame signály tela pri tom, ako ľudia rozprávajú? Vieme povedať jasne, čo potrebujeme? Vieme požiadať iných, keď potrebujeme pomoc? Vieme rešpektovať v komunikácii osobnú zónu iného človeka a zároveň si udržať svoju energiu? Na čo všetko nám slúžia formy komunikácie, ktoré využívame? Trénovanie, rešpekt a podpora nám pomôžu meniť naše komunikačné vzorce a vniesť do vzťahov  nové formy stretnutí.

Zrkadlenie v komunikácii.

Stretneme človeka a rozprávame sa s ním, akoby sme sa poznali roky. Žije podobne, myslí podobne, cítime sa s ním príjemne. Vzájomne si zrkadlíme to, čo prijímame a poznáme u seba. A potom stretneme iného človeka a s ním nemôžeme nájsť spoločnú reč. Akoby bol z iného sveta a my máme pocit, že tam nepatríme. Zrkadlí nám niečo, čo odmietame a nevieme alebo sa s tým nechceme spájať. V živote máme možnosť výberu a nie s každým je nutné komunikovať a rozvíjať priateľské vzťahy. Niektorí ľudia, s ktorými nevieme nájsť spoločnú reč, nás práve učia určovať si svoje hranice, vyberať si z ponuky života, žiť len to, čo práve potrebujeme.

S čím sa na stretnutí zoznámime a čo sa naučíme?

Získame komunikačné zručnosti, ktoré môžeme použiť v každodennej komunikácii.

Môžeme odhaliť svoje komunikačné vzorce a nájsť nové prístupy.

Uvedomíte si možnosti neverbálnej komunikácie a spôsoby jej využitia.

Pohráme sa s technikami zrkadlenia v reálnom živote.

Natrénujete si rovnováhu v komunikácii, čo znamená udržiavať výdaj a príjem v rozhovore.

Zažijeme empatický, prijímajúci, rešpektujúci a podporný rozhovor.

Zistíme aké sú niektoré naše komunikačné formy.

Budeme trénovať komunikáciu bez posudzovania a hodnotenia.

Budeme vnímať pocity, ktoré sa skrývajú za našou komunikáciou.

Môžeme sa zoznámiť so spôsobmi, ktoré rozvíjajú komunikáciu.

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Termín jednodňového stretnutia:  12.  11. 2022

Čas:  od 9.00 do 14.00 hod.

Miesto konania:  Tehelná 4.  Zvolen

Príspevok: 54€

Stretnutie je vhodné pre ženy a mužov, ktorí chcú o komunikácii vedieť viac a zároveň sa chcú podeliť o to, čo poznajú. Chcú rozvinúť spôsoby komunikácie, vnímať a používať ju v širšom rozsahu v akomkoľvek medziľudskom kontakte.

Prihlasujte sa, prosím záväzne, cez náš prihlasovací formulár. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne sa pýtajte na všetko, čo vás zaujíma. 

Účasť potvrdíte platbou na účet: SK7909000000000402936872  Do poznámky ku platbe, uveďte názov seminára a vaše meno. Ďakujeme.

So sebou si prineste pohodlné oblečenie na pohyb, všetky ostatné pomôcky sú na akciu zabezpečené.

Iné možnosti

Ak máte záujem u vás zorganizovať takéto stretnutie pre 6 až 12 ľudí, pokojne nás kontaktujte. Podmienky a spôsob realizácie si radi dohodneme osobne. Jana Almaja Vaculčiaková 0907141509.

Stretnutie môže mať formu prednášky/2 hod.

Alebo trojhodinového stretnutia so zážitkom

Jednodňového zážitkového programu ako ste si práve prečítali.

Víkendového programu s trénovaním nových komunikačných zručností

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne