SÚLAD | Občianske zdurženie SÚLAD | Občianske zdurženie

Môžu muži porozumieť ženám?

Podporná skupina vo Zvolene 2023

Stretnutie pre ženy a mužov zamerané na spoznávanie vývojových období. Otvárame témy o ženskom živote, o ženskej cyklickosti, o menštruačnom cykle, o spojení s prírodou. Môžeme porozumieť  ženskej premenlivosti a urobiť kroky k spokojnému partnerskému životu?

Muž, ktorý je súčasťou nášho života sa môže  strácať v našej ženskej premenlivosti.

Preto o sebe rozprávame a dávame vedieť o zmenách, ktorými prechádzame, aby  muži vnímali našu skúsenosť a spoznali princípy premenlivosti v obdobiach nášho životného a menštruačného cyklu. Rozprávame sa o vývojových obdobiach ženy a  cykloch, ktorými počas života prechádzame, vnímame ich postupnosť a logiku. Spájame ženský život a naše telá s prírodou a jej cyklami, hovoríme o schopnostiach, ktoré v jednotlivých obdobiach života rozvíjame, o využívaní  možností, ktoré máme  v každodennom živote. Cieľom tejto podpornej skupiny je sprevádzať ženu k spokojnému a radostnému životu. Podporiť muža pri pochopení ženskej premenlivosti, aby následne spolu smerovali k zdravým partnerským vzťahom.

Čo stretnutie prinesie?

Čas pre seba, relax, pohodu.

Nový pohľad na ženský život, jeho vývojové obdobia, prechodové obdobia, radosti a výzvy. Môžeme sa viac naladiť na spoznávanie, vnímanie a prijímanie ženského života.

Zdieľanie partnerských príbehov, bezpečie a podporu kruhu. Rozšírenie pohľadu na to, čo v partnerských vzťahoch žijeme.

Pochopenie seba v jednotlivých obdobiach života, pochopenie  žien/mám, partneriek,  dcér, vo svojom okolí.

Inšpirácie ku zmenám, ak nejaké potrebujeme urobiť, podporu a povzbudenie.

Vedomosti, ktoré nás priblížia k sebaláske, sebadôvere, sebahodnote,  sebaúcte a sebavedomiu. Môžu nás priviesť k vytváraniu vnútornej rovnováhy a rovnováhy vo vzťahoch.

Môžeme vnímať prechodové obdobia a uvedomiť si prirodzené plynutie zmien vo vzťahoch, ktorými prechádzame.

Môžeme sa motivovať k spojeniu s prírodou a prirodzeným spôsobom bytia.

Stretávame sa s inými ľuďmi a rozvíjame súnáležitosť, pochopenie, záujem, komunikáciu, spoluprácu. Získavame  zmenu pohľadu, postoja, väčšie pochopenie, odovzdávame nové skúsenosti do každodennej reality.

 

 

 

Kedy: 24. 5. 2023 / 17.00 do 19.00 /2 hodiny

Kde: Tehelná 4. Zvolen 

Lektorka: Jana Almaja Vaculčiaková

Príspevok: 17 € 

Viac informácií k prihláseniu:

Jana Almaja Vaculčiaková, 0907 141 509  alebo jvaculciakova@gmail.com.

Prihlasujte sa, prosím, záväzne, cez náš prihlasovací formulár alebo mailom info@sulad.sk . Záujem o účasť je potrebné potvrdiť platbou na účet: SK7909000000000402936872.  Do poznámky k platbe uveďte názov akcie a Vaše meno. Ďakujeme.

Iné možnosti k programu

Ak máte záujem o túto tému a môžete zorganizovať skupinu ľudí vo vašom meste, pokojne sa ozvite. Potrebujem zabezpečiť priestor a min. 7 ľudí. Na podmienkach spolupráce sa rada dohodnem osobne na tel čísle: Jana Almaja Vaculčiaková +421907141509. Ďakujeme. 

Stretnutie môže mať formu prednášky/ 2 hod. ako práve čítate

Môže to byť prednáška s pohybom/ 3 hod.  

Môže to byť  jednodňový seminár/ 8 hod.

K téme robím individuálne poradenstvo pre ženy, ktoré zatiaľ necítia potrebu byť súčasťou skupiny.

Tešíme sa na stretnutia s vami 🙂

 

 Lektori

Jana Almaja Vaculčiaková

Som lektorka podporných skupín a zážitkových seminárov. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad.

Viac o mne

 Kalendár stretnutí