SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Kalendár stretnutí

Rozvod, rozchod a čo ďalej?

Jednodňový program | Rozvod, rozchod a čo ďalej?
05. November 2022
Zvolen
Tehelná 4. Zvolen/ budova Klemo
10.00 do 16.00 hod.
63€

Pre koho sú stretnutia určené:

Stretnutia sú pre všetky ženy a mužov bez ohľadu na vek, ktoré prechádzajú rozchodmi alebo rozvodmi alebo sa na takéto obdobie chystajú. Cítia, že potrebujú  nové podnety, inšpirácie, informácie a podporu v bezpečnom prostredí, aby mohli urobiť potrebné zmeny a kráčať ďalej.

Naučíme sa:

Dôverovať si, otvárať rôzne témy, komunikovať v skupine, rozprávať svoje názory, popisovať skúsenosti, hovoriť za seba, podporovať sa, rešpektovať iných ľudí, premýšľať nad rôznymi možnosťami. Zoznámime sa s technikami, ktoré nám pomôžu zvládať emócie a záťaž, porozumieme procesom rozhodovania, uvedomíme si ako udržiavame vlastné hranice.  Naučíme sa počúvať s porozumením, vnímať svoje schopnosti, spoznávať  hodnoty, pozorovať vlastné emócie, vyjadrovať ich, zažívať si prijatie, zvyšovať sebavedomie,  vnímať prirodzenú postupnosť procesov, uvoľňovať sa, relaxovať, zažívať inšpirujúci čas pre seba.

Sústredíme pozornosť na nové začiatky, pozrieme sa na vlastné zdroje, o ktoré sa môžem oprieť, možno otvoríme témy  závislých vzťahov, témy emócií v náročných obdobiach. Pozornosť budeme venovať aj témam ako pomôcť pri rozchodoch a rozvodoch deťom, ktoré sú ich súčasťou. Dotkneme sa tém rozchodových rituálov, dôvery a nevery,  miery zodpovednosti v partnerských vzťahoch.

Stretnutie sa uskutoční 5. 11. 2022 na Tehelnej 4. vo Zvolene

Začíname o 10.00 a končíme o 16.00 hod.

Príspevok  na stretnutie je 63€

Účasť si môžete uhradiť vopred na účet SK7909000000000402936872, platbou  a tak si zabezpečíte miesto.

Prosím, prihlasujte sa na stretnutie  vopred, v skupine je priestor max. pre 9 ľudí.

Stretnutia zážitkových skupín nenahrádzajú individuálny terapeutický prístup ide o podporu, inšpirácie, porozumenie a ujasnenie si nových krokov.

Tešíme sa na stretnutia s vami.


Chcem sa zúčastniť   Viac o téme  
Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

Ďaľšie stretnutia

Nenašli sa stretnutia k tejto téme.