SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Podporné skupiny | Rozvod, rozchod a čo ďalej?
09. September 2020
Zvolen
Jilemnického 10. Zvolen /RD medzi I. a III. ZŠ
18.00 do 20.00 hod.
10€

Pre koho sú stretnutia určené:

Stretnutia sú pre všetky ženy bez ohľadu na vek, ktoré prechádzajú rozchodmi alebo rozvodmi a cítia, že potrebujú  nové podnety, inšpirácie, informácie a podporu v bezpečnom prostredí.  Alebo pre ženy, ktoré cítia, že potrebujú nové podnety a podporu k zmenám v živote.

V záťažových situáciách alebo v obdobiach prechodu potrebujeme  nájsť odpovede  na mnohé otázky, dobre nám padne porozprávať sa s ľuďmi, ktorí takéto obdobia poznajú a prešli mnohými skúsenosťami. Potrebujeme nájsť smerovanie, ujasniť si hodnoty, zámery, zmysel a spoznať spôsoby ako tvoriť svoj život nanovo. Zamýšľame sa pri tom nad sebou a tak začíname robiť zmenu od seba, z vnútra. To, čo v sebe nájdeme a čo sa naučíme, prenášame bezpečne do svojej každodennej reality. Stretnutia vytvárajú priestor na zorientovanie sa v  záťažových obdobiach, na hľadanie vlastných odpovedí, na pochopenie seba, na uvedomenie si svojich potrieb,  schopností a možností, na pochopenie detí, ktoré sú súčasťou rozchádzajúcich sa vzťahov, na pochopenie situácií, ktoré sa odohrávajú v deliacich sa rodinných systémoch.

Čo získame:

Priestor na podporu, pochopenie, povzbudenie, nové inšpirácie, priestor na rozhovor a zdieľanie skúseností, na rôzne názory, na uvedomenie si princípov, príležitosť na uvedomenie si vlastných hraníc,  na liečenie zranení, na láskavosť a súcit, na spoluprácu a záujem o problémy a vývojové posuny  iných žien.

Naučíme sa:

Otvárať rôzne témy, komunikovať v skupine, rozprávať svoje názory, popisovať skúsenosti, hovoriť za seba, podporovať sa, rešpektovať iné ženy, premýšľať nad rôznymi možnosťami. Pracovať s technikami, ktoré môžu pomôcť zvládať emócie, záťaže, rozhodovať sa, určovať si hranice,  počúvať iné ženy, vnímať svoje schopnosti, spoznávať  hodnoty, pozorovať vlastné emócie, vyjadrovať ich, zažívať si prijatie, zvyšovať sebavedomie,  vnímať prirodzenú postupnosť procesov, uvoľňovať sa, relaxovať, zažívať inšpirujúci čas pre seba.

Témy stretnutí vytvorili ženy  na prvej skupine. Môžete ich vnímať ako inšpiráciu ale je možné rozprávať sa o všetkom, čo budete práve potrebovať.

8. 1. 2020   Nový rok, nové začiatky.

12. 2. 2020 Aké sú moje zdroje, o ktoré sa môžem oprieť?

11. 3. 2020  Výčitky, obviňovanie a závislé vzťahy.

8. 4. 2020   Ako vnímame a vyjadrujeme emócie v náročných obdobiach?

13. 5. 2020  Vieme pri rozchode alebo rozvode  pomôcť vlastným deťom?

17. 6. 2020  Rozchodové rituály.

8. 7. 2020    Čo prináša alkohol do života ženy?

12. 8. 2020  Partnerský vzťah a rodičovské role.

9. 9. 2020    Miera zodpovednosti vo vzťahu.

7. 10. 2020  Dôvera a nevera.

11. 11. 2020 Uvoľňovanie partnera zo vzťahu.

9. 12. 2020 Rešpektujeme svoju intuíciu.

Účasť si môžete uhradiť vopred na účet SK7909000000000402936872, platbou za ľubovoľné obdobie a tak si zabezpečíte miesto. Vyberať si môžete podľa tém alebo platba môže byť:

štvrť rok 30€, pol rok 60€ alebo za celý rok 120€.

Prosím, prihlasujte sa na stretnutie  vopred, počet účastníčok je obmedzený vzhľadom k veľkosti priestoru.

Na stretnutie je zabezpečený materiál, občerstvenie, lektorka.

Stretnutia podporných skupín nenahrádzajú individuálny terapeutický prístup.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.