SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Jednodňové zážitkové stretnutie 2022

Prechádzame náročným obdobím života a potrebujeme sa lepšie zorientovať v tom, čo sa deje?  Cítime, že potrebujeme ísť  ďalej ale netušíme ako alebo kam? Cítime sa osamelo, zúfalo, beznádejne. Pomôžu nám inšpirácie, rozhovory, podpora ľudí, ktorí sú v podobnom procese. 

Oddeľujeme sa, je to bolestivé, vieme presne, čo nechceme ale zatiaľ netušíme, čo chceme a čo potrebujeme? Aj takéto  obdobia sa objavujú v ľudskom živote,   môžeme sa v nich cítiť veľmi nepríjemne až bezmocne.  Tieto obdobia sú spojené s obrovskou psychickou záťažou ale aj s veľkou výzvou k zmene v spôsobe života.

Pre koho sú stretnutia určené:

Stretnutia sú pre všetky ženy a mužov bez ohľadu na vek, ktoré prechádzajú rozchodmi alebo rozvodmi alebo sa na takéto obdobie chystajú. Cítia, že potrebujú  nové podnety, inšpirácie, informácie a podporu v bezpečnom prostredí, aby mohli urobiť potrebné zmeny a kráčať ďalej.

Čo získame:

Bezpečný priestor na podporu, pochopenie, povzbudenie, nové inšpirácie, priestor na rozhovor a zdieľanie skúseností, na rôzne názory, na uvedomenie si princípov, príležitosť na uvedomenie si vlastných hraníc,  na liečenie zranení, na láskavosť a súcit, na spoluprácu a záujem o problémy a vývojové posuny  iných žien.

V záťažových situáciách alebo v obdobiach prechodu potrebujeme  nájsť odpovede  na mnohé otázky, dobre nám padne porozprávať sa s ľuďmi, ktorí takéto obdobia poznajú a prešli mnohými skúsenosťami. Potrebujeme nájsť smerovanie, ujasniť si hodnoty, zámery, zmysel a spoznať spôsoby ako tvoriť svoj život nanovo. Zamýšľame sa pri tom nad sebou a tak začíname robiť zmenu od seba, z vnútra. To, čo v sebe nájdeme a čo sa naučíme, prenášame bezpečne do svojej každodennej reality. Stretnutia vytvárajú priestor na zorientovanie sa v  záťažových obdobiach, na hľadanie vlastných odpovedí, na pochopenie seba, na uvedomenie si svojich potrieb,  schopností a možností, na pochopenie detí, ktoré sú súčasťou rozchádzajúcich sa vzťahov, na pochopenie situácií, ktoré sa odohrávajú v deliacich sa rodinných systémoch.

 Naučíme sa:

Dôverovať si, otvárať rôzne témy, komunikovať v skupine, rozprávať svoje názory, popisovať skúsenosti, hovoriť za seba, podporovať sa, rešpektovať iných ľudí, premýšľať nad rôznymi možnosťami. Zoznámime sa s technikami, ktoré nám pomôžu zvládať emócie a záťaž, porozumieme procesom rozhodovania, uvedomíme si ako udržiavame vlastné hranice.  Naučíme sa počúvať s porozumením, vnímať svoje schopnosti, spoznávať  hodnoty, pozorovať vlastné emócie, vyjadrovať ich, zažívať si prijatie, zvyšovať sebavedomie,  vnímať prirodzenú postupnosť procesov, uvoľňovať sa, relaxovať, zažívať inšpirujúci čas pre seba.

Sústredíme pozornosť na nové začiatky, pozrieme sa na vlastné zdroje, o ktoré sa môžem oprieť, možno otvoríme témy  závislých vzťahov, témy emócií v náročných obdobiach. Pozornosť budeme venovať aj témam ako pomôcť pri rozchodoch a rozvodoch deťom, ktoré sú ich súčasťou. Dotkneme sa tém rozchodových rituálov, dôvery a nevery,  miery zodpovednosti v partnerských vzťahoch.

 

 

Stretnutie sa uskutoční 27.8. 2022 na Tehelnej 4. vo Zvolene

Začíname o 10.00 a končíme o 18.00 hod.

Príspevok  na stretnutie je 63€

Účasť si môžete uhradiť vopred na účet SK7909000000000402936872, platbou  a tak si zabezpečíte miesto.

Prosím, prihlasujte sa na stretnutie  vopred, v skupine je priestor max. pre 9 ľudí.

Stretnutia zážitkových skupín nenahrádzajú individuálny terapeutický prístup ide o podporu, inšpirácie, porozumenie a ujasnenie si nových krokov.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí